Dosje javnega naročila 006999/2019
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Pregled izvedenih analiz potresnih nevarnosti in razvoj inženirskih rešitev za gradnjo druge enote jedrske elektrarne v Krškem
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 487.423,92 EUR

JN006999/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN006999/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN006999/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN006999/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.11.2019
JN006999/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.11.2019
JN006999/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.05.2021
JN006999/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006999/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javni-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13280
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pregled izvedenih analiz potresnih nevarnosti in razvoj inženirskih rešitev za gradnjo druge enote jedrske elektrarne v Krškem
Referenčna številka dokumenta: JN-S-008/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Pregled izvedenih analiz potresnih nevarnosti in razvoj inženirskih rešitev za gradnjo druge enote jedrske elektrarne v Krškem
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Pregled izvedenih analiz potresnih nevarnosti in razvoj inženirskih rešitev za gradnjo druge enote jedrske elektrarne v Krškem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pregled izvedenih analiz potresnih nevarnosti in razvoj inženirskih rešitev za gradnjo druge enote jedrske elektrarne v Krškem

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2019   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2019   11:40
VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da se v 1. fazi morebitni podizvajalci definirajo le z obrazci ESPD?

ODGOVOR

V kolikor namerava kandidat izvajati predmetno javno naročilo s podizvajalci je dolžan v prijavi poleg svojega ESPD obrazca priložiti tudi ESPD obrazec za podizvajalca kot je navedeno v točki 13.2.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 11.10.2019   11:40
VPRAŠANJE
Kako se izpolni ESPD, če so morebitni podizvajlci iz tujine? Se lahko v tem primeru ESPD prevede v angleščino?


ODGOVOR
V skladu s točko 13.5. dokumentacije v zvezi z javnim naročilom poteka postopek za predmetno javno naročilo v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v prijavi morajo biti oddani v slovenskem jeziku. Za medsebojno usklajevanje in pridobivanje ustreznih podatkov s strani tujih podizvajalcev pa lahko komunicirate tudi v tujem jeziku in te dokumente prevedete, vendar je končna oblika dokumentacije v slovenščini.