Dosje javnega naročila 006957/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava strokovne študije predloga ukrepov za doseganje ciljev izdelane študije prometnega trga na Baltsko jadranskem železniškem tovornem koridorju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006957/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.10.2019
JN006957/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN006957/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006957/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzip.jn@gov.si
mzip.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788170

Internetni naslovi
http://www.mzi.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326632/objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326632/espd/Narocnik_ESPD_Studija_PT.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13261
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava strokovne študije predloga ukrepov za doseganje ciljev izdelane študije prometnega trga na Baltsko jadranskem železniškem tovornem koridorju
Referenčna številka dokumenta: 430-43/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava strokovne študije predloga ukrepov za doseganje ciljev izdelane študije prometnega trga na Baltsko jadranskem železniškem tovornem koridorju.
S študijo se pričakuje analiza:
- obstoječih blagovnih tokov v kopenskem prometu, v okviru katere bo mogoče prepoznati blagovne skupine in obliko prevoza v različnih smereh Baltsko jadranskega železniškega tovornega koridorja,
- razvoj storitev mednarodnega železniškega tovornega prometa na vseh smereh Baltsko jadranskega železniškega tovornega koridorja z analizo ustreznosti koridorske ponudbe,
- eventualne pomanjkljivosti v organizaciji vseh storitev, ki oblikujejo kakovost ponujene prevozne poti in njeno izvedbo,
- skladnost ponujene storitve in njeno izvedbo s pričakovanji uporabnikov (prosilcev/prevoznikov) oz. končnih uporabnikov,
- elementov konkurenčnosti ponujene storitve z ostalimi storitvami v kopenskem prometu na primerljivi relaciji tako v cestnem kot tudi v železniškem tradicionalnem izvaja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava strokovne študije predloga ukrepov za doseganje ciljev izdelane študije prometnega trga na Baltsko jadranskem železniškem tovornem koridorju.
S to študijo se pričakuje analiza:
- obstoječih blagovnih tokov v kopenskem prometu, v okviru katere bo mogoče prepoznati blagovne skupine in obliko prevoza v različnih smereh Baltsko jadranskega železniškega tovornega koridorja,
- razvoj storitev mednarodnega železniškega tovornega prometa na vseh smereh Baltsko jadranskega železniškega tovornega koridorja z analizo ustreznosti koridorske ponudbe,
- eventualne pomanjkljivosti v organizaciji vseh storitev, ki oblikujejo kakovost ponujene prevozne poti in njeno izvedbo,
- skladnost ponujene storitve in njeno izvedbo s pričakovanji uporabnikov (prosilcev/prevoznikov) oz. končnih uporabnikov,
- elementov konkurenčnosti ponujene storitve z ostalimi storitvami v kopenskem prometu na primerljivi relaciji tako v cestnem kot tudi v železniškem tradicionalnem izvajanju (nekoridorskem) storitev,
- ovire v interoperabilnosti storitev kot možnemu elementu nekonkurenčnosti v kopenskem prometu s priporočili odprave teh ovir,
- nacionalnih ukrepov prometne politike kot spodbude razvoju železniškega tovornega prometa, njihova skladnost oz. pomanjkanje posameznih ukrepov po posameznih državah,
- zavezanosti nacionalnih politik k okolju prijaznejšim oblikam tovornega prometa ob racionalni rabi energije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija je sofinancirana s strani IPE - Instrumenta za povezovanje Evrope (Agreement number: INEA/CEF/TRAN/M2016/PSARFC05).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2019   12:00

Dodatne informacije:
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si.
Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2019   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ugotavljamo, da sta v projektni nalogi navedena dva različna roka za oddajo končnega osnutka poročila.
Na strani 5 je pri opisu 3.faza navedeno »Osnutek končnega poročila je potrebno predstaviti najkasneje do 15. 9.2020, do 15. 11. 2020 se pripravi torej končna študija s povzetkom in PPT«
Na strani 5 Mejniki in končni rezultati pa je napisano »končni osnutek študije naj bi bil predstavljen izvršnemu odboru junija 2020.«.

Prosimo vas, da jasno napišete roke za sledeče:
- rok za oddajo osnutka končnega poročila
- datum predstavitve osnutka končnega poročila izvršnemu odboru
- rok za oddajo končnega poročila
- rok za pripravo končne študije s povzetkom in PPT.

Hvala


ODGOVOR

Spoštovani,

v nadaljevanju navajamo zahtevane datume glede poročila in študije:

- rok za oddajo osnutka končnega poročila: 15.09.2020
- datum predstavitve osnutka končnega poročila izvršnemu odboru: V vmesnem času po njegovi oddaji, nekje v roku 14 dni, odvisno od internega dogovora članov Izvršnega odbora
- rok za oddajo končnega poročila: Po pregledu osnutka bo rok za oddajo končnega poročila določil Izvršni odbor

- končni osnutek študije: Predstavitev Izvršnemu odboru junija 2020
- rok za pripravo končne študije s povzetkom in PPT: 15.11.2020.

Lep pozdrav, MZI SJN