Dosje javnega naročila 007056/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve s področja odnosov z javnostmi za potrebe UL EF
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 184.464,00 EUR

JN007056/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.10.2019
JN007056/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN007056/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.11.2019
JN007056/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007056/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Uroš Uranič
uros.uranic@ef.uni-lj.si
+386 15892431
+386 15892693

Internetni naslovi
http://www.ef.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327230/Navodila_ponudnikom.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327230/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13352
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve s področja odnosov z javnostmi za potrebe UL EF
Referenčna številka dokumenta: JR6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79416000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev na področju odnosov z javnostmi, kot so določene v Navodilih ponudnikom, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79416200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljublajan, sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev na področju odnosov z javnostmi, kot so določene v Navodilih ponudnikom, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2019   11:01
Kraj: preko portala e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2019   07:47
VPRAŠANJE
13.9 Reference ponudnika
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v preteklih treh letih od roka za oddajo ponudbe za enega naročnika izvajal storitve v obdobju 24 mesecev, ki so obsegala komunikacijske aktivnosti za potrebe naročnikov s področja visokega šolstva.

Ali je pogoj za priznanje usposobljenosti ponudniku izvajanje storitev za naročnika le s področja visokega šolstva? Ali je lahko tudi izvajanje komunikacijskih storitev (in razvijanje izobraževalnih vsebin) za naročnike z drugih področjih - npr. za mednarodna podjetja, multinacionalke določene panoge, ki jih agencija za njih izvaja v Sloveniji in v EU?

ODGOVOR

Spoštovani,

Zahteva iz točke 13.9 Reference ponudnika se nanaša na izvajanje komunikacijskih aktivnosti za potrebe naročnikov s področja visokega šolstva. Referenco ponudnika, ki se nanaša na izvajanje komunikacijskih storitev za druge naročnike naročnik ne bo priznal kot ustrezno, saj je za naročnika bistveno da ponudnik in nominirani strokovnjak (glejte zahtevo glede reference kadra) pozna delovanje visokošolskih ustanov, področno zakonodajo in izzive s katerimi se visokošolske organizacije soočajo. Visokošolske ustanove se po poslanstvu in organiziranosti bistveno razlikujejo od gospodarskih družb (višja avtonomija pedagoškega in raziskovalnega kadra, vsebine, ki se posredujejo javnosti, cilji ki jih zasleduje), zato naročnik predlagane reference (izvajanje storitev za mednarodno podjetje) ne bo priznal kot ustrezne.