Dosje javnega naročila 006885/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Sanacija nestabilnega dela terena ceste JP1 692571 odcep Sotelsko
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 47.214,78 EUR

JN006885/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2019
JN006885/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN006885/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.11.2019
JN006885/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006885/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 749813278
+386 74922221

Internetni naslovi
https://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326436/RDsanacijaSotelsko_final.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13189
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija nestabilnega dela terena ceste JP1 692571 odcep Sotelsko
Referenčna številka dokumenta: 430-99/2019 O901
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija nestabilnega dela terena ceste JP1 692571 odcep Sotelsko

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija nestabilnega dela terena ceste JP1 692571 odcep Sotelsko


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru izjemno slabih vremenskih razmer ali nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2019   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN - na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2019   11:36
VPRAŠANJE
Na podlagi 2 risb se bo izvajalo tako zahtevna dela?

ODGOVOR
V danem primeru gre za zdrs brežine in ne za aktivni plaz. Za potrebe priprave ponudbe so podani vsi potrebni podatki. Gradnjo bo aktivno spremljal pooblaščeni inženir, ki je rešitev predvidel in bo izvajal tudi strokovni nadzor med celotnim potekom sanacije.Datum objave: 11.10.2019   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali stroškov v povezavi z železnico (čuvaj,...) ni?

Hvala za odgovor ter lep pozdrav

ODGOVOR
Ne, vključevanje železnice ni predvideno, dela se izvajajo na JP1 692571 Odcep Sotelsko. Lokacija posega je cca. 50 m oddaljena od železniške proge. Med železnico in cesto, na kateri se bodo izvajala dela, pa je še lokalna cesta, na katero tudi ni predviden poseg.