Dosje javnega naročila 007006/2019
Naročnik: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Storitve: IZVAJANJE POSEKOV IN ČIŠČENJE PODRASTI
ZJN-3: Odprti postopek

JN007006/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN007006/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN007006/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN007006/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 04.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007006/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 195-474947
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba nabave in javnih naročil
info@elektro-celje.si
+386 34201100

Internetni naslovi
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-celje.si/si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13210
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE POSEKOV IN ČIŠČENJE PODRASTI
Referenčna številka dokumenta: JN-15/2019-NVV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVAJANJE POSEKOV IN ČIŠČENJE PODRASTI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PODROČJE CELJE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PODROČJE CELJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PODROČJE KRŠKO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PODROČJE KRŠKO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PODROČJE SLOVENJ GRADEC
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PODROČJE SLOVENJ GRADEC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PODROČJE VELENJE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PODROČJE VELENJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2019   08:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2019   08:31


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2019   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani. ESPD obrazca ne gre prenesti na računalnik. Prosimo za preverbo in popravek. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Obrazec je mogoče prenesti. Uporabite desni klik na miški in izberite možnost "shrani cilj kot".Datum objave: 10.10.2019   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za odgovor, če je lahko certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za gozdarskega sekača iz Bosne v njihovem jeziku ali je potrebno priložiti prevod?
Vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
V ponudbi predloženi dokumenti morajo ustrezati zahtevam navedenim v tč. 3 "Jezik" Navodila za izdelavo ponudbe (OBR-2). Izpolnjevanje pogoja o strokovni usposobljenosti delavcev ponudnik izkaže z izjavo na obrazcu OBR-11a. Dodatna dokazila mora ponudnik predložiti šele na naročnikovo zahtevo oz. poziv.Datum objave: 10.10.2019   10:21
Naročnik bo s popravkom dokumentacije izbrisal drugo alinejo točke 13.5 "Ostali pogoji" Navodila za izdelavo ponudbe (OBR-2) glede zahteve garancijskega roka in odpravil neskladnost med številom zaposlenih delavcev na izjavi obrazca OBR-11a in zahtevo iz druge alineje tč. 3 "Osnovne zahteve" Specifikacije tehničnih zahtev (OBR-11) glede minimalnega števila zaposlenih delavcev, tako da se bo zahteva glasila "Ponudnik mora imeti zaposlene najmanj 2 (dva) delavca, katerih strokovna usposobljenost oz. poklic izpolnjujejo pogoje kot jih določa Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35/94, 50/06, 74/11 in 80/12).".

Datum objave: 11.10.2019   08:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas, ali zadošča garancija, polog depozita 5.000,00 EUR za nastopanje za en sklop ali tudi za dva.
Ali so dovolj trije zaposleni delavci s certifikatom za delo v gozdovih dovolj za nastopanje za dva sklopa?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
K1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je določeno v enem znesku ne glede na to ali se ponudnik prijavlja za en ali za dva sklopa.
K2 Zahteva po zaposlenih delavcih je določena v minimumu ne glede na to ali se ponudnik prijavlja za en ali za dva sklopa.
Datum objave: 24.10.2019   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani. So navedene ocenjene vrednosti z ali brez DDV?

ODGOVOR
Navedene ocenjene vrednosti so brez DDV.


Datum objave: 24.10.2019   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Prosimo za spremembo vaših navodil (str. 9), ki se tičejo oddaje ESPD obrazca. Ponudnik, ki v eJN oddaja ponudbo, ne more naložiti ESPD obrazca v pdf verziji. Verjetno so vam pomotoma ostala v RD stara navodila glede ESPD obrazca. Hvala

ODGOVOR
V navodilih ni navedeno, da je potrebno za ponudnika predložiti obrazec ESPD pod zavihkom ESPD v .pdf verziji oz. zgolj v .pdf obliki.Datum objave: 24.10.2019   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani. Postavljena merila za oceno ponudb so postavljena nerealno, zato predlagamo, da jih zaradi načela enakopravne obravnave ponudnikov umaknete oz. prilagodite, da bodo sorazmerni s predmetom javnega naročila. Certifikat Družini prijazno podjetje ima zelo malo zasebnih oz. manjših podjetij (seznam je javno dostopen), večinoma so to velika javna podjetja. Tudi merilo glede delovnih razmer je diskriminatorno. Slovenska delovna zakonodaja omogoča zaposlovanje za določen čas, zato ne razumemo argumenta, kako lahko dajete prednosti nekomu, ki ima več zaposlenih za nedoločen čas. Tudi višina povprečne mesečne bruto plače ne govori o usposobljenosti in kvaliteti ponudnika, saj je višina bruto plače odvisna od več dejavnikov. Zaradi navedenega pričakujemo umik meril.

ODGOVOR
Merila niso diskriminatorna in omogočajo enakopravno obravnavo, poleg tega so tudi sorazmerna s predmetom javnega naročanja. Naročnik upošteva priporočila na področju javnega naročanja vezana na socialno odgovorno javno naročanje, in sicer z uvajanjem priporočenih socialnih meril.Datum objave: 24.10.2019   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani.
1.Prosimo za obrazložitev obsekovanja dreves, kako se bo izvajal obračun ter izvedba obseka dreves nižjih od 10m. Ali se bo v praksi izvajal obsek dreves samo ob izklopljenih daljnovodih.
2. Ali je izvajalec dolžan delati ob sobotah, nedeljah ali praznikih po isti ceni.
hvala za odgovor.


ODGOVOR
K1 Naročnik bo s popravkom dokumentacije spremenil ponudbeni predračun pri vseh sklopih, in sicer tako da bo pod Opisom blaga pri poziciji zap. št. 1 »Obsekavanje večjih dreves (višjih od 10m)« zapis v oklepaju spremenil v »(višjih od 5m)«. Obračun obsekavanja nižjih dreves od 5m pa se bo obračunal glede na pozicijo zap. št. 5. Dela izvajanja posekov in čiščenja podrasti se izvajajo samo ob izklopljenih daljnovodih.

K2 Dela se praviloma ne izvajajo ob nedelovnih dnevih (sobote, nedelje in prazniki), razen v primeru vpoklica zaradi izpada električnega toka ali havarije, pri čemer pa ima izvajalec pravico do obračuna vpoklica glede na pozicijo zap. št. 8.
Datum objave: 24.10.2019   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika, prosimo, da v razpisni dokumentaciji in pogodbi bolj natančno določi način izvajanja pogodbenih del, saj, na terenu predstavniki naročnika delajo vsak po svoje. Ali izvajalec lahko dala opravlja v svojem rednem delovnem času ali pa bo mora delati v času ki mu ga določi naročnik.
Ali se more izvajalec vedno pred pričetkom del javiti na nadzorništvu, kjer prejme pisno dovoljenje za delo, kar pa velikokrat traja tudi več kot uro, delavci izvajalca pa morejo čakati. Kako se v tem primeru obračunajo stroški delavcev izvajalca? Kako obračunati storitve, ko izvajalec čaka na brez napetostno stanje po programu? Naročnik, je v zadnjem času uvedel tudi nov način dela ( obsekovanje dreves le ob izklopljenem elektroenergetskem vodu). Iz načina dela , ki ga je uvedel naročnik izhaja, da se bo strošek storitev povečal za okoli 60% , pripravljavec razpisa pa tega pri pripravi razpisne dokumentacije ni upošteval. Kako se bodo obračunavale storitve opravljene po programu ob sobotah, nedeljah, ali praznikih? Naročnik Elektro Celje d. d., je tudi edini naročnik elektrodistribucijskih podjetij, ki kljub visoki tehnološki in računalniški opremljenosti zahteva kup prilog k računu v originalu, vsled tega more izvajalec pridobivat podpise od podpisnikov na različnih lokacijah fizično, kar za izvajalce na trenutni način , ko naročnik pošilja naročilnice tudi le za par evrov, pomeni nesprejemljivo zahtevo, saj samo čas ki ga porabi za pridobitev vseh podpisov pomeni več kratnik stroška same storitve. Prosimo, da se dovolijo tudi dokumenti poslani po e. pošti in natisnjeni.
Naročnik navaja vrsto predpisov iz varnosti in zdravja pri delu , ki jih bo moral upoštevati izvajalec del na napravah naročnika, hkrati pa iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik ocenil na podlagi ocenjene vrednosti javnega naročila, kot, da gre za najbolj enostavna in najnižje plačana dela, Izvajalec po ocenjeni vrednosti razpisnih storitev ob upoštevanju vseh navedenih predpisov ne more storitev opraviti varno in kvalitetno. Ali bo naročnik prevzel tudi odgovornost za morebitne nesreče pri delu zaradi nestrokovne ocene.
Naročnika naprošamo, da v razpisni dokumentaciji in pogodbi, tudi določi, kdo je odgovoren za kvaliteto, izvedenih del in način izvajanja del. Glede na trenutni način dela , ko naročnik izda naročilnico za izvedbo del, katere pa izvajalec ne sme preseči več kot 10%. , izvajalec ne more prevzeti odgovornosti glede kvalitete izvedenhi del. Na terenu se dogaja, da zaradi načina dela , ki ga zahteva naročnik, delo ostaja na pol opravljeno in nedokončano, kar pomeni, da kljub opravljanju storitev na določeni napravi, naprava ni vzdrževana kvalitetno in ostaja velika verjetnost, da bo prišlo do izpadov elektroenergetskih objektov kljub čiščenju.
Naročnika tudi naprošamo za pojasnilo, kako obračunati obsekovanje dreves nižjih od 10m.
Na kakšen način obsekati drevo do 10m visoko, s tal varno po predpisih in kako ga obračunati koliko m2 se upošteva za eno drevo.
Ali bo naročnik obsekovanje dreves nižjih od 10 m morda opravljal sam. Na NNO so žice na višini nižji od 10 m, trase pa potekajo tudi po sadovnjakih, sadno drevje (večina je nižjih od 10m) je potrebno obsekati --- kako ?, zastonj? Ali za o.o9/ kos, Prosim za bolj strokovno pripravo tehničnih specifikacij.
Naro
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
K1 Dela se praviloma izvajajo v delovnem času naročnika. Izvajalec sme pričeti z delom, ko mu naročnik potrdi, da je obvestil lastnike zemljišč o pričetku del in ko prejme vsakodnevno pismeno dovoljenje za delo, ki ga izda odgovorna oseba za vzpostavitev breznapetostnega stanja in ukrepov za zavarovanje mesta dela, kadar je to potrebno.

K2 Pisno dovoljenje za delo izvajalec prejme na lokaciji izvajanja poseka in ne na pristojnem nadzorništvu. Dovoljenje za delo se izda, ko so izvršene v delovnem nalogu/programu predpisane manipulacije oziroma ukrepi za zavarovanje mesta dela. V primeru potrebnega izklopa nadzemnega voda so izklopi v naprej časovno določeni oz. napovedani, tako da lahko izvajalec ustrezno načrtuje delo. Za neplanirana dela med delovnim časom in izven delovnega časa naročnika ima izvajalec pravico do obračuna vpoklica glede na pozicijo zap. št. 8.

K3 Izvajalec dela, ki jih izvaja, dokumentira v dnevniku izvajanja del. Dela se izvajajo na podlagi sklenjene pogodbe skladno z izdano naročilnico pri čemer je na slednji navedena zgolj ocenjena količina potrebnih del, od katere lahko dejansko izvedena dela odstopajo tudi več kot npr. deset odstotkov. V kolikor se med izvajanjem del izkaže potreba po dodatnih delih pa mora le-ta predhodno potrditi pristojno nadzorništvo.

K4 Naročnik bo s popravkom dokumentacije spremenil ponudbeni predračun pri vseh sklopih, in sicer tako da bo pod Opisom blaga pri poziciji zap. št. 1 »Obsekavanje večjih dreves (višjih od 10m)« zapis v oklepaju spremenil v »(višjih od 5m)«. Obračun obsekavanja nižjih dreves od 5m pa se bo obračunal glede na pozicijo zap. št. 5.


Datum objave: 24.10.2019   10:00
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k ažurnemu odgovarjanju na vprašanja, ali podaljšanju roka za postavitev vprašanj in oddajo ponudb.

ODGOVOR
Rok za postavitev vprašanj oz. oddajo ponudb ostane nespremenjen.Datum objave: 24.10.2019   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Citiramo vašo RD str. 9: "Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.". Način oddaje ESPD se je spremenil že februarja 2019, dokumenti se ob oddaji ponudbe ne podpisujejo več avtomatično. Ponudnik, ki oddaja ponudbo lahko naloži ESPD samo v xml obliki! Popravite oz. uskladite razpisno dokumentacijo, da ne bo nepotrebnih dopolnitev ponudb.

ODGOVOR
Naročnik bo s popravkom dokumentacije, popravil zapis glede naložitve ESPD obrazca za ponudnika.Datum objave: 24.10.2019   11:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Kje je popravek dokumentacije (vaš odgovor 10.10.2019) oz. v kakšni obliki bo? Hvala

ODGOVOR
Popravek je bil danes posredovan v objavo in bo tekom današnjega dneva tudi objavljen na naročnikovi spletni strani.Datum objave: 28.10.2019   07:52
VPRAŠANJE
Prosim, za pojasnilo.
Naročnik bo za vsak sklop izbral najugodnejše štiri ponudnike, ali najugodnejše štiri ponudnike po enega za vsak sklop.
l.p.

ODGOVOR
V tč. 24 je zapisano:
Naročnik bo z največ štirimi najugodnejšimi ponudniki za vsak posamezni sklop, izbranimi po
merilih iz točke 16. teh navodil, in katerih ponudbe bodo dopustne, sklenil pogodbo za
obdobje dveh let, skladno z vzorcem pogodbe (OBR-5) iz te dokumentacije, za posamezni
sklop.Datum objave: 05.11.2019   09:19
VPRAŠANJE

Pozdravljeni. Tudi nas zanima naslednje vprašanje , ki je bilo že zastavljeno, pa naročnik ni odgovoril.
Naročnik Elektro Celje d. d., je tudi edini naročnik elektrodistribucijskih podjetij, ki kljub visoki tehnološki in računalniški opremljenosti zahteva kup prilog k računu v originalu, vsled tega more izvajalec pridobivat podpise od podpisnikov na različnih lokacijah fizično, kar za izvajalce na trenutni način , ko naročnik pošilja naročilnice tudi le za par evrov, pomeni nesprejemljivo zahtevo, saj samo čas ki ga porabi za pridobitev vseh podpisov pomeni več kratnik stroška same storitve. Prosimo, da se dovolijo tudi dokumenti poslani po e. pošti in natisnjeni.


ODGOVOR
V 5. členu (Rok plačila) vzorca pogodbe je zapisano, da se računu priložijo kopije dokumentov, ki pa morajo biti podpisane s strani pogodbenih strank. Preostala komunikacija med naročnikom in izvajalcem lahko poteka elektronsko.