Dosje javnega naročila 007077/2019
Naročnik: OBČINA VITANJE, Grajski trg 1, 3205 Vitanje
Storitve: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok za šolsko leto 2019/2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007077/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2019
JN007077/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN007077/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007077/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VITANJE
Grajski trg 1
3205
SI
Vitanje
Slovenija
Romana Holobar
romana.holobar@vitanje.si
+386 37574350
+386 37574351

Internetni naslovi
https://www.vitanje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327259/Novo_JN-oktober_2019.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327259/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13368
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok za šolsko leto 2019/2020
Referenčna številka dokumenta: 4300-0007/20019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predvideno izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok za obdobje enega šolskega leta. Prevozi se bodo pričeli izvajati predvidoma z 2.12.2019 do konec šolskega leta junij 2020 in sicer vse šolske dni po šolskem koledarju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok za šolsko leto 2019/2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 02.12.2019
Konec: 30.06.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2019   09:01
Kraj: Odpiranje poteka avtomatično v sistemu eJN po poteku roka za oddajo ponudb.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019