Dosje javnega naročila 006898/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Živila in material za prehrano
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 10.615,90 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006898/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2019
JN006898/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN006898/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2019
JN006898/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2019
JN006898/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2019
JN006898/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2019
JN006898/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2019
JN006898/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.01.2020
JN006898/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.04.2020
JN006898/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.07.2020
JN006898/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006898/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580
+386 53301554

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bolnisnica-go.si/jn
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13204
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Živila in material za prehrano
Referenčna številka dokumenta: 220-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava živil in materiala za prehrano po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1406NP, 1408NP, 1414.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: lokacija naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil in materiala za prehrano po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1406NP, 1408NP, 1414.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2019   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2019   08:16
VPRAŠANJE
#241540 MED 15g: ali lahko ponudimo pakiranje 20g?
#243312 SMETANA SLADKA 1/2 sveža za stepanje, najmanj 35% m.m.: ali lahko ponudimo pakiranje 1L?
#249580 SLADOLED LONČEK 100ml različni okusi: ali lahko ponudimo pakiranje 120ml?
#249777 SMETANA KISLA 410g: ali lahko ponudimo pakiranje 400g?

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji (Navodila ponudnikom, točka 2.7.1) zapisal, da
- ne dopušča odstopanja od zapisanih gramatur pri tistih artiklih, ki imajo navedeno enoto mere KOS.
- dopušča odstopanja v gramaturi za +/- 10% pri tistih artiklih, ki imajo navedeno enoto mere kilogram (kg) ali liter (L).


Datum objave: 09.10.2019   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na artikle katere ne najdemo oz so pakiranja drugačna od zahtevanih.
Prosimo vas za odgovore:
#241540 MED 15g Ali lahko ponudimo 30x15g pakiranja?
#241770 PUDING brez glutena okus VANILIJA prašek za pripravo pudinga 38g Ali lahko ponudimo 32g pakiranje?
#241771 PUDING brez glutena okus ČOKOLADA prašek za pripravo pudinga 49g Ali lahko ponudimo 46g pakiranje?
#242554 HRANA ZA OTROKE - SADNA KAŠA 125g po dopolnjenem 4. mesecu starosti Ali ste mislili sok otroški?
#243752 KEKSI VAFLJI 500g Kaj ste imeli v mislih, ali vaflje ali napolitanke? Napolitanke imamo v pakiranjih 370g, 400g, 800g? Vaflji pa so pakirani od 65g do 130g.
#246166 SLADILO ZA DIABETIKE vrečka Ali ste imeli v mislih porcijsko pakiranje in sicer 2 tabletki v vrečki?
#246727 KEKSI VAFLJI 400g Ali vam lahko ponudimo napolitanke 420g ?
#248223 TESTENINE IZ RIŽA IN KORUZE - POLŽI 500 g brez glutena Ali lahko ponudimo peresniki in 400g pakiranje?
lep pozdrav,


ODGOVOR
#241540 MED 15g Ali lahko ponudimo 30x15g pakiranja?
Naročnik zahteva porcijsko pakiranje MED 15g. Velikost pakiranja oz . število kosov v embalaži navedete v opisu artikla (opomba).

#241770 PUDING brez glutena okus VANILIJA prašek za pripravo pudinga 38g Ali lahko ponudimo 32g pakiranje?
Zaradi specifičnosti izdelka (brez glutena) in spremembe pakirana proizvajalca naročnik spreminja zahtevano gramaturo, ki po novem glasi: 32g.

#241771 PUDING brez glutena okus ČOKOLADA prašek za pripravo pudinga 49g Ali lahko ponudimo 46g pakiranje?
Zaradi specifičnosti izdelka (brez glutena) in spremembe pakirana proizvajalca naročnik spreminja zahtevane gramaturo, ki po novem glasi: 46g.

#242554 HRANA ZA OTROKE - SADNA KAŠA 125g po dopolnjenem 4. mesecu starosti Ali ste mislili sok otroški?
Naročnik dopolnjuje opis : 242554 HRANA ZA OTOKE SADNA KAŠA-SOK ZA OTROKE KAŠASTI okus jabolko korenček 125ml

#243752 KEKSI VAFLJI 500g Kaj ste imeli v mislih, ali vaflje ali napolitanke? Napolitanke imamo v pakiranjih 370g, 400g, 800g? Vaflji pa so pakirani od 65g do 130g.
Naročnik dopolnjuje opis artikla: Keksi vaflji/napolitanke 500g. Naročnik ne dopušča odstopanja od zahtevane gramature

#246166 SLADILO ZA DIABETIKE vrečka Ali ste imeli v mislih porcijsko pakiranje in sicer 2 tabletki v vrečki?
Naročnik dopolnjuje opis artikla: porcijsko pakiranje 2 tabletki v vrečki

#246727 KEKSI VAFLJI 400g Ali vam lahko ponudimo napolitanke 420g ?
Naročnik ne dopušča odstopanja od zahtevane gramature

#248223 TESTENINE IZ RIŽA IN KORUZE - POLŽI 500 g brez glutena Ali lahko ponudimo peresniki in 400g pakiranje?
Naročnik dopolnjuje opis artikla: 48223 TESTENINE IZ RIŽA IN KORUZE - POLŽI, PERESNIKI 500 g brez glutena.
Naročnik v specifikacijah zahteva enoto mere KG, zato dopušča odstopanja v gramaturi.

Datum objave: 14.10.2019   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

koliko referenc je potrebno navesti?
Ali morajo biti potrjene s strani kupcev?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji (Navodila ponudnikom- poglavje 7 - E: Tehnična in strokovna sposobnost) zapisal:
»1.V okviru šifer JR 1406NP, 1408NP, 1414: Gospodarski subjekt je od 01.01.2016 naprej uspešno dobavljal artikle iz vsake klasifikacijske skupine, na katere se prijavlja (pri čemer ni nujno, da je dobavljal vse artikle iz skupine), neprekinjeno vsaj šest (6) mesecev najmanj dvema ustanovama kot končnima kupcema (javni zavod ali gostinski obrat).
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)«
Ponudnik v obrazcu Izjava NMV (točka 1.3) izpolni tabelo in s tem zadosti zahtevi po navedbi referenčnih poslov (ni potrebna potrditev s strani kupcev).