Dosje javnega naročila 007412/2019
Naročnik: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran - Ancarano
Blago: materiali za prekrivanje in zaščito operacijskega polja
ZJN-3: Odprti postopek

JN007412/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN007412/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007412/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 205-498724
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA
Jadranska cesta 31
6280
SI
Ankaran - Ancarano
Slovenija
nabavni sektor, Alenka Vodopivec
alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si
+386 56696218
+386 56526701

Internetni naslovi
http://www.ob-valdoltra.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ob-valdoltra.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13539
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: materiali za prekrivanje in zaščito operacijskega polja
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
materiali za prekrivanje in zaščito operacijskega polja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 1: operacijski seti - po meri
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
operacijski seti - po meri
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 2: Set univerzalni
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Set univerzalni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 3: Set za kolk
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Set za kolk
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 4: Set za ramo
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Set za ramo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skaldu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 5: operacijske rjuhe
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
operacijske rjuhe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skaldu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 6: ekstremitetne rjuhe
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ekstremitetne rjuhe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skaldu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 7: rjuhe za artroskopijo kolka
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
rjuhe za artroskopijo kolka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skaldu z zjn-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 8: rjuhe za artroskopijo kolena
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
rjuhe za artroskopijo kolena
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 9: operacijske prevleke
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
operacijske prevleke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 10: operacijske zaščite za RTG aparat
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
operacijske zaščite za RTG aparat
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 11: operacijske zaščite za mini-CT lok tip 1
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
operacijske zaščite za mini-CT lok tip 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 12: operacijske zaščite za CT lok
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
operacijske zaščite za CT lok
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 13: operacijske zaščite za mikroskop za posege na vratni hrbtenici
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
operacijske zaščite za mikroskop za posege na vratni hrbtenici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 14: operacijske zaščite za UZ sondo
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
operacijske zaščite za UZ sondo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skaldu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 15: operacijski dodatki za prekrivanje
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
operacijski dodatki za prekrivanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 16: stockinete
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
stockinete
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 17: zbiralne vrečke
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zbiralne vrečke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 18: operacijski plašči
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
operacijski plašči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 19: incizijske folije
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
incizijske folije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Vskladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 20: zaščitne rjuhe za operacijske mize
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zaščitne rjuhe za operacijske mize
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 21: škornji
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
škornji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 22: kirurške maske tip I
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kirurške maske tip I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 23: kirurške maske -tip II
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kirurške maske -tip II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 24: kape ortopedske
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kape ortopedske
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 25: kape bolniške
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kape bolniške
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 26: prevleke za obuvala
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
prevleke za obuvala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 27: zaščitni plašči
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zaščitni plašči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA
Jadranska cesta 31
6280
Ankaran - Ancarano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2019   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 26: prevleke za obuvalo
Ali vam ponudimo PE ali netkane prevleke za obuvala?


ODGOVOR

Ponudite netkane prevleke.


Datum objave: 11.11.2019   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu dokumentacije smo opazili, da manjka ESPD obrazec. Prosimo, da ga dodate.
lp

ODGOVOR
Obrazec ESPD je objavljen.Datum objave: 11.11.2019   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 20: zaščitne rjuhe za operacijske mize
Dovolite, da lahko ponudimo standardne dimenzije zaščitnih rjuh, ki so 160 x 210cm ?


Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je navedel minimalne dimenzije, dovoljena so odstopanja navzgor.

Datum objave: 11.11.2019   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji navajate, da moramo cene podati le na 2 decimalni mesti. V praksi se vedno oddaja na 4 decimalna mesta, saj vam moramo v tem primeru ponudit višje cene, kot bi bile sicer. Prosimo za vpis na 4 decimalna mesta. Vrednost pa vam podamo na 2 decimalni mesti.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da moramo cene podati le na 2 decimalni mesti. V praksi se vedno oddaja na 4 decimalna mesta, saj vam moramo v tem primeru ponudit višje cene, kot bi bile sicer. Prosimo za vpis na 4 decimalna mesta. Vrednost pa vam podamo na 2 decimalni mesti.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije.Datum objave: 11.11.2019   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Med zahtevki imate naveden rok dobave 24ur od prejema naročila- v praksi nam prosim sporočite kako bi vi dostavili pošiljko do nas tekom naslednjega dne če bi vam poslali naročilo ob 8 zvečer ?
to pomeni da nam lahko paket najprej pošljete naslednji dan vendar jih dostavna služba ta dan ne bo dostavili saj je vedno dostava naslednji dan od prevzema paketa!

Prosimo za normalen rok dobave 2 oziroma 3 delovne dni.ODGOVOR
Dolgoletne izkušnje naročnika potrjujejo, da pogodbeni dobavitelji zagotavljajo redne dostave v skaldu s pogodbenimi določil pogodbe. Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije.Datum objave: 11.11.2019   13:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

boste zahtevali sterilne ali ne sterilne vzorce setov v 1 sklopu in koliko njih?
Hvala.

ODGOVOR
Testiranje poteka vedno v realnem okolju, zato se bo zahtevalo vedno vzorce v takem pakiranju, kot je dejansko namenjeno za prodajo končnemu uporabniku. To vključuje tudi sterilnost za tiste ponujene izdelke, ki so zahtevani v predračunu kot sterilni.
Količina zahtevanih vzorcev bo vezana najmanj na osnovno transportno pakiranje proizvajalca oz. bo morala zadostovati za pokrivanje najmanj pri 6 istovrstnih operacijah.
Datum objave: 14.11.2019   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v prvem sklopu imate razpisane operacijske sete po meri. Glede na pretekle izkušnje predvidevamo, da boste zahtevali sterilne vzorce. Glede na sam proces izdelave sterilnega seta vas naprošamo, da pri postavitvi roka za dostavo vzorcev upoštevate, da za korektno, strokovno in pravilno izdelavo sterilnega seta proizvajalec potrebuje 10 tednov. Na tem mestu vas vljudno prosimo, da rok za oddajo vzorcev postavite temu primerno in sicer rok za dostavo 10 tednov od poziva.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudniki so že z objavo razpisne dokumentacije seznanjeni, kakšen je rok za dostavo vzorcev, zato imajo možnost, da se že sedaj temu prilagodijo. Naročnik v tem delu ne spreminja razpisane dokumentacije.

Datum objave: 14.11.2019   10:20
VPRAŠANJE
Pozdrav,

v tehničnih specifikacijah imate navedeno, da boste zahtevali vzorce v roku 5 dni od zahteve. Tak kratek rok za dostavo, izključno in samo v naprej izbranemu dobavitelju omogoča dostavo sterilnih setov po meri, saj jih lahko pravočasno odda v izdelavo, za katero pa je potreben čas do 12 tednov. Prosimo, da za operacijske sete po meri, temu ustrezno podaljšate rok za oddajo vzorcev in s tem omogočite dobre konkurenčne ponudbe.
Hvala.

ODGOVOR

Ponudniki so že z objavo razpisne dokumentacije seznanjeni, kakšen je rok za dostavo vzorcev, zato imajo možnost, da se že sedaj temu prilagodijo. Poleg tega naročnik ni zapisal, da bo zahteval vzorce v roku pet dni, ampak da ta rok ne bo prej kot v petih dneh. Naročnik rapzisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.


Datum objave: 14.11.2019   11:24
VPRAŠANJE
Vprašanja za sklop 12.: Operacijske zaščite za C lok
Vprašanje:
Pri navedbi okvirne letne količine prevlek za Ziehm Imaging RFD 3D aparat, navajate 25.
Operacijske zaščite za C-lok so pakirane sterilno po setih, kjer 1 set prevlek dejansko vsebuje 4 zaščite, in sicer zaščito za C-lok, zaščito za RTG cev, zaščito za detektor ter zaščito za nožno stopalko. Ti seti so pakirani v komplete škatle po 12 setov.
Vsled navedenega vas sprašujemo ali razumemo pravilno, da morajo ponudniki ponuditi 25 kompletov škatel prevlek, ob predpostavki, da mora vsak posamezen set v kompletu vsebovati vse 4 zgoraj navedene sterilne prevleke?
Količina 25 kompletov bo na letni ravni zadostovala za 300 posegov.

Vprašanje:
Glede na dejstvo, da ima Vaša bolnišnica poleg samega aparata operacijskega C-loka tudi sistem za daljinsko upravljanje C-lok aparata, ki je nameščen na posebnem dodatnem vozičku, vas naprošamo za informacijo ali v predračun dodamo alinejo tudi za prevleke, ki so potrebne za zaščito tega daljinskega sistema? Te prevleke so pakirane po setih, kjer 1 set vsebuje 25 kos prevlek.
V kolikor se morajo dodati tudi te prevleke, prosimo za okvirno letno količino le-teh, ter za popravek predračuna.

Vprašanja za sklop 11.: Operacijske zaščite za mini C lok tip 1:
Pri navedbi okvirne letne količine prevlek navajate število 615. Prosimo vas za informacijo ali se navedena številka nanaša na število letnih posegov?


ODGOVOR
Ponudniki morajo zagotoviti rešitev za enkratno prekrivanje aparata. Naročnik ne ve, na kakšen način proizvajalci predvidevajo prekrivanje aparata, ne s kakšnimi velikosti prevlek ali pakiranjem, zato tudi navaja točen model aparata.
Količine, ki so navedene v predračunu, izhajajo iz dosedanje uporabe in so okvirne. Nanašajo se na enkratno prekrivanje aparata.
Datum objave: 14.11.2019   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo vprašanja za naslednje sklope:
Vprašanje za SKLOP 10:
Zaporedna št.2 ,operacijska zaščita za rtg aparat Phillips, dvodelna, velikosti , z 2 op trakovi- prosimo za velikosti
Vprašanje za SKLOP 11
Zaporedna št. 1 ,prevleka za mini C-lok ORTHOSCAN MINI C ARM X RAY SISTEM- prosimo za velikosti
Vprašanje za SKLOP 12
Zaporedna št.1, prevleka za ZEHIM IMAGINIG RFD 3D- prosimo za velikosti
Vprašanje SKLOP 13,
Zaporedna št. 1 , prevleka za mikroskop MOLLER-WEDEL INTERNATIONAL FS 4-20 Hi-R 1000- prosimo za velikosti
SKLOP 17:
Zapordna št.2, vrečka za diatermijo, ojačana- prosimo za velikosti

Hvala za odovore in lep pozdrav


ODGOVOR
Proizvajalci imajo lahko različne rešitve za prekrivanje aparatov, zato velikosti prevlek naročnik ne more navesti, navedel pa je za kateri aparat se prevleke uporabljajo.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Imamo vprašanja za naslednje sklope:
Vprašanje za SKLOP 10:
Zaporedna št.2 ,operacijska zaščita za rtg aparat Phillips, dvodelna, velikosti , z 2 op trakovi- prosimo za velikosti
Vprašanje za SKLOP 11
Zaporedna št. 1 ,prevleka za mini C-lok ORTHOSCAN MINI C ARM X RAY SISTEM- prosimo za velikosti
Vprašanje za SKLOP 12
Zaporedna št.1, prevleka za ZEHIM IMAGINIG RFD 3D- prosimo za velikosti
Vprašanje SKLOP 13,
Zaporedna št. 1 , prevleka za mikroskop MOLLER-WEDEL INTERNATIONAL FS 4-20 Hi-R 1000- prosimo za velikosti
SKLOP 17:
Zapordna št.2, vrečka za diatermijo, ojačana- prosimo za velikosti

Hvala za odovore in lep pozdrav


ODGOVOR
Proizvajalci imajo lahko različne rešitve za prekrivanje aparatov, zato velikosti prevlek naročnik ne more navesti, navedel pa je za kateri aparat se prevleke uporabljajo.Datum objave: 15.11.2019   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kot je bilo navedeno že v vprašanju enega od ponudnikov, je v praksi najhitrejša možna dobava od 1-2 delovna dneva, zato ponovno apeliramo na naročnika, da upošteva to minimalno spremembo.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne odkumentacije.Datum objave: 20.11.2019   07:36
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da za sklope 11 in 12 zahtevate original prevleke proizvajalca, ki popolno ustrezajo za sterilno prekrivanje aparata?

ODGOVOR
Zahtevamo sterilno prekrivanje, ki je ustrezno posameznemu aparatu.Datum objave: 20.11.2019   07:38
VPRAŠANJE
V členu 8.1.4 v točki 3. navodil ponudnikom za pripravo ponudbe navajate: »Ponudnik zagotavlja, da bo osnovno pakiranje poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo«.
Naše podjetje se namreč ukvarja samo z veleprodajo in v našem računalniškem sistemu črtnih kod ne uporabljamo. So pa naši izdelki opremljeni s črtnimi kodami proizvajalca in ali je to dovolj?


ODGOVOR
Mišljena je bila črtna koda proizvajalca.Datum objave: 20.11.2019   07:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu 1, pod zaporedno številko 1-11: Set za operacijo na hrbtenici ponudimo set z naslednjo vsebino:
- 2x kirurški plašč, ojačan, XL, dolžine 145cm,
- 2x brisačka,
- 1x op prevleka za instrumentarsko mizico 200x280cm, v celoti ojačana,
- 1x op prevleka za instrumentarsko mizico 140x280cm, z vpojnim delom 65x280cm,
- 1x op prevleka Mayo za mizico 76x145cm, ojačana,
- 1x op U-rjuha z lepljivim U-robom 200x305cm, z U-odprtino velikosti 20x90cm,
- 2x op rjuha z lepljivim robom 150x240cm,
- 1x vrečka z adhezivnim robom dimenzije 38x36cm.

2. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu 1, pod zaporedno številko 12-23: Set za operacijo kolena ponudimo set z naslednjo vsebino:
- 2x kirurški plašč, ojačan, XL, dolžine 145cm,
- 2x brisačka,
- 1x op prevleka za Mayo mizico 76x145cm, ojačana,
- 1x op prevleka za instrumentarsko mizico 200x280cm, v celoti ojačana,
- 1x op prevleka za instrumentarsko mizico 140x280cm
- 1x op rjuha za ekstremitete, z ojačitvijo, velikosti 230x320cm,
- 1x op raztegljiva nepropustna stockineta velikosti 17x76cm,
- 1x op rjuha z lepljivim robom 175x300cm,
- 1x stranska vrečka z adhezivnim robom 36x38cm, PE
- 1x stranska vrečka 18x9.5x38cm, papirnata,
- 1x op trak 10x50cm.

3. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu 3: Set za kolk ponudimo set z naslednjo vsebino:
- 1x op prevleka za instrumentarsko mizico 140x210cm, v celoti ojačana,
- 1x op prevleka za Mayo mizico 76x145cm,
- 1x op raztegljiva neprepustna stockineta velikosti 30x120cm,
- 1x op U-ortopedska rjuha z lepljivim U-robom, velikosti 200x305cm, z U-odprtino velikosti 20x90cm,
- 1x op U-rjuha zU-robom za pod nogo, velikosti 150x200cm, z U-odprtino velikosti 20x60cm
- 1x op rjuha z lepljivim robom 150x240cm.

4. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu 4: Set za ramo ponudimo set z naslednjo vsebino:
- 1x artroskopsko rjuho za ramo 257x406cm, z zbiralno vrečko za tekočine z odprtino premera 10x12cm, primerna tako za bočno pozicijo kot za sedeč položaj
- 1x op prevleka za instrumentarsko mizico, velikosti 140x210cm, v celoti ojačana,
- 2x op rjuha, velikosti 150x175cm,
- 1x op trak 10x50cm,
- 1x op raztegljiva nepropustna stockineta velikosti 120x30cm.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Seti morajo biti v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 20.11.2019   07:41
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da pojasni, kakšen je obstoječ informacijski sistem v lekarni naročnika. Glede na to, da v Sloveniji ni enotnega sistema elektronskih dobavnic, ne morete od nas ponudnikov pričakovati, da bomo imeli v svojem podjetju za vsakega naročnika njegov sistem.
Zato apeliramo na naročnika, da to zahtevo črta iz pogodbe in da dovoli klasično ali skenirano dobavnico.

ODGOVOR
Zahteve glede elektronske dobavnice ne umikamo. Trenutno uporabljamo sistem LirWin dobavitelja ProNet d.o.o.; specifikacijo strukture datoteke prejmete ob podpisu pogodbe.Datum objave: 20.11.2019   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kolikor nam je znano, bolnišnice še nimate vzpostavljenega enotnega sistema elektronskih dobavnic, in predvidevamo da vam vsi ostali ponudniki tudi ne morejo nuditi tega. Zato vas prosimo, da zahtevo po elektronski dobavnici črtate iz razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Zahteve glede elektronske dobavnice ne umikamo. Trenutno uporabljamo sistem LirWin dobavitelja ProNet d.o.o.; specifikacijo strukture datoteke prejmete ob podpisu pogodbe.Datum objave: 21.11.2019   09:01
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 12

Ali je v navedbi okvirne letne količine 25 kom prišlo do napake, saj je 25 posegov na leto zelo malo.
Navedite prosim koliko setov prevlek dejansko potrebujete oz. koliko posegov boste naredili v enem letu.


ODGOVOR
Naročnik spreminja predvideno letno količino prevlek. Spremembo predračuna bo objavil.Datum objave: 21.11.2019   09:02
VPRAŠANJE
Glede na dejstvo, da se rok za postavitev vprašanj izteka, mi pa še vedno nismo dobili odgovora na nekaj vprašanj, vas vljudno prosimo za podaljšanje rokov.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb. Novi rok bo objavil na Portalu javnih naročil.Datum objave: 21.11.2019   09:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali pravilno razumemo, da z RTG aparatom v sklopu 12 letno naredite samo 25 posegov?


ODGOVOR
Naročnik spreminja predvideno letno količino prevlek. Spremembo predračuna bo objavil.Datum objave: 21.11.2019   09:03
VPRAŠANJE
Sklop 12.: Operacijske zaščite za C lok
Pri navedbi okvirne letne količine prevlek za Ziehm Imaging RFD 3D aparat, navajate 25.
Ker predvidevamo, da je prišlo do pomote, saj bi to pomenilo, da opravite le 25 posegov letno, vas vljudno prosimo za popravek glede na dejansko letno število posegov.


ODGOVOR
Naročnik spreminja predvideno letno količino prevlek. Spremembo predračuna bo objavil.Datum objave: 25.11.2019   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V odgovoru z datumom objave: 14.11.2019 ob 11:24uri se zapisali, da zaradi same nabave prevlek navajate tudi točen model aparata.

Prosimo Vas, da v sklopu 10 navedete točna modela RTG aparata Siemens in RTG aparata Philips.
Prav tako vas prosimo, da pri RTG aparatu Philips navedete velikosti prevlek.
ODGOVOR
RTG aparata SIEMENS sta Arcadic Orbic 3D in Siremobil ISO-C.
Pri RTG aparatu Pihilips naročnik trenutno uporablja prevleke Lohman prevleka, kataloška. številka 31155


Datum objave: 02.12.2019   13:57
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v obrazcu Pogodbe, v 10. členu navajate: " Naročnik bo v primeru izvedbe kritnega nakupa dobavitelju izstavil bremepis za morebitno razliko v ceni ter pogodbeno kazen v vrednosti 100 eur za vsako posamezno dobavo pri neizpolnjevanju obveznosti iz prvega odstavka tega člena. Vrednost bremepisa bo naročnik upošteval pri prvem zapadlem plačilu dobavitelju."

Glede na to, da je dobava materiala v 24 urah skorajda nemogoča, Vas sprašujemo, ali nam boste pri vsaki dobavi, ki bo daljša od 24-ih ur, že zaračunali 100,00 eur kazni.

Primer:
V kolikor naročite material vsak delavnik, razen petek, do 12.00 ure, je možna dobava v 24 urah - torej naslednji dan.
V primeru, da naročite material v petek do 12. ure, pa je dobava možna komaj v ponedeljek (paketne službe med vikendi ne obratujejo).
Če pa naročite material v petek po 12.00 uri, pa je dobava možna šele v torek.

Glede na navedeno, Vas vljudno prosimo, da dobavo spremenite na vsaj 2 delovna dneva. Razen, če dajete prednost lokalnim dobaviteljem, ki vam lahko osebno pripeljejo naročen material v bolnišnico v nekaj minutah in tako nimajo dodatnih stroškov dostave.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev. Pogodbena kazen je namenjena preprečevanju izpada oskrbe bolnišnice s pogodbenim materialom in s tem motenj v izvajanju rednega dela bolnišnice. Uveljavljala se bo smiselno in skladno z določili 8.člena pogodbe, ki omogoča dogovor v primeru manjka.Datum objave: 02.12.2019   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na veliko naših vprašanj še vedno ni odgovora. Slednji so nam pomembni pri prijavi artiklov, pravočasnem naročilu vzorcev... Rok za postavitev vprašanj je 15.11, rok za oddajo ponudbe pa 29.11.2019. V tem kratkem času, je težje pripraviti in zagotoviti kvalitetno konkurenčno ponudbo, zato vljudno prosimo, da podaljšate rok za oddajo razpisa do 13.12.2019
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb. Novi rok je objavil na Portalu javnih naročil.Datum objave: 02.12.2019   14:01
VPRAŠANJE
i-Spoštovani,

vezano na Sklop 11: Operacijske zaščite za mini-CT lok tp 1 vas prosim, da definirate dimenzijo prevleke.
Zahvaljujemo se za odgovor.

ODGOVOR
Proizvajalci imajo lahko različne rešitve za prekrivanje aparatov, zato velikosti prevlek naročnik ne more navesti, navedel pa je za kateri aparat se prevleke uporabljajo