Dosje javnega naročila 007185/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za UC Koper
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 867.104,94 EUR

JN007185/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.10.2019
JN007185/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN007185/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN007185/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.01.2020
JN007185/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN007185/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN007185/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.02.2021
JN007185/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.02.2021
JN007185/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007185/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 199-482941
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za UC Koper
Referenčna številka dokumenta: 4300-99/2019; ODKP-32/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za UC Koper
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 688.095,30 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za UC Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba na naslovu: https://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2019   12:00

Dodatne informacije:
Neobvezen ogled lokacije bo izveden na lokaciji, dne 24.10.2019 s pričetkom ob 10. uri.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2019   07:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Razpisna dokumentacija še ni na voljo? Prosimo, da se le-ta naloži čimprej.
LP

ODGOVOR
Spoštovani, razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila.
Lep pozdrav.Datum objave: 18.10.2019   08:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika naprošamo, da zaradi lažje priprave ponudbe objavi popise v Excelu.
Hvala!

ODGOVOR
Vse postavke, ki so predmet naročila, so objavljene v sistemu e-Dražba. Potencialni ponudnik lahko iz e-Dražbe pri predmetnem naročilu izvozi vse postavke predračuna s klikom na ikono »Uvoz predloga« in nato na gumb »excel predloga«. Več informacij glede navedenega najdete v navodilih ponudnikom na strani 10. Link: https://ejn.gov.si/dam/Ponudniki/eDrazba-navodila_ponudnik_oktober2017.pdf.

Datum objave: 21.10.2019   14:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ker je v zadnjih letih vedno manj večjih projektov, ki vsebujejo pohištvene elemente v takšnem številu ali so le ti razdeljeni na več sklopov (ločeno po lesenem delu pohištvenih elementov, stolih in oblazinjnem pohištvu, kovinskih regalih, gospodinjskih aparatih, drobni opremi, ipd.), posledica česar so manjše pogodbene vrednosti, kar se nadalje izraža v pridobljenih referencah, ki so nižjih vrednosti, Vas pozivamo k znižanju kriterija referenčnega zahtevka iz trenutno:

- Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih
naročil, uspešno (kakovostno, v dogovorjenih rokih in v skladu s pogodbenimi obveznostmi) izvedel
vsaj dva referenčna projekta, v katerih je dobavil in montiral pohištvo, primerljivo s pohištvom,
navedenim v tehnični dokumentaciji naročila oziroma popisih, v vrednosti vsakega posameznega
projekta vsaj 300.000,00 EUR z DDV.

Na popravek zahteve, ki se glasi:

- Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih
naročil, uspešno (kakovostno, v dogovorjenih rokih in v skladu s pogodbenimi obveznostmi) izvedel
vsaj dva referenčna projekta, v katerih je dobavil in montiral pohištvo, primerljivo s pohištvom,
navedenim v tehnični dokumentaciji naročila oziroma popisih, v vrednosti vsakega posameznega
projekta vsaj 250.000,00 EUR z DDV

Ali v primeru, da z omenjenim predlogom popravka ne soglašate, vsaj razširite časovno obdobje zahtevanih referenčnih del iz 5 let od dneva objave obvestila na portalu, na 10 let od dneva objave obvestila na portalu.

Ali pa celoten razpis razdelite po zgoraj omenjenih sklopih, kjer bo merilo za zagotavljanje ustrezne tehnične sposobosti npr.:

- Leseni del ( Mize, omare, predalniki, pulti, kuhinje) zahteva po 1 referenčnem delu v višini minimalno 200.000 EUR z ddv
- Stoli in oblazinjeno pohištvo zahteva po 1 referenčnem delu v višini minimalno 100.000 EUR z ddv
- Kovinsko pohištvo (Premični regali, kovinske omare) zahteva po 1 referenčnem delu v višini minimalno 200.000 EUR z ddv


Zahtevane reference so predvsem nesorazmerne z vidika vaših pogojev točke 10.1.2. Ekonomskega in finančnega položaja ponudnika , kjer navajate, da mora biti letni promet ponudika v zadnjih 3 letih minimalno 500.000,00, hkrati pa zahtevate že zgoraj omenjeni dve referenci po 300.000,00 EUR z DDV. Ponudnik, ki realno ne ustvarja vsaj 1.500.000,00 prometa, omenjenga posla v predvidenem terminskem planu ne more izdelati, prav tako pa ga ne finančno pokriti.

Z omenjenim popravkom in spoštovanjem načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (6. člen ZJN-2) ter spoštovanjem načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN-2), ki bi ga vsak naročnik moral spoštovati, boste ustrezno razširili krog ponudnikov in zagotovili večjo konkurenčnost in večje število prispelih ponudb na objavljeni razpis.

ODGOVOR
Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da bo objavil spremembo razpisne dokumentacije, s katero bo spremenjen pogoj iz točke 10.1.3. (Tehnična sposobnost) Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, in sicer bo znižana vrednost višine zahtevanih referenčnih projektov.Datum objave: 21.10.2019   14:26
VPRAŠANJE
Glede na kratek rok možnosti zastavljenih vprašanj, naročnika pozivamo k ažurnem odgovarjanju na vsa zastavljena vprašanja.

ODGOVOR
Naročnik bo na vsa vprašanja, postavljena pri predmetnem javnem naročilu, odgovoril v zakonsko določenem roku.Datum objave: 22.10.2019   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za objavo sledečih shem opreme:
ST1 STENA Z VRATI 440*10*H225 1
ST2 STENA Z VRATI 600*10*H225 1

ODGOVOR
Naročnik je shemi v vprašanju navedenih sten objavlil na svoji spletni strani na naslovu http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila pri predmetnem naročilu.Datum objave: 22.10.2019   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V prostoru 2.12b se količina regalov v popisu razlikuje od količine regalov na načrtu.
Razlike so naslednje:
Regal Načrt Tabela
R100Z pozicija 1211 25 kom 16 kom
R100N pozicija 1212 57 kom 39 kom
R80N pozicija 1213 26 kom 18 kom
Prosimo za pojasnilo, kaj upoštevamo pri pripravi ponudbe.

ODGOVOR
Upošteva se podatke v tabeli, ker so v načrtu vrisani tudi regali, ki se preselijo iz obstoječe lokacije uporabnika, kar pa ni predmet tega naročila.Datum objave: 29.10.2019   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo datoteke - POPIS NOTRANJE OPREME PO PROSTORIH, ki je trenutno v pdf obliki še v XCLS datoteki oz nas zanima kako naj drugače izpolnimo projektantski popis - popis notranje opreme po prostorih??

Prosimo za pojasnila.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Popisa ni potrebno izpolniti v obliki, kjer je oprema razdejana po prostorih. Ponudnik izpolni samo popis opreme s skupnimi količinami.

Popis v pdf obliki je samo informativen (razporeditev opreme po prostorih in uporabnikih za ponudbo ni relevantna).Datum objave: 29.10.2019   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V vaši razpisni dokumentaciji navajate zahteve.

Mize morajo ustrezati sledečim normativom:
EN 5271:2001 dimenzije
EN 5272:2003 varnostne zahteve za mize
EN 5273:2003 stabilnost in trdnost konstrukcije


Standard EN 527-3 je razveljavljen in ne obstaja več.
Vsebinsko je sedaj zajet v EN 527-2.

Prosimo za popravek omenjene zahteve!

ODGOVOR

Spoštovani,

Potrebno je priložiti le EN 527-1 in EN 5272-2.

Datum objave: 30.10.2019   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

projektantski popis oz popis skupnih količin celotne opreme, ki ga je potrebno uvoziti iz strani e-dražbe, prvi je v pdf obliki med razpisno dokumentacijo - ga ni mogoče izpolniti drugače kakor vpisovati cene na roke, drugi je v xls obliki brez formul za seštevanje, prav tako ni nobenega predračuna med razpisno dokumentacijo, ki se ponavadi oddaja in odpira ob odpiranju ponudb.

Zanima nas zakaj ne objavite ustreznega popisa oz dokumenta za izpolnjevanje?

Namreč, priprava ponudbe je že take zelo obsežna, v kolikor jo je potrebno pripraviti "na roke" vzame to občutno preveč časa kar posledično pomeni tudi manj kvalitetno in nekonkurenčno ponudbo.

Prosimo za pojasnila.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

V 12. točki Navodil gospodarskim subjektom za oddajo ponudbe je navedeno, kaj sestavlja ponudbeno dokumentacijo in kako se izpolnjuje posamezni dokument v sistemu e-Dražba. Ustrezen dokument za izpolnjevanje je objavljen s sistemu e-Dražba.


Datum objave: 05.11.2019   09:39
VPRAŠANJE
V čajnih kuhinjah čk2 in čk8 navajat drugačne modele indukcijskih plošče in sicer model GORENJE EC321BCSC .

Ker je to steklokeramična plošča in ne induksjska in ker so po projektu povsod željene inducijske plošče, ali tudi pri teh dveh kuhinjah (kakor pri preostalih desetih) upoštevamo in priložimo specifikacijo za indukcijsko plopščo, model GORENJE IT321BCSC

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da mora ponudnik v skladu s projektno nalogo, ki je del dokumentacije za predmetno naročilo, za navedeni kuhinji ponuditi indukcijski plošči z merami, kot izhaja iz dokumentacije za to naročilo (npr. model indukcijske plošče, ki jo navajate). Naveden primer steklokeramične plošče GORENJE EC321BCSC v dokumentaciji za naročilo pri predmetnih kuhinjah se ne upošteva.


Datum objave: 05.11.2019   09:40
VPRAŠANJE
Vezano na zahtevo po zelenem javnem naročanju in posledično zahtevo za hladilnike:
Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje.

V popis naveden hladilnik Gorenje RBI4121E1 spada v razred energijske učinkovitosti A+, kar ni skladno z uredbo.

Vezano na ta podatek, prosim za informacijo, ali ga lahko nadomestimo z modelom BOSCH KIL24V60, ki spada v razred energijske učinkovitosti A++ in ga priložimo k katalogu ponujenih izdelkov v sklopu razpisa.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da mora ponudnik v skladu z dokumentom » Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju«, ki je del dokumentacije za predmetno naročilo, ponuditi hladilnike, ki spadajo v energijski razred A++ ali višje (npr. model hladilnika, ki ga navajate). Naveden primer hladilnika Gorenje RBI4121E1 v dokumentaciji za naročilo se ne upošteva.