Dosje javnega naročila 006535/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-36/19; Vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin za obdobje 4 let
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 533.408,40 EUR

JN006535/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN006535/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN006535/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006535/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 195-474558

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-36/19; Vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin za obdobje 4 let
Referenčna številka dokumenta: 43001-335/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin za obdobje 4 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 437.220,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS - državne ceste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
V letu 2008 je Direkcija RS za infrastrukturo vzpostavila informacijski sistem za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin z namenom zagotavljanja ažurnih podatkov, ki so potrebni pri vodenju projektov investicij in rekonstrukcij, v katerih so pridobljene nepremičnine pogoj za pričetek del na terenu. Sistem, ki deluje kot spletna aplikacija, je bil zasnovan tako, da lahko zainteresirani uporabniki kadarkoli dobijo informacijo, v kateri fazi je odkup posamezne nepremičnine in koliko nepremičnin je na posameznem projektu že odkupljenih. V spletno aplikacijo so zajeti podatki projektantov, cenilcev in odkupovalcev. Hkrati se znotraj aplikacije izdelujejo tudi ocene kakovosti in mnenja o metodi lokacijske izboljšave, ki so potrebne za izdelavo kvalitetnega geodetskega načrta, ki je potreben v fazi projektiranja.
Vzdrževanje aplikacije zajema tehnično podporo in zagotavljanje ažurnih podatkov na vseh projektih, pri katerih Direkcija RS za infrastrukturo potrebuje spremljavo odkupov ter izdelavo ocen kakovosti in mnenja o metodi lokacijske izboljšave. Za vzdrževanje aplikacije mora zato Direkcija RS za infrastrukturo z ustrezno usposobljenim izvajalcem skleniti pogodbo, na podlagi katere bo izvajalec opravljal storitve vzdrževanja te aplikacije, izdeloval ocene kakovosti in mnenja o metodi lokacijske izboljšave ter zagotavljal potrebno tehnično podporo. Ob tem je potrebno poskrbeti tudi za varovanje avtorske pravice na sami aplikaciji.
Iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic (in sicer avtorske pravice izdelovalca aplikacije), lahko naročilo izpolni le določen ponudnik, in sicer ponudnik, ki je imetnik avtorskih pravic na aplikaciji. Ponudnik je aplikacijo za spremljavo odkupov izdelal na podlagi naročila Direkcije RS za infrastrukturo in skladno s pogodbo št. 2415-07-000993/0 z dne 20. 7. 2007 in skladno s projektno nalogo št. 71105-171/2007 z dne 5. 6. 2007. Navedena aplikacija predstavlja avtorsko delo ponudnika. Aplikacijo Direkcija RS za infrastrukturo že uporablja za zagotavljanje spremljanja postopkov odkupov nepremičnin za potrebe investicij in rekonstrukcij v državne ceste.
S tem so izpolnjeni pogoji po točki c., 1. odstavka 46. člena ZJN-3, zaradi katerih se lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave.IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006535/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 182-444215
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 16.09.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.10.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o.
Ukmarjeva ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 510.720,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 437.220,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019