Dosje javnega naročila 006960/2019
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve za celovito izvajanje IS CSD
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 23.591.981,80 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006960/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.10.2019
JN006960/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN006960/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2020
JN006960/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
JN006960/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006960/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 194-471926
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Štukljeva cesta 44
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matija Stele
matija.stele@gov.si
+386 13697844

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326523/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_IS_CSD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO
Štukljeva cesta 44
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matija Stele
matija.stele@gov.si
+386 13697844

Internetni naslovi
https://www.gov.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13188
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve za celovito izvajanje IS CSD
Referenčna številka dokumenta: 385-7/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve za celovito izvajanje informacijskega sistema centrov za socialno delo, ki vključujejo: vzdrževanje informacijskega sistema centrov za socialno delo, dograditve in nadgradnje, izvajanje mesečnih in letnih obdelav za socialne in druge transferje, masovno tiskanje, usposabljanje uporabnikov in njegov nadaljnji razvoj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
72300000
72400000
72500000
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve za celovito izvajanje informacijskega sistema centrov za socialno delo, ki vključujejo: vzdrževanje informacijskega sistema centrov za socialno delo, dograditve in nadgradnje, izvajanje mesečnih in letnih obdelav za socialne in druge transferje, masovno tiskanje, usposabljanje uporabnikov in njegov nadaljnji razvoj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.10.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Štukljeva cesta 44
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2019   16:06
VPRAŠANJE
C.Tehnična in strokovna sposobnost
Zakaj je za referenco A in referenco B zahteva glede števila aktivnih uporabnikov postavljena različno?
- Referenčni IS A mora imeti najmanj 500 aktivnih uporabnikov (za aktivne uporabnike štejejo tisti, ki so se v sitem prijavili najmanj 100 krat v obdobju 12 mesecev.
- Referenčni IS B pa mora imeti najmanj 100 aktivnih uporabnikov (za aktivne uporabnike štejejo tisti, ki so se v sistem prijavili najmanj 10 krat v obdobju 12 mesecev (podatki morajo biti preverljivi iz dnevniških zapisov oz. strežniških zapisov produkcijskega okolja.


ODGOVOR
Naročnik na obe referenci gleda celostno, kar pomeni, da morajo ponudniki izpolnjevati zahtevo glede števila aktivnih uporabnikov pri obeh referencah. Zahtevana tehnologija v referenci B je pri obstoječem informacijskem sistemu naročnika uporabljena v manjšem obsegu. Skladno s tem je naročnik pri referenci B omilil zahtevani pogoj glede števila uporabnikov, prav tako pa tudi ostale zahtevane pogoje.