Dosje javnega naročila 006910/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Gradnje: UREDITEV CEST Z UKREPI UMIRJANJA PROMETA V NASELJU JELOVEC TER UREDITEV VODOVODA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 71.366,22 EUR

JN006910/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2019
JN006910/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2019
JN006910/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN006910/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.03.2020
JN006910/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006910/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marko Gregl
marko.gregl@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13219
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV CEST Z UKREPI UMIRJANJA PROMETA V NASELJU JELOVEC TER UREDITEV VODOVODA
Referenčna številka dokumenta: 37102-52/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
UREDITEV CEST Z UKREPI UMIRJANJA PROMETA V NASELJU JELOVEC TER UREDITEV VODOVODA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232150
45232151
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
UREDITEV CEST Z UKREPI UMIRJANJA PROMETA V NASELJU JELOVEC TER UREDITEV VODOVODA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2019   17:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo vprašanje glede tehnične in kadrovske strokovne sposobnosti.

Naš vodja del ima vsa potrebna dokazila katera zahtevate v predmetnem razpisu.
imamo pa situacijo, da izpolnjujemo glede tehničnih zahtev - rekonstrukcija javne kategorizirane ceste 250 m - dolžine in 4 m širine, z vključeno izvedbo odvodnjavanja padavinskih voda, nima pa naš vodja del reference za ta pogoj, saj se je predhodni vodja del, kateri bi izpolnjeval referenčni pogoj zaposlil drugje. Sedanji vodja del ima referenco, vendar za nekaj metrov krajšo rekonstrukcijo.

Ravno tako je bilo zakonsko sprejeto, da mora imeti podjetje zaposlenega odgovornega vodjo del lansko leto, tj.do konca leta 2018. Se pravi da je od konca leta 2018 pogojeno, da mora imeti podjetje odgovornega vodjo del zaposlenega v podjetju. Le to smo seveda uredili pri IZS.
Dejansko se zakonsko in vaši pogoji ne ujemajo in smo določeni ponudniki tako v diskriminatornem položaju.

Iz tega razloga vas pozivamo, da omejeni pogoj preučite in seveda skladno s tem spremenite v razpisnem pogoju

hvala in lep dan želim


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Gospodarski subjekt mora na dan ko je rok za oddajo ponudb imeti vodjo del z zahtevanim referencami.

Kot izvajalec po 14.členu GZ lahko nastopata:
- Gospodarski subjekt ustanovljen po 1.6.2018, ki izpolnjuje pogoje iz 14 člena GZ, ki ima pooblaščenega strokovnjaka vodjo del (VD)
- Do 1.6.2020 še tudi gospodarski subjekt ustanovljen pred 1.6.2018, ki je izpolnjeval pogoje za izvajalca po ZGO-1, ki ima za pooblaščenega odgovornega vodjo (posameznih) del (OVD, OVPD) po ZGO-1. Odgovorni vodja (posameznih) del je v tem primeru lahko angažiran po podjemni pogodbi.

Naročnik je prepričan da so vsi pogoji v skladu z zakonom in da ne deluje diskkriminatorno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.10.2019   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Se pravi, da lahko damo referenco odgovornega vodjo del kateri je bil v tistem času zaposlen, ali je še vedno zahteva da še mora biti zaposlen pri ponudniku?

Namreč v kolikor je zahteva, da še mora biti odgovorni vodja del zaposlen pri ponudniku - na katerega se veže referenca, kakor tudi, da bi še morali sodelovat z odgovornimi vodji del po podjemni pogodbi klub temu, da smo sledili zakonu in imamo svojega vodjo del.

Človek je minljiv, in se lahko zgodi marsikaj. npr. odhod k drugemu delodajalcu, smrt... Iz vašega zapisanega pogoja sledi, da se podjetje v takem primeru ne more prijaviti na razpis, kljub temu, da je taka dela že uspešno izvajalo.

In razlika je referenca ponudnika in referenca kadra. Referenca ponudnika ostane kljub temu, da se pri kadru kaj zgodi.

Prosimo, da vseeno smiselno preučite situacijo.

ODGOVOR


Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisne dokumentacije. Ponudnik izpolnjevanje zahtevanih referenc (tehnične in kadrovske sposobnosti) zadosti skladno z veljavno zakonodajo.
Datum objave: 11.10.2019   08:45
VPRAŠANJE
zaposlitev vodje del: prvi odstavek 14. člena GZ med drugim določa, da mora izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, za opravljanje dejavnosti imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del. Vendar pa je v GZ določeno dveletno prehodno obdobje za to prilagoditev, ki se bo izteklo 30. junija 2020. Do tega roka naročniki ne smejo zahtevati, da je vodja del zaposlen pri ponudniku, lahko pa si z določbo v pogodbi zagotovijo, da je breme ustrezne prilagoditve na izvajalcu, ki mora pravočasno poskrbeti, da bo po izteku prehodnega obdobja v celoti spoštoval vse zakonske določbe.
Enako kakor ZGO-1 tudi GZ ne prepoveduje, da bi ista oseba, če izpolnjuje zakonske pogoje za dve ali več funkcij, nastopala v dveh oziroma več funkcijah hkrati. To pomeni, da je na splošni ravni položaj, ko ista oseba obenem izvršuje več funkcij, v skladu z veljavno zakonodajo načeloma dovoljen. Po stališču Državne revizijske komisije v sklepu 018-155/2017 z dne 25. septembra 2017 je naročnik tisti, ki se odloči, ali bo to dopustil ali ne. Če podvajanja istih oseb na različnih funkcijah ne dopusti, mora to izrecno zapisati v razpisni dokumentaciji, kjer mora navesti, da mora biti na vsako kadrovsko funkcijo imenovana druga fizična oseba. Če pa naročnik v razpisni dokumentaciji nič ne zapiše, pa se šteje, da dopušča, da je ista oseba lahko na več funkcijah.

V referenčne pogoje GZ in ZAID ne posegata. To pomeni, da se lahko naročnik sam odloči, kaj bo štel za ustrezno referenco. Za vodjo gradnje bi to, denimo, lahko bila:

lahko določi, da ne zahteva nobenih referenc;
vsekakor je smiselno, da dovoli vse reference, ki se nanašajo na bivšega odgovornega vodjo gradbišča: če ima strokovni kader reference kot odgovorni vodja gradbišča, je to najbolj primerljivo funkciji vodji gradnje;
naročnik lahko dovoli tudi referenco OVD (odgovorni vodja del), vendar mora naročnik v takšnem primeru dopustiti tudi referenco odgovornega vodje gradbišča;
naročnik lahko dopusti celo referenco, da je bil strokovni kader imenovan kot odgovorni vodja posameznih del za področje, ki pri naročnikovi investiciji prevladuje.

ODGOVOR

Naročnik se strinja z navedbami zavedenimi v postavljenih vprašanjih. Na podano vprašanje je že podal odgovor z dne 09.10.2019.


Datum objave: 14.10.2019   12:17
VPRAŠANJE
Vprašanje naročniku

v točki 1.14 navodila ponudnikov imate v drugem odstavku zapisano:

Naročnik si pridržuje pravico pogajanja izvesti še pred pregledom ponudb in pregled ter ocenjevanje ponudb izvesti po izvedenih pogajanjih. Pogajanja bodo potekala o ponudbeni ceni.

Prosimo vas, da nam pojasnite po katerem zakonu lahko v pogajanja vključite vse ponudnike, tudi tiste, ki ne izpolnjujejo ponudb in s tem znižujete ceno ponudnikom, ki izpolnjujejo zahteve?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Spoštovani.

Glede na to, da ZJN-3 v postopku naročila male vrednosti, naročniku dovoljuje, da najprej ponudbe razvrsti po merilu (torej ceni) in šele na to preveri obstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev najugodnejšega ponudnika, naročnikov pridržek ni v neskladju z zakonom.

lep pozdrav


Datum objave: 15.10.2019   08:49
VPRAŠANJE
Popis del je zaklenjen na način, da ga ni možno odkleniti in uporabiti za interne namene. Se zavedamo, da z namenom, da vsi ponudniki oddajo predračun v enakem, originalnem dokumentu. Ker pa za potrebe izdelave kalkulacije potrebujemo odprto/odklenjeno verzijo vas pozivamo, da jo objavite. Ponudbo bomo vsekakor oddali v originalnem zaklenjenem dokumentu. Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik ne bo objavil odklenjene excelove datoteke. Ponudniki morajo oddati ponudbo v originalnem dokumentu.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.10.2019   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

novega ponudbenega predračuna ne gre odpret v excelu

Prosimo za popravekODGOVOR


Naročnik je odpravil tehnične težave, tako da gre vso dokumentacijo brez težav odpreti.

Lep pozdrav.