Dosje javnega naročila 007026/2019
Naročnik: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica
Gradnje: Zamenjava umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Ivančni Gorici
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 214.355,10 EUR

JN007026/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.10.2019
JN007026/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2019
JN007026/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2020
JN007026/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.05.2020
JN007026/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007026/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IVANČNA GORICA
Sokolska ulica 8
1295
SI
Ivančna Gorica
Slovenija
Mojca Globokar Anžlovar
obc.ivancna.gorica@siol.net
+386 17812100
+386 17812120

Internetni naslovi
http://ivancna-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ivancna-gorica.si/Obcina-Ivancna-Gorica/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13316
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Ivančni Gorici
Referenčna številka dokumenta: 430-0032/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45450000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zamenjava umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Ivančni Gorici v obsegu dobrih 7.500 m2, pri čemer je v javno naročilo vključena tudi odstranitev obstoječe umetne trave z granulatom in kremenčevim peskom z odvozom na deponijo v oddaljenosti 12 km na podlagi pooblastila investitorja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ivančna Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zamenjava umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Ivančni Gorici v obsegu dobrih 7.500 m2, pri čemer je v javno naročilo vključena tudi odstranitev obstoječe umetne trave z granulatom in kremenčevim peskom z odvozom na deponijo v oddaljenosti 12 km na podlagi pooblastila investitorja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.10.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.10.2019   13:01
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.10.2019   23:58
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2019   07:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Zahtevane tehnične karakteristike umetne trave so točno definirani tehnični podatki umetne trave, kakršno proizvaja samo en proizvajalec. S tem je onemogočena sodelovanje drugim proizvajalcem umetne trave, kateri nudijo ustrezno visoko kvalitetne produkte, ki jih zahtevate s predložitvijo certifikatov FIFA Quality Pro, FIFA Preffered producer for Football turf, ipd.
Za možnost sodelovanja večjih proizvajalcev in ponudnikov predlagamo, da se dovoli produkt, ki je proizveden ne samo po sistemu tkanja ampak tudi tufticiranja (99% vseh umetnih trav nasvetu se proizvaja s to tehnologijo).
Poleg tega bi bilo potrebno tudi prilagoditi zahtevo po karakteristikah kot so gostota vlaken/m2 ali tuftov/m2, teža hrbtišča oz. skupna teža umetne trave, ipd.
Z zahtevo po predložitvi certifikata FIFA Quality Pro ste že definirali višjo kvaliteto umetne trave.
Prosimo za ustrezno dopolnitev tehničnih karakteristik.

Prosim za pojasnilo, kateri tip geotekstila je potrebno ponuditi v ponudbenem predračunu oz. kaj naj bi bila funkcija tega geotekstila? Ne vidim namreč nobenega tehničnega razloga za uporabo tega ampak samo dodaten strošek za investitorja. Običajen geotekstil, ki se uporablja v gradbeništvu kot filterni sloj je v tem primeru nepotreben oz. celo otežuje-onemogoča kvalitetno polaganje umetne trave.

Hvala in lp

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik, to je Občina Ivančna Gorica, v nobenem primeru ne želi omejevati konkurence med ponudniki umetne trave. Na podlagi načela dobrega gospodarja z javnimi sredstvi želi naročnik najvišjo kakovost za najnižjo ceno. Iz navedenega razloga spreminjamo tehnične karakteristike umetne trave, pri čemer seveda vztrajamo, da morajo ponudniki za ponujeno umetno travo predložiti certifikat Fifa Quality PRO.

Naročnik s tem odgovorom dovoljuje umetno travo, ki je proizvedena po sistemu tkanja ali tufticiranja, ter določa minimalne tehnične zahteve, kot so:
minimalna višina vlakna 55 mm,
minimalna debelina vlakna 360 micronov,
minimalna širina vlakna 1,3 mm,
minimalna gostota vlakna, finoča preje 15.600 dTex,
število filamentov oziroma travnih niti 113.385/m2,
minimalna teža vlaken 1.829 gr/m2,
minimalna teža hrbtišča 1.240 gr/m2,
skupna teža minimalno 3.069 gr/m2,
polnilo kremenčev pesek in SBR gumi granulat.
Ponudniki lahko ponudijo katerikoli tip umetne trave, ki ustreza navedenim minimalnim zahtevam.

Naročnik umika zahtevo, da morajo ponudniki ponuditi dobavo in montažo geotekstila, zato naj ponudniki pri tej postavki navedejo ceno 0,00 EUR.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 22.10.2019   09:46
Naročnik, to je Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica v skladu s točko 2.3.2. Dokumentacije v zvezi z javnim naročilom: »Zamenjava umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Ivančni Gorici«, št. 430-0028/2019-3 z dne 8. 10. 2019 objavlja dodatno pojasnilo k javnemu naročilu in odgovoru na vprašanje postavljeno preko Portala javnih naročil z datumom in uro objave: 18.10.2019, 07:24, in sicer:

Naročnik bo upošteval odstopanja od minimalnih tehničnih zahtev v obsegu +/- 10 %.

OBČINA IVANČNA GORICA