Dosje javnega naročila 007074/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo baterijskih vložkov, akumulatorjev, polnilcev ter izdelavo akumulatorskih sklopov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 66.727,99 EUR

JN007074/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2019
JN007074/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN007074/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN007074/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.01.2020
JN007074/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007074/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327089/430-681-2019-Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13312
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo baterijskih vložkov, akumulatorjev, polnilcev ter izdelavo akumulatorskih sklopov
Referenčna številka dokumenta: 430-681/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava baterijskih vložkov, akumulatorjev, polnilcev ter izdelava akumulatorskih sklopov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga je razviden iz razpisne dokumentacije
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava baterijskih vložkov, akumulatorjev, polnilcev ter izdelava akumulatorskih sklopov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo so navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 30. 10. 2019 ob 11.00 uri, na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2019   13:00

Dodatne informacije:
Vezano na II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma - javno naročilo se izvaja do porabe sredstev okvirne pogodbene vrednosti oziroma za obdobje 2 let.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2019   08:29
VPRAŠANJE
1. vprašanje:

Pri točki 2. IZDELAVA AKUMULATORSKIH SKLOPOV - PACKOV - poddtočki 4. NC AKU 4,8V/2,5 Ah = PELI

Kaj pomeni PELI ?

2. vprašanje:

Isto, pri točki 5: Kaj pomeni "XCEL" ?

3. Isto, pri točki 5: Kaj pomeni "MEXCELL"ODGOVOR

Spoštovani,

zaradi lažjega razumevanja ponudbenega predračuna s specifikacijo, je naročnik na portalu javnih naročil objavil spremembo ponudbenega predračuna s specifikacijo.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Lep pozdrav,