Dosje javnega naročila 007061/2019
Naročnik: JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
Storitve: UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V OBČINI SLOVENSKE KONJICE 2020-2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 290.138,89 EUR

JN007061/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.10.2019
JN007061/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2019
JN007061/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN007061/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.12.2019
JN007061/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007061/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 196-476165

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE
Celjska cesta 3
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Andrej Gorjup
jkp-konjice@siol.net
+386 37580400
+386 37580416

Internetni naslovi
http://www.jkp-konjice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326954/RD_UREJANJE_JP_2020-2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13282
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
OSKRBA Z VODO, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA, ODPADKI


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V OBČINI SLOVENSKE KONJICE 2020-2022
Referenčna številka dokumenta: 01/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega:
- Urejanje utrjenih javnih površin ter zelenic;
- Urejanje cvetličnih nasadov in dreves.


II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 193.843,36 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA SLOVENSKE KONJICE
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Urejanje javnih površin v Občini Slovenske Konjice 2020-2022« obsega:
- Urejanje utrjenih javnih površin ter zelenic;
- Urejanje cvetličnih nasadov in dreves.

Naročnik skladno s 31.členom ZJN-3 oddaja pridržano javno naročilo. K sodelovanju vabi le invalidska podjetja in zaposlitvene centre, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo.

Grafični prikaz javnih površin s popisom je objavljen na spletni strani naročnika JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE: www.jkp-konjice.si pod rubriko Javni razpisi in naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 193.843,36 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Grafični prikaz javnih površin s popisom je objavljen na spletni strani naročnika JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE: www.jkp-konjice.si pod rubriko Javni razpisi in naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb.
Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene.
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2019   09:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2019   09:31
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2019   09:30
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE
Celjska cesta 3
3210
Slovenske Konjice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.