Dosje javnega naročila 007319/2019
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Blago: Dobava in montaža parkomata, polnilnih postaj in nadzorne kamere - ponovljeni postopek
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.967,62 EUR

JN007319/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.10.2019
JN007319/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN007319/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.12.2019
JN007319/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007319/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Urban Veternik
urban.veternik@kamnik.si
+386 18318161

Internetni naslovi
https://www.kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13632
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža parkomata, polnilnih postaj in nadzorne kamere - ponovljeni postopek
Referenčna številka dokumenta: 430-0011/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34926000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža parkomata, polnilnih postaj in nadzorne kamere - ponovljeni postopek
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34926000
34996300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kamnik Graben
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema dobavo in montaže opreme za potrebe delovanja P+R Kamnik Graben, in sicer parkomata, povezljivega s sistemom vozovnic SŽ, dveh polnilnih postaj za električna vozila (vsaka polnilnica omogoča polnjenje po dveh e-vozil) ter nadzorne kamere.

Dobavljena oprema se montira na novo urejeno parkirišče na parceli št. 368/56, k.o. Kamnik v neposredni bližini končne železniške postaje v Kamniku ob Tunjiški cesti, ki bo delovalo po sistemu P+R.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sofinanciranje v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostne osi št. 4, prednostne naložbe št. 4.4, specifični cilj: »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2019   11:10
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas tehnična specifikacija zalednega sistema (ŠŽ in JPP), saj se ponudniki ne morejo pripraviti na izvedbo brez tehnične podpore!
Prav tako nas zanima zakaj izvajalec zalednega sistema kljub večkratnim pozivom tehničnih podatkov ne poda, oziroma kdo bo izvajalcu zalednega sistema odredil sodelovanje z ponudnikom. Prav tako je brez ponudbe izvajalca zalednega za pomoč pri prilagoditvi sistema nemogoče predvideti stroške izvedbe. Možnosti, ki jih vidimo sta dve ali je razpis pisan na kožo samo enemu ponudniku ali pa ni ustrezno in premišljeno zastavljen. Porsimo za čimprejšnji odgovor v primeru podvprašanj.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je v razpisu zahteval integracijo ponujene opreme (parkomat + zaledni sistem ponudnika JPP) tudi s tehnološko rešitvijo SŽ (njihov zaledni sistem). Železniško postajališče je v neposredni bližini parkirišča, kamor bo postavljen parkomat, tako da naročnik zahteva integracijo s tehnološko rešitvijo izvajalca železniškega prometa.
Naročnik ne more zahtevati od izvajalca železniškega prometa (SŽ PP), da mora podpisati dogovor s ponudnikom na tem javnem naročilu. Tak dogovor ter potem posledično uskladitev tehničnega prenosa podatkov med računalniškimi sistemi med ponudnikom in SŽ-jem je predmet njunega medsebojnega dogovora (pogodbe, naročila).
Naročnik je kot pogoj zahteval branje/zapisovanje vozovnic v standardu IJPP, ki pa je kot standard poznan vsem izvajalcem JPP v Sloveniji.
Lep pozdravDatum objave: 24.10.2019   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vsekakor bi morali biti točni tehnični pogoji prilagoditve z zalednim sistemom točno opredeljeni v razpisu, saj je to predmet razpisa. Morali bi tudi uskladiti razpis z izvajalcem zalednega sistema, saj če določenim ponudnikom ne omogočijo sodelovanje je potem njihova volja predmet izbora zmagovalca javnega razpisa med ponudniki in ne najbolj ugoden ponudnik. To je tako kot bi na javnem razpisu zahtevali računalnike z operacijskim sistemom Windows, Microsoft pa bi operacijski sistem prodajal samo enemu proizvajalcu računalnikov. Potem tudi ni razloga, da se razpis objavlja, če je izvajalec že vnaprej znan. Glede na pomanjkljivo tehnično dokumentacijo ponudnik zlahka dobi vtis, da je potem razpis zgolj formalnost za vnaprej znanega ponudnika in kot tak nadovoljen. Zanima nas ali boste tehnično dokumentacijo dopolnili vsaj do te mere, da lahko ponudnik vsaj oceni stroške prilagoditve na zaledni sistem?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,

s podrobnimi tehničnimi karakteristikami oz. pogoji povezave z zalednim sistemom razpolaga lastnik oz. upravljalec le-tega, torej ponudnik posameznega javnega potniškega prometa (v tem primeru Slovenske železnice). Naloga ponudnika je, da si pridobi ustrezne informacije o tehničnih zahtevah ter morebitnih stroških, ki bi mu ob ureditvi povezave z zalednim sistemom nastali, direktno s strani upravljalca sistema.
Naročnik s tem ne zavaja ali omejuje konkurence, saj se tudi pri ostalih javnih naročilih, kjer je vključeno sodelovanje s tretjimi osebami, poslužujejo podobne prakse, ki niso pripoznane kot sporne (npr. postavitev zapor pri gradnjah cest).

Lep pozdrav