Dosje javnega naročila 006924/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: NABAVA LABORATORIJSKIH CENTRIFUG
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.218,47 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006924/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2019
JN006924/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN006924/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN006924/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN006924/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2019
JN006924/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.11.2019
JN006924/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN006924/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.02.2020
JN006924/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2020
JN006924/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2020
JN006924/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2020
JN006924/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.04.2020
JN006924/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006924/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
nabava@ukc-mb.si
+386 23212607
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326635/RD_NMV_Laboratorijske_centrifuge.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13907
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA LABORATORIJSKIH CENTRIFUG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42931100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NABAVA LABORATORIJSKIH CENTRIFUG
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Centrifuge za krvne vrečke
Številka sklopa: 01
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42931100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Centrifuge za krvne vrečke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Centrifuga za vzorce krvi s fiksnim rotorjem
Številka sklopa: 02
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42931100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Centrifuga za vzorce krvi s fiksnim rotorjem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Visokoobratna centrifuga za mikroepruvete
Številka sklopa: 03
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42931100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Visokoobratna centrifuga za mikroepruvete
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Visokoobratna hladilna centrifuga za mikroepruvete
Številka sklopa: 04
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42931100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Visokoobratna hladilna centrifuga za mikroepruvete
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2019   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 2: Centrifuga za vzorce krvi s fiksnim rotorjem: Ali je lahko višina centrifuge 26 cm?

Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo.

ODGOVOR

Da, višina centrifuge je lahko 26 cm.

Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.Datum objave: 15.10.2019   11:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali pod razdelek Izjava priložimo izpolnjen OBR-3?
Hvala.

ODGOVOR

Da.Datum objave: 16.10.2019   12:32
VPRAŠANJE
Na obrazcih je potrebno desno zgoraj vpisati številko in datum. Katero številko je treba vpisati? 462-9(810201)/2019-2?

ODGOVOR

Vpišete številko vaše ponudbe.


Datum objave: 29.10.2019   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
68. člen ZJN-3 določa: »Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci.«. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na način, da se zagotavlja konkurenca med ponudniki in enakopravno obravnava ponudnike, prav tako pa morajo biti sorazmerne.
V luči zgoraj citiranih temeljnih načel in določb ZJN-3 vas pozivamo, da ravnate skladno z njimi in tehnične specifikacije za SKLOP 1: CENTRIFUGE ZA KRVNE VREČKE oblikujete na način, da ne bo neupravičeno omejeno sodelovanje za konkurenčne izdelke oziroma konkurenčne ponudnike. Z vašo zahtevo: »rotor mora imeti protivetrno zaščito« in Moč je enaka ali manjša od 7000 VA namreč neenakopravno obravnavate ponudnike, ki ponujajo centrifugo za krvne vrečke svetovnega proizvajalca, vendar zaradi drugačnega načina delovanja (tehnologije), teh zahtev ne izpolnjuje.
V zvezi z zahtevo po protivetrni zaščiti izpostavljamo, da imajo rotorji brez protivetrne zaščite, ki so seveda enako učinkoviti, tudi določene prednosti bistveno krajše pred hlajenje (ohlajeno okolje ima neposreden stik s koški (kivetami) in krvnimi vrečkami - prihranek energije (za 10 minut na 20 ° C in 20 minut na 4 ° C), kar za rotor s protivetrno zaščitno ne velja), boljša higiena in priročno čiščenje (v primeru puščanja vrečke med centrifugiranjem ostane kri v odstranljivem plastičnem vložku - kar zagotavlja enostavno čiščenje; v primeru, da se med nalaganjem centrifuge kri izlije (razlije), se lahko koške (kovinske kivete) odstrani in tako do posode (komore) v celoti dostopa (za razliko od rotorja s protivetrno zaščito, kjer je čiščenje zamudno in težavno, saj je treba težki rotor odstraniti); prostor med komoro in vetrno zašito (windshield) pa je še težje čistiti), lažje rokovanje (ni dvigovanja tega pokrova in se tako do koškov (kivet) dostopa neposredno in s tem se prihrani čas ter ni nevarnosti poškodb protivetrnega pokrova, ki se lahko zgodijo v primeru padca pokrova iz rok, kar lahko vodi do težav z neravnovesjem in posledično do dodatnih stroškov ob nakupu nove protivetrne zaščite).
Tudi tehnična specifikacija Moč (Moč je enaka ali manjša od 7000 VA), ki je seveda neposredno povezana tudi z zgoraj navedeno tehnično specifikacijo protivetrne zaščite in ki je dejansko lahko merjena drugače in pri različnih pogojih (pri drugačnih vhodnih podatkih hitrosti in temperature delovanja), omejuje nastopanje konkurentom in to neutemeljeno. Centrifuga z rotorjem brez protivetrne zaščite v primerjavi s centrifugo z rotorjem s protivetrno zaščito mora namreč premagati več zračnega trenja in posledično potrebuje večjo moč. Vendar pa je podatek o moči močno odvisen tudi od nastavljene hitrosti in temperature centrifuge. Centrifuga, ki bi jo ponudili, ima moč enako ali manjšo od 9700 VA pri hitrosti 4.500 RPM in temperaturi 20 stopinj Celzija. Pri čemer je seveda pri običajnih nastavitvah centrifuge in delovanju moč nižja. Naročnik s tehnično specifikacijo Moč je enaka ali manjša od 7000 VA tako ravna diskriminatorno, ne transparentno in ne zagotavlja enakega dostopa do postopka javnega naročanja in neupravičeno ovira odpiranje javnih naročil konkurenci.
V skladu z navedenim naročnika pozivamo, da opusti zahtevo »rotor mora imeti protivetrno zaščito« in Moč je enaka ali manjša od 7000 VA oziroma da opusti zahtevo »rotor mora imeti protivetrno zaščito« in kot ustrezno tehnično specifikacijo Moči bodisi določi Moč je enaka ali manjša od 9700 VA bodisi dopusti kot ustrezno tudi centrifugo, ki ima moč enako ali manjšo od 9700 VA pri hitrosti 4.500 RPM in temperaturi 20 stopinj Celzija.
Le na ta način bo naročnik ravnal skladno z ZJN-3.


ODGOVOR

Naročnik iz specifikacije zahtev črta zahtevo: »rotor mora imeti protivetrno zaščito.

Naročnik dopušča, da je lahko moč centrifuge tudi višja od zahtevane, vendar bo naročnik za izbor najugodnejšega ponudnika za opremo iz sklopa 1 spremenil merilo, in sicer bo ponudniku, ki bo ponudil opremo z manjšo močjo, dodelil dodatne točke, in sicer kot sledi:

Merilo za SKLOP 1:
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika za sklop 1:
ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo, po spodaj navedenih merilih, prejel največje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih je možno doseči po merilih, je sto (100) točk.
Opomba za sklop 1:
V primeru, da bo več ponudnikov doseglo enako največje število točk, bo naročnik opravil žrebanje vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so dosegli enako največje število točk. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.
Merili za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe sta naslednji:
1. Merilo: cena

Naročnik bo merilo »cena« vrednotil na naslednji način:
V okviru merila cena bo naročnik upošteval skupno ponudbeno vrednost za opremo v EUR brez DDV iz obrazca REKAPITULACIJA - (OBR-2)
Pri merilu »cena« lahko ponudnik prejme največ 70 točk.

Naročnik bo število točk posameznega ponudnika izračunal na naslednji način:
T = NPC/C x 70

T: število točk, ki jih doseže posamezni ponudnik
NPC: najnižja ponudbena cena
C: ponudbena cena posameznega ponudnika

Po tej formuli prejme ponudba z najnižjo ponudbeno ceno 70 točk, ostale ponudbe pa sorazmerno manjše število točk.

2. Merilo: Izpolnjevanje kriterija, ki se nanaša na moč ponujene opreme - centrifuge

Ponudnik bo na podlagi izpolnjevanja kriterija glede moči ponujene opreme, prejel dodatne točke, kot izhaja iz nadaljevanja.

Kriterij, ki se točkuje: »Moč centrifuge«
Naročnik točkuje moč centrifuge na naslednji način:
V kolikor znaša moč 6000 VA, prejme ponudnik 30 točk,
V koliko znaša moč med vključno 6001 do vključno 7000 VA, prejme ponudnik 20 točk,
V koliko znaša moč med vključno 7001 do vključno 8000 VA, prejme ponudnik 10 točk,
V kolikor znaša moč več kot 8000 VA, prejme ponudnik 0 točk.

Pri merilu »moč centrifuge« lahko ponudnik prejme največ 30 točk.

Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 29.10.2019   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
SKLOP 1
Predlagamo vam, da odstranite iz specifikacij zahtev naročnika zahtevo pod številko 6 (Toplotna emisija) in dodate v specifikacijo številka 17 (Skladnost..) še standard IEC 61010-2-010, ki govori tudi o toploti. Toplotno emisijo lahko vsak proizvajalec centrifug meri pri drugačnih pogojih, standard je pa standard. S tem bo zagotovljena nedvoumno izpolnjevanje.


ODGOVOR

Naročnik iz specifikacije zahtev črta zahtevo št. 6, ki se nanaša na toplotne emisije ne zahteva pa skladnost z navedenim standardom.

Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 29.10.2019   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

68. člen ZJN-3 določa: »Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci.«. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na način, da se zagotavlja konkurenca med ponudniki in enakopravno obravnava ponudnike, prav tako pa morajo biti sorazmerne. Tehnične specifikacije se lahko določijo na enega od naslednjih načinov:
a) v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti, vključno z okoljskimi značilnostmi, če so parametri dovolj natančni, da lahko ponudnik opredeli predmet javnega naročila, naročnik pa odda javno naročilo;
b) s sklicevanjem na tehnične specifikacije in po prednostnem vrstnem redu na nacionalne standarde, ki so prevzeti po evropskih standardih, evropske tehnične ocene oziroma evropski ocenjevalni dokument, če se ta uporabi kot podlaga za izdajo evropske tehnične ocene, skupne tehnične specifikacije, mednarodne standarde, druge tehnične referenčne sisteme, ki jih določijo evropski organi za standardizacijo, ali, če teh ni, na nacionalne standarde, nacionalna tehnična soglasja ali nacionalne tehnične specifikacije, povezane s projektiranjem, izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo blaga, pri čemer se pri vsakem sklicevanju navede tudi »ali enakovredni«;
c) v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti iz a) točke tega odstavka s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz b) točke tega odstavka kot podlago za domnevo skladnosti s temi zahtevami glede delovanja ali funkcionalnosti;
č) s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz b) točke tega odstavka za nekatere značilnosti ter s sklicevanjem na zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti iz a) točke tega odstavka za druge značilnosti.

V luči zgoraj citiranih temeljnih načel in določb ZJN-3 vas pozivamo, da ravnate skladno z njimi in tehnične specifikacije za SKLOP 1: CENTRIFUGE ZA KRVNE VREČKE oblikujete na način, da ne bo neupravičeno omejeno sodelovanje za konkurenčne izdelke oziroma konkurenčne ponudnike. Z vašo zahtevo: toplotna emisija je enaka ali manjša od 8000BTU/h namreč neenakopravno obravnavate ponudnike, ki ponujajo centrifugo za krvne vrečke svetovnega proizvajalca, vendar zaradi drugačnega načina delovanja, teh zahtev ne izpolnjuje.

Pozivamo vas k umiku oziroma črtanju navedene tehnične specifikacije, pri čemer pod točko 17. tehničnih specifikacij dodatno zahtevate skladnost s standardom IEC 61010-2-010, ki specificira varnostne zahteve za laboratorijsko opremo v zvezi s segrevanjem oziroma toploto. Na ta način boste omogočili enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne boste omejevali konkurence.


ODGOVOR
Naročnik iz specifikacije zahtev črta zahtevo, ki se nanaša na toplotne emisije ne zahteva pa skladnost z navedenim standardom.

Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 04.11.2019   14:49
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
SKLOP 2: Centrifuga za vzorce s fiksnim rotorjem.

Ali je lahko višina centrifuge 29,3 cm.

ODGOVOR
Da.
Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 13.11.2019   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
SKLOP 1: Centrifuge za krvne vrečke
Ali je lahko maksimalna centrifugalna sila 4.393 x g.

ODGOVOR

Navedena maksimalna centrifugalna sila ne ustreza našim potrebam.

Naročnik na podlagi ponovne preučitve zahteve glede maksimalne centrifugalne sile pojasnjuje, da priprava krvnih derivatov zahteva različne postopke centrifugiranja pri čemer je v UKC Maribor za pridobivanje komponent v uporabi tudi program s 5.200 g.

Zaradi navedenega naročnik spreminja podano zahtevo št. 1, in sicer se nova zahteva št. 1 glasi:

»Max. Centrifugalna sila: vsaj 5.200 g.«Datum objave: 13.11.2019   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Naročnik za SKLOP 1: CENTRIFUGE ZA KRVNE VREČKE točkuje moč kot sledi:
6000 VA .........30 točk,
6001 VA do 7000 VA20 točk,
7001 VA do 8000 VA 10 točk,
več kot 8000 VA.. ..0 točk.

84. člen ZJN-3 določa: »Merila za oddajo javnega naročila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila. Merila za oddajo javnega naročila ne smejo imeti za posledico, da je z njimi naročniku podeljena neomejena svobodna izbira. Merila za izbiro morajo zagotoviti možnost učinkovite konkurence, spremljati pa jih morajo podrobni opisi, ki omogočajo učinkovito preverjanje informacij, ki jih predložijo ponudniki, da se oceni, kako ponudba izpolnjuje merila za oddajo javnega naročila.«.
V luči zgoraj citirane določbe ZJN-3 vas pozivamo, da ravnate skladno z njo in merila za SKLOP 1: CENTRIFUGE ZA KRVNE VREČKE oblikujete na način, da ne bodo diskriminatorna in ne bo neupravičeno omejeno sodelovanje za konkurenčne izdelke oziroma konkurenčne ponudnike, saj so slednji neupravičeno ne točkovani oziroma slabše točkovani. Prav tako vaša merila niso sorazmerna, saj točkovanje nikakor ne odraža ekonomsko najugodnejše ponudbe, temveč dejansko naročnik nagrajuje po merilu moč centrifuge z nižjo močjo absolutno nesorazmerno, saj dejansko naročnik nima kakršnihkoli realnih prihrankov, ki bi bili sorazmerni točkam pri merilu moč. Merilo moč ima tudi absolutno pretirano lestvico, ki na primer kar 30 dodatnih točk dodeluje napravi, ki ima lahko le 2.500 VA nižjo moč od naprave točkovane z 0 točk, in tako dejansko naročnik dopušča do 30% višje cene brez da bi za to imel sploh kakršnekoli realne prihranke kot bo pojasnjeno v nadaljevanju. Prav tako je ostala lestvica merila moč povsem disrkiminatorna in nesorazmerna (torej naročnikovi koraki po 10 točk glede na razpone VA), ker nima podlage v ekonomskih ugodnostih naročnika (je nesorazmerna in tudi diskriminatorna). Naročnik naj tako merilo moč popolnoma opusti, saj bo le na takšen način ravnal skladno z 84. členom ZJN-3 in temeljnimi načeli javnega naročanja.
Ponudniki, ki ponujajo rotorje brez protivetrne zaščite, in imajo namreč večjo moč, vendar pa imajo bistveno krajše predhlajenje (krvne vrečke in koški (kivete) s krvjo namreč pri rotorjih brez protivetrne zaščite dobijo največ stika z ohlajenim okoljem, kar zmanjša čas predhlajenja za 10 minut na 20 ° C in 20 minut na 4 ° C in tako seveda je tudi poraba energije bistveno manjša), ki pa ga vaše merilo seveda ne upošteva. Posamezne naprave so tako dejansko (kar zadeva porabe/prihranka energije) med seboj povsem neprimerljive, saj določene naprave prihranijo energijo zaradi tehnologije, kar pa naročnik povsem zanemari in diskriminatorno in nesorazmerno točkuje le po enem parametru in sicer parametru MOČ. Poleg tega je podatek o moči tudi kot tak že sam po sebi diskriminatoren, saj naročnik ni seznanjen ne pri kakšni temperaturi ne pri kakšnih RPM ponudniki/proizvajalci beležijo podatek o moči posamezne naprave. Naprava, ki bi jo ponudili, ima moč enako ali manjšo od 9700 VA pri hitrosti 4.500 RPM in temperaturi 20 stopinj Celzija, pri čemer pa naprave večine konkurentov teh parametrov sploh ne dosežejo in tako so podatki o moči med posameznimi napravami povsem neprimerljivi, saj podatki o moči niso predstavljeni pri enakih parametrih.
V skladu z navedenim naročnika pozivamo, naj tako merilo moč popolnoma opusti, saj bo le na takšen način ravnal skladno z 84. členom ZJN-3 in temeljnimi načeli javnega naročanja.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila umika točkovanje, ki se nanaša na moč centrifuge in s tem spreminja merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za sklop 1.

Novo merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je za vse sklope enako in se glasi:

»Najnižja končna ponudbena vrednost posameznega sklopa (v EUR brez DDV).«

Zahteva št. 4, ki se nanaša na moč centrifuge se v celoti črta iz specifikacije zahtev naročnika.

Ponudnike posebej opozarjamo, da poraba toka pri centrifugah v nobenem primeru ne med zagonom in ne v režimu obratovanja, ne sme presegati vrednosti, ki jo določajo varnostni inštalacijski odklopniki 16A v eni fazi trifaznega električnega priključka, kot je že navedeno v specifikaciji naročnika. Ponudnik mora za izpolnjevanje navedene zahteve predložiti ustrezna dokazila (npr. tehnično dokumentacijo, lastno izjavo,..).
Datum objave: 13.11.2019   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
SKLOP 1: Centrifuge za krvne vrečke
Predvidena je nabava 3 centrifug za centrifugiranje krvnih vrečk. Pod točko 18. a je zahteva, da mora biti centrifuga opremljena s programsko opremo potrebno za priključitev na informacijski sistem. Za priključitev več centrifug na informacijski sistem je potreben le en software, če so centrifuge postavljene v istem laboratoriju. Zato nas zanima, če bodo vse centrifuge v istem laboratoriju oz. ali potrebuje vsaka centrifuga svoj software.

ODGOVOR

Glede na to, da bodo centrifuge nameščene v istem prostoru lahko ponudite eno programsko opremo za priključitev vseh treh centrifug hkrati na informacijski sistem.
Datum objave: 13.11.2019   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 1: Centrifuge za krvne vrečke.
V zahtevah pod točko 15. Plastični vložki za kivete piše, da mora ponudnik ponuditi za vsako posamezno centrifugo 2 kompleta plastičnih vložkov ustrezne velikosti in sicer za tri različne tipe vrečk. Če z eno velikostjo adapterja lahko centrifugiraš dva tipa vrečk ali je potrebno ponuditi 2 kompleta teh adapterjev za eno centrifugo ali 4 komplete adapterjev (za vsak tip vrečke svoja dva kompleta adapterjev)?

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi dva kompleta plastičnih vložkov za kivete, ustreznih velikosti, za vsako posamezno centrifugo, in sicer za vsako vrsto potrošnega materiala posebej.

V primeru centrifuge z 12 kivetami mora ponudnik ponuditi dva kompleta plastičnih vložkov ustreznih velikosti za vsako vrsto potrošnega materiala posebej, torej za vsako centrifugo 12 x 3 x 2 kompleta, kar znaša skupaj za posamezno centrifugo 72 kosov.
Datum objave: 13.11.2019   11:31
Pojasnilo naročnika z dne 13. 11. 2019:

Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb ter rok odpiranja ponudb, in sicer:

- rok za prejem ponudb: 20. 11. 2019 do 12:00,
- odpiranje ponudb: 20. 11. 2019 ob 12:05 v sistemu eJN.


Datum objave: 13.11.2019   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
SKLOP 1: CENTRIFUGE ZA KRVNE VREČKE
Vljudno vas prosimo, da ponovno ne izključujete možnosti prijave več ponudnikov s spremenjeno specifikacijo pod zap.št. 15 (plastični vložki za kivete) v delu, ki se glasi: »Vsak plastični vložek za kivete mora imeti ločen prostor za namestitev uteži (Uteži niso predmet ponudbe)«.
Glede na to, da si pridružujete možnost, da v fazi ocenjevanja in pregleda ponudb od ponudnika zahtevate predložitev vzorcev z namenom preveritve skladnosti s potrošnim materialom in postopkom priprave krvnih komponent, boste v tej fazi lahko ocenili in ugotovili ali vam rešitev, ki ne vključuje ločenega prostora za namestitev uteži ustreza.
V luči že večkrat citiranih temeljnih načel in določb ZJN-3 vas pozivamo, da ravnate skladno z njimi in pod zap.št. 15 opustite sporni del zahteve »Vsak plastični vložek za kivete mora imeti ločen prostor za namestitev uteži (Uteži niso predmet ponudbe)«, da ne bo neupravičeno omejeno sodelovanje za konkurenčne izdelke oziroma konkurenčne ponudnike.


ODGOVOR

Ločen prostor za namestitev uteži je namenjen preprečitvi direktnega kontakta uteži z ovojnino krvnega pripravka. Pred centrifugiranjem se kivete s krvnimi vrečkami uravnotežijo s posebnimi utežmi, ki se namestijo ločeno, da ne poškodujejo embalaže (ovojnine) krvnih vrečk. V primeru, da se uteži nameščajo direktno ob krvne vrečke, prihaja do pogostih poškodb ovojnine, izgub pripravkov ter kontaminacije. Ločen prostor je zato nujen za varno in kakovostno delo.

Naročnik pa sicer dopušča tudi, da imajo plastični vložki za kivete možnost namestitve uteži za uravnoteženje rotorja na ustrezna mesta na način, ki preprečuje poškodbo krvnih vrečk pri vstavljanju in centrifugiranju.