Dosje javnega naročila 006933/2019
Naročnik: TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve prenove sejemskih hišic Turizma Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 58.242,80 EUR

JN006933/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2019
JN006933/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.10.2019
JN006933/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2019
JN006933/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
JN006933/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.11.2019
JN006933/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006933/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Turizem Ljubljana, Mitja Predovnik
mitja.predovnik@visitljubljana.si
+386 13064582
+386 13064594

Internetni naslovi
http://www.visitljubljana.com

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326672/RD_prenova_streh_sejemskih_hišic_Turizma_Ljubljana_-_objava_PJN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13241
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Turizem


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve prenove sejemskih hišic Turizma Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: ZTL-169/2019-MP-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve prenove sejemskih hišic Turizma Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve prenove sejemskih hišic Turizma Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so zapisani v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2019   12:01
Kraj: Portal eJN Ministrstva za javno upravo.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2019   10:00

Dodatne informacije:
Vse informacije so razvidne iz razpisne dokumentacije.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2019   08:17
DODATNO OBVESTILO

Naročnik je na Portalu javnih naročil v Popravku št. JN006933/2019-K01 z dne 7.10.2019, kot prilogo k razpisni dokumentaciji v poglavju II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA objavil še tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in iz katere je razviden podroben opis predmeta javnega naročila.


Datum objave: 11.10.2019   20:32
VPRAŠANJE:

Datum prejema: 08.10.2019
Pozdravljeni.

Med dokazili ter merili za pridobitev javnega naročila je naveden znak kakovosti v gradbeništvu. Predvidevamo, da je mišljeno Znak kakovosti v graditeljstvu, ki ga izdaja ZRMK.

V skladu s 5. členom Zakona o javnem naročanju naročnik ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki. Glede na zahtevo po Znaku kakovosti v graditeljstvu je naročnik zelo omejiv izbor ponudnikov. Naj povzamemo, da se v sklopu javnega naročila naroča necertificiran izdelek, ki ga izvajalec lahko izdela in dobavi samo na način, da vgradi oz. uporabi materiala, ki so posamično certificirani za uporabo v gradbeništvu.

Zaradi zgoraj napisanih ugotovitev vas pozivamo, da se iz javnega razpisa umakne pogoj Znak kakovosti v graditeljstvu, prav tako naj se umakne iz meril za pridobitev javnega naročila.

ODGOVOR:

Spoštovani

Naročnik se opravičuje za napako in umika znak kakovosti iz pogojev. Na razpis se lahko prijavijo tudi ponudniki, ki nimajo znaka kakovosti.

Naročnik ohranja znak kakovosti kot merilo, ki doprinese 10% točk celotne ocene. Ocenjujemo, da znak kakovosti predstavlja delovanje podjetja kot poslovno odlično, dosega maksimalne in uravnotežene rezultate poslovanja, upošteva zadovoljstvo kupcev in okolja, v katerem deluje in se želi stalno izboljševati, k čemur stremimo pri zastavljenemu merilu.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek,
direktorica


VPRAŠANJE:

Datum prejema: 08.10.2019
Pozdravljeni.

 V tehničnem opisu ni:
- barva in material za barvanje lesa
- izvedba strehe - navedena lepenka ter naveden bitumenski trak. Prosili bi za projektantski popis za navedeno izvedbo
- pločevinasti zaključki - navesti debelino pločevine ter barvo
- žleb, navesti dimenzije žleba ter barvo. Pri žlebovih navesti, ali se menja celoten žleb tudi z vertikalnimi cevmi ali samo žleb strehe. Ali se žleb samo dobavi, ali tudi montira na streho?

ODGOVOR:

Spoštovani.

V nadaljevanju odgovarjamo na vaše prispelo vprašanje:

1. Barva strehe je natur.
2. Spisek elementov opreme za sejemsko hišico model A:

a)
(Posamezni sestavni del sklopa) Strešna polovica desna in leva.
(Zunanje gabaritne dimenzije/natančne mere obvezno povzeti po načrtih) Tlorisna mera 370 x 165 cm.
(Material) Troslojna lepljena vodoodporna masivna smrekova plošča 18 mm s kritino gre za membrano za ravne strehe v PVC ali PE izvedbi kot so npr. proizvajalci Sika ali Bauder ali enakovredno s pripadajočimi elementi med strešino in žlebom, ki ustrezajo materialu izbrane kritine (po specifikaciji izdelovalca in skladno z zahtevami proizvajalca strešne kritine, za zagotavljanje izvedbene garancije). Membrana za ravne strehe mora biti v črni ali antracit barvi, na stikih z obrobo dodatno tesnjena. Obroba ima oblikovan zaključek z odtokom. Zaključki so iz pocinkane pločevine debeline 1 mm v antracit temno sivem barvnem odtenku (RAL 7016).
(Obdelava) Leseni masivni zaključki v vseh smereh. Membrana mora biti izvedena na način, da je pokrivna po celotni površini masivnega zaključka.
(Končna površinska obdelava, zaščita) Brezbarvna, osnovna zaščita. Zunaj vidni deli barvani po izbranem odtenku lazure / kot stebri.

b)
(Posamezni sestavni del sklopa) Slemenska kapa
(Zunanje gabaritne dimenzije/natančne mere obvezno povzeti po načrtih) Tlorisna mera 357,5 x 40 cm
(Material) Pocinkana pločevina, barvana v antracit sivo.

c)
Novo risbo konstrukcije strehe smo objavili tudi na Portalu javnih naročil.

3. Eloksirana pločevina debeline 1 mm, barva antracit RAL 7016.

4. Ni klasičnega žleba. Žleb oz. zajezitev vode predstavlja oblikovan zaključek kot izhaja iz tehnične dokumentacije. Montirati je potrebno odtok v strehi s kolenom Ø 60 in dolžine 90 mm, kot izhaja iz tehnične dokumentacije. Barva je antracit siva RAL 7016. Tehnična dokumentacija je dosegljiva na Portalu javnih naročil Uradnega lista - Dosje javnega naročila št. 006933/2019.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek,
direktorica


VPRAŠANJE:

Datum prejema: 11.10.2019
Spoštovani

Zanima nas, zakaj naročnik v tehnični dokumentaciji razpisuje polimerno bitumensko strešno lepenko, medtem ko na na trgu obstajajo bolj primerni, obstojnejši in cenejši materiali?

Naročniku predlagamo, da razmisli o spremembi zahtevanega materiala za kritino.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani

Naročnik je na zastavljeno vprašanje odgovoril v prejšnjem odgovoru, ki smo ga na portal Javnih naročil prejeli 8. 10. 2019, točka 2. Spisek elementov opreme za sejemsko hišico model A.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

mag. Petra Stušek,
direktorica