Dosje javnega naročila 006943/2019
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Gradnje: Delna rekonstrukcija krmilnih elementov sistema za regulacijo ogravanja, prezračevanja in hlajenja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 208.763,29 EUR

JN006943/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.10.2019
JN006943/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN006943/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.12.2019
JN006943/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN006943/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006943/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Polanc, Nataša Polanc
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745367
+386 12326595

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326579/430-22-2019-delna_rekonstrukcija_krmilnih_elementov_sistema_za_regulacijo_ogrevanja.....docx.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13220
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Delna rekonstrukcija krmilnih elementov sistema za regulacijo ogravanja, prezračevanja in hlajenja
Referenčna številka dokumenta: 430-22/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija modularnih krmilnikov centralnega nadzornega sistema, rekonstrukcija elementov regulacije prostorskih temperatur, centralni nadzorni sistem.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
A. Rekonstrukcija modularnih krmilnikov CNS (inštalacije, tehnološka mreža LAN, modularni krmilniki v stikalnih blokih, tehnična dokumentacija),
B. Rekonstrukcija elementov regulacije prostorskih temperatur (inštalacije, električni razdelilniki, sobana regulacija in integracija etažnih klimatov, tehnična dokumentacija)
C. CNS (programska in druga oprema za CNS, programiranje CNS)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili iz razpisne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije, ki je priloga tega obvestila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2019   10:01
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2019   13:19
1. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Datum prejema vprašanj potencialnega ponudnika: 15. 10. 2019, 09:59 preko Portala JN

Vprašanje 1:
Ali je lahko za sobne regulatorje komunikacijski protokol tudi Modbus RTU (enak način povezave kot BACnet)?

Odgovor 1:
Naročnik se je odločil za enoten komunikacijski protokol BACnet tako za sobne kot modularne krmilnike. S tem so izključeni morebitni zapleti, ki lahko nastanejo pri kombiniranju različnih komunikacijskih protokolov.

Vprašanje 2:
Ali je potrebno zagotoviti SMS sporočanje, ali je dovolj samo možnost (ni modema v popisu)?

Odgovor 2:
Naročnik je predvidel priključitev na obstoječ SMS modem.

Vprašanje 3:
Ali se priključijo na sobni regulator tudi obstoječi senzorji?

Odgovor 3:
Naročnik je predvidel priključitev na obstoječe senzorje v zajemu posameznega konvektorja.


1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.


Datum objave: 18.10.2019   09:35
2. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik pojasnjuje določbo razpisne dokumentacije v zvezi z referencami.

V razpisni dokumentaciji je pod točko 3.3.1.6 navedeno:
»V primeru samostojne ponudbe bo ponudnik izpolnil pogoj, vezan na reference, če bo izkazal, da je kadarkoli v obdobju 2014-2019 vsaj za tri (3) referenčne naročnike kvalitetno izvedel centralni nadzorni sistem (CNS) za regulacijo ogrevanja, prezračevanja in hlajenja v vrednosti izvedeni del vsaj 50.000,00 EUR z DDV.«

Naročnik pojasnjuje, da se referenca nanaša (zgolj) na izvedbo del, ki so v predmetnem naročilu navedena pod točko C predračuna (centralno nadzorni sistem), prav tako vrednost 50.000,00 EUR z DDV zajema (zgolj) izvedbo teh del.

2. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.