Dosje javnega naročila 006904/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili na naslovu CKŽ 14, CKŽ 15 in poslovnih prostorov KS za leti 2020 in 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 139.994,04 EUR

JN006904/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2019
JN006904/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN006904/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.01.2020
JN006904/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN006904/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN006904/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN006904/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN006904/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN006904/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN006904/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006904/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI036
Krško
Slovenija
Suzana Horvatiček
suzana.horvaticek@krsko.si
+386 74981303
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
ue.krsko@gov.si
+386 74981402

Internetni naslovi
http://www.upravneenote.gov.si/krsko/

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14788470

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
Cesta krških žrtev 23
8270
SI
Krško
Slovenija
ks.krsko@krsko.si
+386 74922741

Internetni naslovi
http://www.ks-krsko.si/

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM
Ulica 11. novembra 24
8273
SI
Leskovec pri Krškem
Slovenija
ks.leskovec@krsko.si
+386 74905130

Internetni naslovi
http://www.ks-leskovec.si/

KRAJEVNA SKUPNOST RAKA
Raka 40
8274
SI
Raka
Slovenija
ks.raka@krsko.si
+386 74975055

Internetni naslovi
http://www.raka.si/

KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO PRESLADOL
Rožno 62
8280
SI
Brestanica
Slovenija
ks.rozno-presladol@krsko.si
+386 31324480

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29C
8272
SI
Zdole
Slovenija
ks.zdole@krsko.si
+386 31324480

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA
Cesta prvih borcev 12
8280
SI
Brestanica
Slovenija
krajevna.skupnost.brestanica@siol.net
+386 74971638

Internetni naslovi
http://www.brestanica.com/krajevna-skupnost/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326491/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13211
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili na naslovu CKŽ 14, CKŽ 15 in poslovnih prostorov KS za leti 2020 in 2021
Referenčna številka dokumenta: 430-95/2019 O902
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili na naslovu CKŽ 14, CKŽ 15 in poslovnih prostorov KS za leti 2020 in 2021


II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili na naslovu CKŽ 14, CKŽ 15 in poslovnih prostorov KS za leti 2020 in 2021

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Etični kodeks zaposlovanja10
Certifikat oz. ustrezno potrdilo na področju družbene odgovornosti10

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2019   09:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Izvajalec čiščenja mora zagotavljati tudi sanitarno potrošni material. Prosim za količino porabljenega materiala in kako je s podajalniki, ali jih lahko izvajalec zamenja na svoje stroške.

LP

ODGOVOR

Točna količina porabljenega sanitarnega blaga ni znana, ker jo že dosedaj dobavlja čistilni servis in nam količine ne sporoča, bistveno je, da je zahtevani material vedno na razpolago. Verjetno je najboje, da se izračuna predvideno oziroma ocenjeno količino glede na število uporabnikov (CKŽ 14 - cca 110 zaposlenih ljudi, CKŽ 15 (SPO in GURS) - 12 zaposlenih).
Podajalniki so že nameščeni v sanitarnih prostorih (Tork) in ostanejo na lokaciji tudi ob koncu trenutnega pogodbenega razmerja. Izvajalec lahko namesti nove podajalnike, vendar mora paziti, da uporabi (v čim večji meri oziroma s podajalnikom prikrije) obstoječe zidne luknje.


Datum objave: 08.10.2019   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 3. točki razpisne dokumentacije "NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA", navajate, da bo naročnik lahko skladno z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3, vključil v okviru postopka tudi pogajanja. Nadalje navajate, da si naročnik pridržuje možnost, da na podlagi prvih ponudb odda javno naročilo brez pogajanj.

2. odstavek 47. člena ZJN-3 izrecno določa, da v kolikor naročnik pogajanja vključi v postopek naročila male vrednosti, jih v tem primeru tudi mora izvesti. Naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti, namreč nima možnosti, da bi si pridržal pravico do oddaje javnega naročila brez pogajanj.
Torej glede možnosti izvedbe pogajanj v postopku naročila male vrednosti torej velja: če naročnik pogajanj ne vključi v postopek, jih ne more izvesti, če jih vključi, pa jih je tudi dolžan izvesti.

Ali prav razumemo, da ste v razpisni dokumentaciji napovedali pogajanja, ki jih boste skladno z ZJN-3 tudi izvedli?

ODGOVOR

Naročnik bo izvedel pogajanja samo, če ne bo prejel nobene dopustne ponudbe. Naročnik bo izvedel pogajanja samo s tistimi ponudniki, katerih ponudba bo nedopustna samo iz razloga, ker njena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva.


Datum objave: 08.10.2019   15:13
VPRAŠANJE
Zanima nas ali lahko predložimo kopije referenc, ki smo jih pridobili za prijavo na druge razpise?

ODGOVOR
Da, v kolikor po vsebini ustrezajo potrdilu naročnika o dobro opravljenem delu iz te dokumentacije.

Datum objave: 09.10.2019   09:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Navedli ste že, da so obstoječi podajalniki znamke Tork. Prosimo navedite še tip oz. model podajalnikov za sanitarno-higienski material (za toaletni papir, brisače in milo?
2. Ali je možen ogled prostorov?
3. Kdo zagotavlja vrečke za odpadke?
4. Ali je pri naročniku na lokaciji CKŽ 14 ali 15, možna namestitev gospodinjskega pralnega stroja, za pranje krp?ODGOVOR


1.Podajalnike imamo samo za brisačke, za toaletni papir in milo nimamo kakšnih posebnih podajanikov, ampak standard (kolutki za toaletni papir, v milnik se milo enostavno natoči). Podajalnik brisač nima nikjer zapisanega posebnega tipa ali modela možnost ogleda.

2. Ogled prostorov je možen po predhodnem dogovoru z skrbnikom naročila g. Planinc Peter, e-mail: peter.planinc@krsko.si.

3.Čistilni servis v okviru tega razpisa.

4. Zaenkrat takšne prakse ni bilo, niti za to nimamo ustreznega prostora, zato namestitev ni možna.Datum objave: 11.10.2019   10:55
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik dopustil možnost popravka vrednosti pogodbe izključno iz razloga rasti zneska minimalne plače in zgolj v višini indeksa rasti minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot to dopušča 3. odstavek 95. člena ZJN-3?

ODGOVOR


Da, naročnik bo dopustil možnost popravka vrednosti pogodbe iz razloga rasti zneska minimalne plače in zgolj v višini indeksa rasti minimalne plače v Republiki Sloveniji, skladno z 95. členom ZJN-3, vendar največ do 2% od pogodbene vrednosti.

Datum objave: 14.10.2019   07:40
VPRAŠANJE
V dodatnih pojasnilih navajate, da ponudnik lahko predloži kopije referenc, v kolikor po vsebini ustrezajo potrdilu naročnika o dobro opravljenem delu iz te dokumentacije. Reference niso identične, vendar vsebujejo naziv in naslov naročnika, pogodbeno obdobje, vrednost, opis storitev in kontaktno osebo, pri kateri lahko preverite resničnost izdane reference. Skrbi nas, da vsebina kopije reference iz drugega razpisa ni identična vsebini vaše reference, saj ne vsebuje enakega teksta kot je naveden na dnu vaše reference. Menimo, da naročnik lahko sprejme kopijo referenc ne glede na to ali je vsebina identična, saj lahko vsebino preveri pri kontaktni osebi naročnika.
Ali zadostuje, da referenca vsebuje naslednje podatke: naziv in naslov naročnika, pogodbeno obdobje, vrednost, opis storitev in kontaktno osebo?

ODGOVOR

Da, zadostuje.


Datum objave: 15.10.2019   14:39
VPRAŠANJE
Kakšna je obojestranska površina oken po posamezni lokaciji?
Ali so vse steklene površine dostopne brez uporabe dvigala?


ODGOVOR

1: Naročnik z podrobnim in točnim izračunom steklenih površin ne razpolaga, ker gre za steklene površine različnih dimenzij in različnih naročnikov, zato predlagamo, da ponudnik opravi ogled objektov, ki so predmet čiščenja.

2: Vse steklene površine so dosegljive brez uporabe dvigala, vendar je pri določenih oknih (nadsvetloba) potrebno odklopiti okovje in okna obrniti navznoter. Na nekaj mestih (3x) je nujna tudi uporaba lestve (max do 2 metra).
Res pa je, da trenutni izvajalec generalna čiščenja oken (višja nadstropja) vseeno raje opravi z dvigalom, ker menijo, da jim je tako lažje in hitreje izvesti zahtevano storitev. Predlagamo ogled objektov, ki so predmet čiščenja.