Dosje javnega naročila 007140/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav v 7 sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.229.299,45 EUR

JN007140/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
JN007140/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN007140/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN007140/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.01.2020
JN007140/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.03.2020
JN007140/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007140/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 198-481388
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13342
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav v 7 sklopih
Referenčna številka dokumenta: 4300-61/2019/3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav v 7 sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Ljubljane
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Ljubljane
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Kranja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Kranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Novega mesta
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Novega mesta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Maribora in Murske Sobote
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Maribora in Murske Sobote
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Celja, Velenja in Dravograda
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Celja, Velenja in Dravograda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Nove Gorice
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Nove Gorice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Kopra
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na območju Ljubljane
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2019   10:30
Kraj: V aplikaciji e-Oddaja.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2019   09:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas kdo popiše referenco oz. obrazec "IZJAVO PONUDNIKA ZA REFERENCO" ponudnik ali naročnik posla?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Obrazec "Izjava ponudnika za referenco" podpiše ponudnik, navede pa vse podatke, kje oz. pri kom je referenco mogoče preveriti.Datum objave: 18.10.2019   12:41
VPRAŠANJE
Katere lokacije oz na katreih lokacijah so objekti in koliko jih je po posameznih sklopih?
Hvala

ODGOVOR
Na spletni strani DJN bo zraven razpisne dokumentacije objavljen seznam lokacij za vzdrževanje, ki so predmet tega JN.Datum objave: 22.10.2019   12:48
VPRAŠANJE
Zanima nas, kaj je redno in kaj investicijsko vzdrževanje ter kaj so servisi naprav?

Vzdrževanje klimatov, agregatov, plinskih in oljnih peči ter ostalih specifičnih naprav ni posebno navedeno v razpisni dokumentaciji.

Kako se izvajajo ti servisi, kdo jih naroča, kdo jih plača kajti v r.d. je navedeno, da mora izbran izvajalec voditi knjigo vzdrževanja.

Hvala

ODGOVOR
Tekoče oz. redno vzdrževanje vključuje izvedbo manjših popravil in del na objektu in v prostorih, ki se nahajajo v objektu, (kot npr. prepleskanje manjših površin, popravila razsvetljave, popravila vrat in oken, zamenjava poda in stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno ter s katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta) ter na instalaciji in opremi s katerimi se ne spreminja zmogljivost le teh. Tekoče oz. redno vzdrževanje predstavlja preventivo za ohranjanje uporabne vrednosti stavbe ali elementa v dobi trajanja, ki jo predvideva investicija ali investicijsko vzdrževanje.

Investicijsko vzdrževanje pomeni zamenjavo celotnega fizično oziroma funkcionalno zaključenega elementa ali dela objekta. Kadar se ta del ne more ali pa ga ni smiselno zamenjati v celoti, pomeni to večje popravilo ali zamenjavo strukturnega dela, ki predstavlja večji investicijski vložek od njegove nominalne (realne) vrednosti.

Interventno vzdrževanje predstavlja nujne posege na zgradbi (okvara na instalacijah, okvara dvigal,,,, ), ki nastopijo nepredvideno in jih je treba izvesti po potrebi, tako da v najkrajšem možnem času vzpostavimo normalno uporabnost stavbe. Interventna popravila se praviloma izvajajo izven letnega načrta vzdrževanja in so del kurativnega vzdrževanja.

Servisi naprav oz. redni servisi naprav se izvajajo v skladu z navodili proizvajalcev o vzdrževanju opreme, zakonsko predpisani pregledi pa s pooblaščenimi izvajalci.

Vzdrževanje klimatov, agregatov, plinskih in oljnih peči ter ostalih specifičnih naprav ni predmet tega javnega naročila in zato v razpisni dokumentaciji tudi ni posebej navedeno. Za vzdrževanje navedenih sistemov bodo skrbeli drugi pogodbeni partnerji po posebnih pogodbah oz. s sprotnim naročanje s strani upravljavca (MJU) oz. upravljavčevega skrbnika objekta. Plačnik servisov bo seveda stvar naročnika (MJU). Vaše naloge v tej zvezi pa so zajete v prilogi specifikacije storitev, in sicer v 3. in 4. alineji podpoglavja c), v 2., 3., 4.,5., 6. in 7. alineji podpoglavja »Priprava planov, vodenje evidenc in dokumentacije« ter v 2., 3., 4., 5. in 6. alineje podpoglavja »Splošno«Datum objave: 23.10.2019   10:49
VPRAŠANJE
Pozdrav

v predračunski postavki so klima naprave.

Ali se montirajo na obstoječo instalacijo (zamenjajo)?
Ali se montirajo na nove lokacije?

v predračunu ni navedenih postavk za instalacije, konzole in ostalo.

Hvala

ODGOVOR
Klima naprave se montirajo na obstoječih inštalacijah. V izjemnih primerih, ko bi bilo potrebno del inštalacij zamenjati, in sicer zaradi dotrajanosti, neustreznosti ipd, se ta zamenja, četudi v predračunu za te namene (za inštalacije, konzole in ostalo) ni navedenih postavk. Obrazložitev je v 7. čl. vzorca pogodbe (2. odstavek).Datum objave: 24.10.2019   12:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas ali lahko damo eno reference za vseh 7 sklopov, ki bo vrednostno višja od seštevka vseh sklopov?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik lahko da eno referenco, ki bo vrednostno vsaj v višini seštevka referenc vseh ponujenih sklopov.Datum objave: 24.10.2019   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas vrednost javnega naročila po sklopih

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik v skladu z ZJN-3 in ostalo zakonodajo na tem področju ni dolžan objaviti navedenega podatka.Datum objave: 24.10.2019   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zmedeni smo glede roka oddaje ponudbe oz. prijave za sodelovanje. Na vaši strani MJU (http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila) je rok oddaje 11.11.2019, na portalu JN je rok oddaje 8.11.2019. Torej zanima nas kdaj je rok oddaje ponudbe oz. prijave za sodelovanje?

Prav tako vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj en teden, ker so vmes prazniki in dopusti, gre pa tudi za precej obsežen projekt.

Hvala, lep pozdrav


ODGOVOR
Rok oddaje ponudbe je 11.11.2019 do 1000 ure. Naročnik bo na Portalu JN objavil spremembo.Datum objave: 25.10.2019   13:29
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da lahko kader iz točke 9.1.4.1. navedemo tudi za izpolnjevanje pogojev iz točke 9.1.4.2 v kolikor le ta ima dodatne izkušnje iz vzdrževanja klimatskih naprav?

ODGOVOR
Kader iz točke 9.1.4.1 lahko nastopa hkrati v vlogi kadra iz točke 9.1.4.2, kar pomeni, da lahko kader hišnik-vzdrževalec hkrati izpolnjuje pogoje kadra s področja vzdrževanja klima naprav, ki so navedeni v točki 9.1.4.2. Vendar pa mora ponudnik izpolnjevati številčne zahteve glede kadrov, ki so navedene v obeh točkah.Datum objave: 25.10.2019   13:38
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj, saj se razpis oddaja šele z 11.11.2019 in se lahko pojavijo dodatna vprašanja.


ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za vprašanja do ponedeljka 4.11. do 10.00 ure.Datum objave: 25.10.2019   14:06
VPRAŠANJE
1.V primeru, da ponudnik prijave kader, ki niso njegovi zaposleni in so zaposleni pri drugi pravni osebi več kot 12 mesecev, ali to pomeni, da bo tak ponudnik prejel 3 točke za 1 osebo?

2. Ali število dodatnih točk po merilu 1 -Delovne razmere ponudnika, dejansko pomeni, da bo ponudnik ki se prijavlja na sklop 3,4,5, in predloži dokazila, da je vseh 7 oseb zaposlenih za NDČ več kot 12 mesecev, bo prejel 3 točke?

3. Ali se dejansko točkuje vsak posamezni kader, ki je zaposlen za različno obdobje in tak način lahko ponudnik pridobi skupaj pri Merilu 1 več kot 3 točke?

4. Prosimo za dodatno obrazložitev načina točkovanja Merila 1?

ODGOVOR
1. Ponudnik prejme za kader, ki je zaposlen za nedoločen čas več kot 12 mesecev, 3 točke, vendar pa bo moral ta kader tudi izvajati obveznosti po pogodbi, in ne biti zgolj prijavljen kot kader v ponudbi. Lahko je to kader, ki ni zaposlen pri ponudniku,
2. Število dodatnih točk pomeni, da če ponudnik prijavi 7 kadrov, ki so zaposleni za NDČ več kot 12 mesecev, prejme 7 krat po 3 točke (seveda ločeno po sklopih, kakor so zahtevani kadri).
3. Točkuje se vsa kader posebej.
4. Naročnik ne razume, kaj več bi še lahko pojasnili.


Datum objave: 28.10.2019   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali lahko priložimo podjemne pogodbe o zaposlitvi. Ali prejmemo za podjemne pogodbe dodatne točke?

Prosimo vas za podaljšanje roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje za vsaj en teden, ker so vmes prazniki in dopusti.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Podjemna pogodba ni pogodba o zaposlitvi in tudi ne more biti sklenjena za nedoločen čas, ampak je sklenjena le za določen posel. Zato tudi ne morete dobiti točk iz merila.Datum objave: 04.11.2019   09:37
VPRAŠANJE
pozdrav

zanima nas shramba dotrajanega materiala

kje se materiali shranjujejo
kako se obračunava odvoz na deponijo in razgradnjo po predpisanem roku

hvalaODGOVOR
Dotrajani materiali se začasno oz. do odvoza na deponijo shranjujejo na lokaciji objekta, kjer je bila menjava opravljena, in sicer v prostoru, ki ga za te namene določi uporabnik objekta oz. uporabnikova kontaktna oseba. Podatka o tem, kdo je ta oseba, pa da naročnik oz. skrbnik pogodbe na strani naročnika, in sicer po predhodnem obvestilu izvajalca, da bo material zamenjan. Odvoz na deponijo in morebitni drugi stroški, ki bi nastali v zvezi s tem, se obračunajo skladno s 7. čl. vzorca pogodbe (2. odstavek).
Datum objave: 04.11.2019   09:39
VPRAŠANJE
pozdravljeni.

Prosim za obrazložitev obračuna delavnih ur, ko se na dežurstvu porabi zakonskih 20ur.

Hvala

ODGOVOR
Delovni čas je od 7.00 do 15.00 ure. Dosegljivost izven delovnega časa je na telefonu in se ne obračunava kot nadurno delo. V izjemnih primerih, ko je vzdrževalec izven delovnega časa poklican na objekt, pa se te ure obračunavajo kot nadurno delo. Ker je to v primeru izrednih situacij, se ne predvideva, da bo količina nadurnega dela presegla 20 ur na mesec.