Dosje javnega naročila 007054/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: ZVOČNA IZOLACIJA BUNKERJEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 142.000,00 EUR

JN007054/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.10.2019
JN007054/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN007054/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN007054/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2020
JN007054/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007054/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Goran Kocjančič
goran.kocjancic@luka-kp.si
+386 56656935

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13355
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZVOČNA IZOLACIJA BUNKERJEV
Referenčna številka dokumenta: JN 180/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42410000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izdelava zvočne izolacije bunkerjev mostnih dvigal za zmanjšanje prekomernega hrupa v obsegu:
- izdelava celotne projektne dokumentacije za izdelavo zvočne izolacije bunkerjev,
- izdelava sistema skladno z izdelanim in potrjenim projektom,
- izdelava celotne spremne dokumentacije in testiranje zvočne izolacije bunkerjev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42400000
42410000
42419000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava zvočne izolacije bunkerjev mostnih dvigal za zmanjšanje prekomernega hrupa v obsegu:
- izdelava celotne projektne dokumentacije za izdelavo zvočne izolacije bunkerjev,
- izdelava sistema skladno z izdelanim in potrjenim projektom,
- izdelava celotne spremne dokumentacije in testiranje zvočne izolacije bunkerjev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2019   10:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročilaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2019   10:00

Dodatne informacije:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2019   10:01
Spoštovani,

obveščamo vas, da smo podaljšali roke:
- Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj 30.10.2019 do 10:00 ure,
- Rok za odgovore na vprašanja 05.11.2019 do 10:00,
- Rok za prejem ponudb 11.11.2019 do 10:00 ure,
- Rok odpiranja ponudb 11.11.2019 do 10:01 ure.

Lep pozdrav


Datum objave: 24.10.2019   14:49
Spoštovani,

v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila JN180/2019 Zvočna izolacija bunkerjev v točki 2.5.2. "Instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi" spreminjamo zadnji stavek, zaradi tiskarske napake. Spremenjeni stavek se glasi: Rok trajanja instrumenta finančnega zavarovanja je 12 mesecev in 30 dni, kar pomeni da je za trideset dni daljši kot je garancijski rok določen v pogodbi.

Lep pozdrav