Dosje javnega naročila 007036/2019
Naročnik: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava pijač
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 44.862,39 EUR

JN007036/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.10.2019
JN007036/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN007036/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN007036/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.11.2019
JN007036/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007036/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Vintar
bostjan.vintar@sport.si
+386 014342396
+386 014342391

Internetni naslovi
https://www.zsrs-planica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327186/Sukcesivna_dobava_pijač_2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13335
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
ŠPORT


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava pijač
Referenčna številka dokumenta: 190017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga-pijač za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Dobava pijač se izvaja na naslov NC PLANICA Rateče 167, 4283 Rateče Planica v roku enega delovnega dne od prejema naročila s strani naročnika.

Specifikacija pijač, okvirne količine pijač so razvidne iz Ponudbenega predračuna (razpisni dokumentaciji priložena datoteka Excel), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga-pijač za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Dobava pijač se izvaja na naslov NC PLANICA Rateče 167, 4283 Rateče Planica v roku enega delovnega dne od prejema naročila s strani naročnika.

Specifikacija pijač, okvirne količine pijač so razvidne iz Ponudbenega predračuna (razpisni dokumentaciji priložena datoteka Excel), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora zagotavljati celoten nabor razpisanih pijač iz Ponudbenega predračuna. V kolikor ponudnik ne bo ponudil celote - 100 % število artiklov pijač, bo ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.

Obseg naročene dobave blaga iz Ponudbenega predračuna je zgolj okviren in je oblikovan na podlagi predvidenih količin, katere naročnik ocenjuje, da jih bo v času izvajanja javnega naročila potreboval. Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.10.2019   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.