Dosje javnega naročila 007137/2019
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rekonstrukcija in nadzidava objekta D
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 929.093,53 EUR

JN007137/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
JN007137/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2019
JN007137/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2019
JN007137/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.01.2020
JN007137/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.05.2020
JN007137/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007137/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 198-480193
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Janez Batič
janez.batic@rtvslo.si
+386 14752196
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13330
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija in nadzidava objekta D
Referenčna številka dokumenta: JN-G0187
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija in nadzidava objekta D
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija in nadzidava objekta D
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-G0187.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2019   09:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora opraviti ogled lokacije, ki je obvezen pogoj za sodelovanje na razpisu.
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno dostopna na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-G0187. Na tej strani bodo objavlje ne tudi morebitne spremembe dokumentacije, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej spletni strani.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2019   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno naprošamo za objavo Razpisne dokumentacije (je prosim možno pridobiti link do nje)
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je dostopna na: https://stari.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=77


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanja...

veza; III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila...
----------------------------------------------------------------------------
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,- kot je to objavljeno v objavi na portalu KN - na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-G0187, do danes 14.10.2019 / 9:30 še ni dostopna ponudnikom ?

in

veza : Oddelek VI: Dopolnilne informacije
------------------------------------------------------------------
VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne

Ali drži navedba , da ta razpis ni ponovitev naročila ? Po informacijah objavljenih na Portalu javnih naročil, naročnik v predhodnem postopku ni pridobil nobene ponudbe in je ta objava ponovitev razpisa ?

lep pozdrav

ODGOVOR
1. Naročnik je objavil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je dostopna na: https://stari.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=77
2. Naročnik je izvedel nov postopek javnega naročila, (kot je bilo to navedeno v oločitvi za predhodni postopek) z vsebinskimi spremembami.


Datum objave: 15.10.2019   10:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da na spletni strani objavite vsaj še načrte gradbenih konstrukcij, da se vsaj okvirno v naprej vidi obseg in kompleksnost izvedbe.

Hvala in lep pozdrav.

Marko


ODGOVOR
Ponudnik bo kompleksnost izvedbe videl na samem ogledu in ob pregledu kompletne projektne dokumentacije. Kompletno dokumentacijo bo ponudnik prejel na samem ogledu oz. skladno z navodili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 11.11.2019   08:53
VPRAŠANJE
Prosimo, da odgovorite na postavljena vprašanja!

ODGOVOR
Podajamo odgovore.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V RD ne najdemo določila zato prosimo obrazložitev.
Ali ponudnik lahko izpolnjuje strokovne in tehnične zahteve s partnerjem ali podizvajalcem?
Hvala za odgovor.

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Prosimo navedite konkretno na katero točko dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nanaša vaše vprašanje, namreč določene zahteve lahko ponudnik izpolni kumulativno s podizvajalci ali partnerji, določene pa mora izpolniti samostojno.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podaljšanje roka, saj je pridobivanje ustreznih dokazil pri upravnem organu izredno dolgotrajno in seznama zaposlenih ne bomo uspeli dobiti pravočasno.

Naročnika prosimo, naj podaljša rok, da bo lahko pridobil čim več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 11.11.2019   09:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo naj podaljša rok za oddajo ponudbe saj je rok prekratek in naročnik ne odgovarja na vprašanja na portalu.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Kot smo že zapisali "Naročnik bo objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila" (se nanaša na novi datum odpiranja).


Datum objave: 11.11.2019   11:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vprašanje glede izpolnjevanja pogojev s partnerji ali podizvajalci posredujemo podrobno opredelitev; vprašanje se navezuje namreč na točko 4.2.6, 4.2.7 in 4.2.10. Ali te pogoje ponudnik lahko izpolnjuje s podizvajalci ali partnerji v skupni ponudbi?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Točka 4.2.6 Reference ponudnika ponudnik lahko za to točko predloži referenčne izjave kumulativno s podizvajalci ali partnerji (skladno z ZJN-3).

Točka 4.2.7 Reference za vodjo del PONUDNIK mora imeti zaposlenega vodjo del, skladno s 14 členom Gradbenega zakona, kot je že navedeno v tej točki dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Točka 4.2.10 Izjava o izpolnitvi strokovnih in tehničnih zahtev - ponudnik mora navesti podatke o zaposlenih delavcih pri PONUDNIKU, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve, kot je že navedeno v tej točki dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilaDatum objave: 11.11.2019   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo naj podaljša rok za oddajo ponudbe saj je rok prekratek in naročnik ne odgovarja na vprašanja na portalu.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je podaljšalšal rok za oddajo ponudbe, ki je sedaj 02.12.2012 do 9.00 ure.

Glejte še spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila številka 1 na:
https://stari.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=77


Datum objave: 11.11.2019   13:03
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni referenčno zahtevo pod točko 4.2.10. - ponudnik lahko pogoj izpolnjuje s podizvajalcem ali partnerjem.
Tako bo naročnik pridobil več kvalitetnih ponudb in s tem ne omejuje konkurence.
Prav tako prosimo naročnika, da spremeni referenčno zahtevo pod točko 4.2.7. - ponudnik lahko pogoj izpolnjuje s podizvajalcem ali partnerjem.
Tako bo naročnik pridobil več kvalitetnih ponudb in s tem ne omejuje konkurence.


ODGOVOR

1. Naročnika prosimo, da spremeni referenčno zahtevo pod točko 4.2.10. - ponudnik lahko pogoj izpolnjuje s podizvajalcem ali partnerjem.
Tako bo naročnik pridobil več kvalitetnih ponudb in s tem ne omejuje konkurence.

2. Prav tako prosimo naročnika, da spremeni referenčno zahtevo pod točko 4.2.7. - ponudnik lahko pogoj izpolnjuje s podizvajalcem ali partnerjem.
Tako bo naročnik pridobil več kvalitetnih ponudb in s tem ne omejuje konkurence.

ODGOVOR
1. Naročnik ne bo spremenil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pod točko 4.2.10

2. Kot je naročnik že navedel v odgovoru mora imeti PONUDNIK imeti zaposlenega vodjo del, skladno s 14 členom Gradbenega zakona. Tako, da je ta del pogojen z Gradbenim zakonom in ga ne postavlja naročnik, pač pa Gradbeni zakon.Datum objave: 14.11.2019   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da odgovorite z Da ali NE. Ali je lahko Odgovorni vodja del, ki izpolnjuje pogoje po po tem razpisu, zaposlen pri PARTNERJU, ki nastopa solidarno? Poslovodeči in partner oddata ponudbo kot PONUDNIK in tudi vsak v celoti odgovarjata za izvedbo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne. Vodja del mora biti zaposlen pri glavnemu ponudniku, ki oddaja ponudbo. V primeru partnerske pogodbe, torej tisti, ki bo vodilni partner.
Ponudnik, ki bo oddal ponudbo s partnerjem mora tudi slediti zahtevam naročnika, kot navedeno v točki 4.2.5 skupna ponudba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


VPRAŠANJE
Prosimo, da odgovarjate na postavljena vprašanja!

ODGOVOR
Naročnik odgovarja na vprašanja ažurno, ko so pridobljeni vsi podatki, ki omogočajo ponudnikom ustrezne odgovore za pravilno oddajo ponudb.


VPRAŠANJE
Zahteve v razpisni dokumentaciji niso skladne s trenutno veljavno zakonodajo. Zahtevamo, da naročnik spremeni razpisno dokumentacijo glede izpolnjevanja zahtev s partnerjem ali podizvajalcem. Naša zahteva se nanaša na točko 4.2.7. in 4.2.10. S tako zahtevo pretirano omejujete konkurenco. V takem primeru imamo pravno podlago za postopek revizije.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnika pozivamo, da spremeni pogoj pod točko 4.2.10. Taka zahteva je protizakonita saj pretirano omejuje konkurenco.
Naročnik naj spremeni pogoj tako, da ga lahko ponudnik izpolnjuje skupaj s partnerjem ali podizvajalcem.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 15.11.2019   09:51
VPRAŠANJE
Naročnikove kadrovske in strokovne zahteve so izredno pretirane in omejujejo konkurenco. Naročniku tako predlagamo, da spremeni pogoje tako, da lahko izjavo o izpolnitvi strokovnih in tehničnih zahtev izpolnjuje skupaj s podizvajalcem in/ali partnerjem. Tako bo naročnik pridobil več in bolj kakovostne ponudbe, ki bodo tudi cenovno konkurirale drugim. Tako bo naročnik za to posamezno javno naročilo deloval v skladu z zakonodajo in oddal javno naročilu ne samo cenovno najugodnejšemu ampak tudi najbolj ustreznemu ponudniku!


ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 19.11.2019   14:03
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo naj spremeni referenčne zahteve tako, da lahko ponudnik pogoje 4.2.6., 4.2.7. in 4.2.10. izpolnjuje s partnerjem ali podizvajalcem

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum objave: 22.11.2019   10:04
VPRAŠANJE
Zahtevamo takojšnjo odstranitev točke 2. pod 4.2.10.!!!!

Zakaj bi naročnik potreboval še delovodjo? Kaj naj bi delovodja počel? Zaposlitev je seveda možna pri podizvajalcih, saj ne gre za vodjo del, tukaj nimamo dileme, vendar nam ni jasno zakaj bi poleg vodje del za javno naročilo takšne vrednosti potreboval še nekoga? Koga bo ponudnik imenoval kot delovodja, je stvar ponudnika.

Nekako smo dojeli na kateri subjekt ciljate in v kolikor razpisna dokumentacija ne bo spremenjena na način, da ne bo diskriminatorno omejevala konkurence, boste deležni tako revizije, kot medijske pozornosti... Verjemite, da v tem primeru tudi v 4. poskusu ne boste oddali razpisa.

Je to vaš cilj? Zapravljati davkoplačevalski denar s takšnimi nesmiselnimi postopki?

ODGOVOR
Glejte spremembo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 2.


VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

od vas zahtevamo takojšnje podaljšanje roka za postavljanje vprašanj najmanj do 28.11.2019 in rok za oddajo ponudb najmanj do 9.11.2019.

Ker je ogromno stvari še nejasnih, predvsem glede vaše nezakonite zahteve po kadru, je očitno, da gre za kršitev prepovedi omejevanja konkurence in bomo v primeru, da ne boste spremenili zahtev, na katere je opozorilo že več ponudnikov, vsekakor ustrezno pravno ukrepali - hkrati bomo o vašem nerazumnem, nedopustnem in diskriminatornem ravnanju obvestili tudi raznorazne medije.

Naj omenimo, da predmetni razpis oddajate že četrtič. Glede na to, da imate očitno težavo pridobiti izvajalce, ne vemo, kaj razmišljate s tem, ko vsakič še bolj zaostrite pogoje.

Se vam to zdi pravilen način, kako ravnati z javnimi sredstvi?

Prosimo premislite in postavite razumne zahteve, kot to lahko storijo drugi naročniki (za mnogo zahtevnejše gradnje)...

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Glejte spremembo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 2.


VPRAŠANJE
Zahtevamo, da nemudoma umaknete povsem nesorazmerno zahtevo po 25 gradbenih delavcih, ki so zaposleni pri glavnem ponudniku?!

S tem imajo dostop samo večja podjetja, kar pa verjetno veste, da ni dovoljeno kajne?? To je javno naročanje in ne morete na tak način omejevati konkurence in preprečevati manjšim subjektom oddaje ponudbe, tako je večkrat povedala tudi že DKOM!

NEMUDOMA UMAKNITE TAKŠNO ZAHTEVO!

ODGOVOR
Glejte spremembo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 2.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zahtevamo odgovore na vsa vprašanja še danes oziroma podaljšanje roka za zastavljanje vprašanj, saj je veliko stvari ostalo nerazjasnjenih in potrebujemo takojšnje odgovore.

Vaše zahteve so namreč povsem nezakonite in nesorazmerne, zato zahtevamo spremembe!!!!

ODGOVOR
Glejte spremembo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 2.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdo naj bi bil delovodja za posamezna dela iz točke 2. pod 4.2.10.? Ste morda v zadnjem času kaj prebrali veljavno zakonodajo in ugotovili, da takšno delovno mesto več ne obstaja? Kaj naj bi ta oseba delala, zakaj je potrebno imenovanje slednje, ali je dovolj že vodja del.... Prosimo za dodatna pojasnila.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Glejte spremembo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 2.


VPRAŠANJE
Zahtevamo, da nemudoma umaknete zahtevo 4.2.10. če seveda nimate že izbranega izvajalca???? Ne morete omejevati konkurence samo na večja podjetja z veliko zaposlenimi, tudi manjša podjetja lahko takšen posel zelo uspešno izvedemo in tudi veliko težje smo že naredili zelo uspešno!!! Takoj umaknite zahtevo, sicer vas bomo prijavili na vse možne inšpekcije in pristojnim organom!!!!

ODGOVOR
Glejte spremembo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 2.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo k takojšnji spremembi zahteve v točki 4.2.10., in sicer na enega od sledečih načinov: bodisi dopusti izpolnjevanje pogoja s podizvajalci bodisi zniža število na 10.

Zahteva, ki ste jo postavili, je povsem nesorazmerna s predmetom javnega naročanja, kar bistveno krši enega temeljnih načel javnega naročanja, to je načelo sorazmernosti. Javno naročanje se mora namreč izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

Namen določitve posameznih zahtev za sodelovanje mora biti usmerjen v ugotavljanje dejanske usposobljenosti gospodarskih subjektov za izvedbo konkretnega javnega naročila. Namen kadrovskih pogojev je v tem, da ponudnik izkaže, da ima dostop do kadrov, ki izpolnjujejo zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Že ZJN-3 dopušča, da se del javnega naročila odda v podizvajanje. Iz predmetne določbe izhaja, da zakon eksplicitno dopušča, da gospodarski subjekt izvede predmet javnega naročila s podizvajalci, kar vsekakor pomeni, da glavni izvajalec uporablja kader svojih podizvajalcev.

Naročnik je upravičen zahtevati določeno število kadra, ki mora sodelovati pri izvedbi javnega naročila, vendar pa ta zahteva ne sme omejevati konkurence in omejevati ponudnikov pri sodelovanju s podizvajalci. Dejstvo, da naročnik zahteva, da morajo biti delavci nujno zaposleni pri ponudniki, predstavlja povsem nedopustno zahtevo. Na kakšen način bo izvajalec zagotovil kader, je odvisno izključno od izvajalca samega, na kar naročnik ne sme in ne more vplivati. Seveda lahko zahteva, da je vodilni kader, kot je vodja del, zaposlen pri vodilnem ponudniku nenazadnje že sama zakonodaja zahteva zaposlitev pri vodilnem ponudniku nikakor pa to ne sme veljati za gradbene delavce in delovno silo kot takšno.

Hkrati naročnik s tem izriva ne le inženiring podjetja, vendar tudi manjše subjekte, kar pa ni dopustno in močno krši načelo enakopravnosti in nediskriminacije, ki predstavlja celo temeljno ustavno vrednoto.

Naročnik je pooblaščen postaviti zahteve, ki mu omogočajo pridobiti usposobljen subjekt, ki je v preteklosti že uspešno izvedel podobne posle. S postavitvijo pogojev, s katerimi izloča subjekte, ki so istovrstne posle v preteklosti že večkrat izvedli in to mnogo bolj zahtevne, več milijonske posle je nedopustno in očitno kaže na kršitev temeljnih načel javnega naročanja.

Nedvomno je, da s postavitvijo teh zahtev naročnik očitno nakazuje na točno določen gospodarski subjekt, kateremu očitno naročnik želi oddati predmetno javno naročilo. Naj vas samo opomnimo, da je preferiranje določenega gospodarskega subjekta nezakonito.

V kolikor predmetne zahteve ne boste spremenili, bomo vložili zahtevek za revizijo in podali vse informacije tudi v medije.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Glejte spremembo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 2.Datum objave: 03.12.2019   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pozivamo vas k manjši spremembi, in sicer:
V obrazcu Izjava o izvedenih referenčnih objektih za javno naročilo JN-G0187 zahtevate pogodbeno vrednost in vrednost posameznih vrst del. V sami dokumentaciji kot referenčni pogoj navajate, da mora ponudnik izkazati, da je zaključil določeno vrsto objekta. Pomembno je torej, da je ponudnik DEJANSKO IZVEDEL določena dela, ne pa kolikšna je bila pogodbena vrednost - slednje ni in ne more biti relevantno za naročnika, saj je vrednost pogodbe lahko na koncu večja, kot bo dejanska vrednost izvedenih del na koncu.

Ker ponudniki vedno pridobivamo potrdila za že izvedena dela in glede na dejansko opravljeno vrednost del, vas prosimo, da tabelo ustrezno korigirate - torej, da se vpisuje dejanska vrednost, ne pa pogodbena (v nasprotnem primeru bo namreč prišlo do razhajanja med potrjenimi referencami in tabelo). Ker gre za spremembo, ki je že sama po sebi umevna, vam zaradi takšne spremembe tudi ne bo potrebno podaljšati roka za oddajo ponudb, prav tako pa ne boste po nepotrebnem omejevali ponudnikov pri oddaji ponudb.
S spoštovanjem.

ODGOVOR
Ponudnik mora vpisati pogodbeno vrednost del, ki jo razdeli na gradbena, obrtniška, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela.
Naročnik ni predvidel dodatnih del za obrazec Izjava o izvedenih referenčnih objektih. Ponudnik mora vpisati pogodbeno vrednost del, ki jo razdeli na gradbena, obrtniška, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 03. 12. 2019Datum objave: 10.12.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
opozarjamo vas, da vaš odgovor glede vpisovanja vrednosti posameznih del ni sprejemljiv.

Zakon o javnem naročanju, načela javnega naročanja in tudi sam pojem reference so jasni - naročnik lahko zahteva od ponudnikov, da dokazujejo, da so v preteklosti že uspešno opravili določen posel (v določeni vrednosti, kvaliteti, določene vrste, ipd.).

V samih pogojih ste zapisali, da zahtevate referenco za objekt, kjer je vrednost posameznih del dosegla določeno vrednost. Pogoj je torej, da je ponudnik IZVEDEL posel in posamezna dela določene vrednosti - ne pa, da je podpisal pogodbo v tej vrednosti. Kot veste, so lahko med pogodbo in končno vrednostjo opravljenih del tudi odstopanja.

Primer: nekdo sklene pogodbo, kjer GOI dela znašajo 600.000,00 EUR, na koncu pa se izkaže, da je teh del le za 450.000 EUR. Po vaši logiki bo torej takšen subjekt vseeno izpolnjeval pogoje, čeprav dejansko NI OPRAVIL del v tej vrednosti ??? Kakšen je tukaj smisel?

Tudi sicer pa je potrebno poudariti, da če postavite za pogoj, da mora ponudnik izkazati, da je IZVEDEL dela določene vrednosti, ne morate nato v obrazcih zahtevati pogodbene vrednosti - oz. lahko, vendar je povsem vseeno kaj ponudnik tja vpiše oziroma tega niti ni dolžan. Na gradbenih dnevih prava nam je bilo jasno povedano, da zakonodaja od ponudnika zahteva, da referenčni obrazci vsebujejo izključno podatke, ki so tudi referenčni pogoj, ostali podatki pa niso pomembni in jih ponudnik ne rabi predložiti.

Skladno s tem vas pozivamo, da ponudniki lahko vpišemo končne ponudbene vrednosti v tabele. V nasprotnem primeru bomo vlagali revizijski zahtevek, saj gre za očitno kršitev načel javnega naročanja, kogentnih pravil javnega naročanja in nenazadnje za neenakopravno ponudnikov.

Še enkrat - razpis ponavljate že četrtič, res morate toliko zapletati zadeve in tako neracionalno zapravljati denar? Za vas očitno res ni dober niti en ponudnik, ne razumemo v čem toliko problemov okoli objekta, ki nenazadnje le ni posebno visoke vrednosti.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Iz gornjega vprašanja izhaja, da gre očitno za nepravilno razmevanje, kaj je POGODBENA vrednost in kaj PONUDBENA vrednost.

Namreč, v kolikor je ponudnik sklenil pogodbo in k tej pogodbi še dodatek, gre še vedno le za POGODBENO VREDNOST, ki je zahtevana. Ne more pa biti predmet reference KONČNA PONUDBENA VREDNOST, kot predlaga ponudnik. Kdo pa jamči, da je bila ta KONČNA PONUDBENA VREDNOST potrjena s strani naročnika in posel v taki vrednosti tudi izveden?

V razpisni dokumentaciji govorimo o IZVEDENIH DELIH, ki jih je ponudnik (če je deloval skladno z ZJN-3) lahko zaprl samo s pogodbo in v primeru sprememb del tudi z dodatki k pogodbi.in kot rečeno to še vedno razumemo kot POGODBENO VREDNOST.

Komercialna služba RTV Slovenija
10. 12. 2020