Dosje javnega naročila 006880/2019
Naročnik: ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE, Krekov trg 3, 3000 Celje
Storitve: Tisk publikacij in promocijskih materialov v letu 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 44.333,58 EUR

JN006880/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2019
JN006880/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN006880/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2019
JN006880/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006880/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE
Krekov trg 3
3000
SI
Celje
Slovenija
Zavod Celeia Celje, Simona Čater
simona.cater@celje.si
+386 34287930/+386 34287943

Internetni naslovi
http://www.celeia.info/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.celeia.info/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13173
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javno zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
kultura in turizem


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tisk publikacij in promocijskih materialov v letu 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tisk publikacij in promocijskih materialov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Tisk publikacij in promocijskih materialov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2019   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb po potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.10.2019   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Pri postavkah TURISTIČNI VODNIK CELJE IN BROŠURA STARI GRAD CELJE je spodaj pri jezikovnih mutacijah navedeno naklada 13.000 (18.000)izvodov ( različni jeziki). Ali je tukaj mišljeno da je v enem vodniku zajetih več jezikov , ali pa je morda v tej SKUPNI nakladi tiskanih več jezikovnih mutacij po 80 strani + ovitek.
Če je tako, bi vas prosil, če lahko navedete, koliko je teh različnih jezikovnih mutacij 3,4,5?? v skupni nakladi 13.000(18.000) izvodov, saj to močno vpliva na končno ceno.
LP Strle
PRESENT D.O.O.

ODGOVOR
Spoštovani,

pri postavki TURISTIČNI VODNIK CELJE trenutno razpolagamo s 5 tujimi jeziki. Naklade so ločene za slov. j. posebej (tiska se kot ena naklada), medtem ko se tiska tuje jezike skupaj kot enotno naklado tujih jezikov. Te naklade so navedene v specifikaciji. Knjižice niso dvo- ali tro- jezične ampak je vsaka jezikovna mutacija knjižica zase, torej: celotna knjižica je samo angleški j, , celotna knjižica je samo nemški j., celotna knjižica je samo italijanski j. in tako dalje. Skupna naklada vseh knjižic v vseh tujih jezikih je 13.000 kom.
Pri postavki brošura STARI GRAD CELJE trenutno razpolagamo z 8 tujimi jeziki. Naklade so ločene za slov. j. posebej (tiska se kot ena naklada), medtem ko se tiska tuje jezike skupaj kot enotno naklado tujih jezikov. Te naklade so navedene v specifikaciji. Brošure niso dvo- ali tro- jezične ampak je vsaka jezikovna mutacija brošura zase, torej: celotna brošura je samo angleški j, , celotna brošura je samo nemški j., celotna brošura je samo italijanski j. in tako dalje. Skupna naklada vseh brošur v vseh tujih jezikih je 18.000 kom.

Lep pozdrav.Datum objave: 10.10.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani. Pri postavki BROŠURA OBIŠČI CELJE ni navedena gramatura in vrsta papirja. Prav tako je navedeno, da gre za kovinsko vezavo. Ali gre za šivanje z žico?
LP Strle

ODGOVOR

Spoštovani,

pri specifikaciji prosimo upoštevajte sledeče:
Material: 200 mg matt papir
Kovinska vezava in šivano z žico, 1x žlebljeno
Prosimo upoštevajte navedeno za obe jezikovni varianti (slovensko in angleško).

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.10.2019   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Kakšen material je v brošuri Obišči Celje?

ODGOVOR

Spoštovani,

pri specifikaciji prosimo upoštevajte sledeče:
Material: 200 mg matt papir
Kovinska vezava in šivano z žico, 1x žlebljeno
Prosimo upoštevajte navedeno za obe jezikovni varianti (slovensko in angleško).

Lep pozdrav.