Dosje javnega naročila 007076/2019
Naročnik: ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika
Gradnje: UREDITEV TENIŠKIH IGRIŠČ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007076/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2019
JN007076/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007076/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA
Tržaška cesta 9
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
info@zavod-cankar.si
+386 17506630

Internetni naslovi
https://www.zavod-cankar.si
https://www.zavod-cankar.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327317/Razpisna_dokumentacija_tenis_okt19.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13364
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Kultura, šport, turizem, izdaja glasila


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV TENIŠKIH IGRIŠČ
Referenčna številka dokumenta: 112-1-01/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev teniških igrišč.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Športni park Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev teniških igrišč
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2019
Konec: 29.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2019   13:15
Kraj: Elektronsko javno naročanje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2019   13:40
Vprašanje:
Spoštovani,

naročnika opozarjamo da parafiran vzorec menične izjave za resnost ponudbe ne služi ničemur.

Garancija za resnost ponudbe je zavezujoč dokument in se v originalu odda sočasno z ostalo ponudbeno dokumentacijo.

Vprašanje:
Pozdravljeni.
V obrazcu "Menična izjava za resnost ponudbe je navedena veljavnost od njenega podpisa pa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo del.
Je to pravilno ali je prišlo do napake?


Odgovor:
Prišlo je do napake. Obrazec št. 7 oz. zavarovanje za resnost ponudbe ni pogoj za oddajo ponudbe. Naročnik obrazca št. 7 pri pregledu ponudb ne bo upošteval. Ponudnikom tudi ni potrebno prilagati kakršnegakoli drugega zavarovanja za resnost ponudbe.

Datum objave: 14.10.2019   13:56
Vprašanje:
Spoštovani.
Prosimo za podatek o obrazcih, ki jih je potrebno izpolniti za podizvajalce.

Vprašanje:
Pozdravljeni.
Lahko navedete katere obrazce je potrebno izpolniti za podizvajalca.

Odgovor:
Naročnik ni predpisal enotnega obrazca oz. obrazcev, ki jih je potrebno izpolniti za podizvajalce.

Ponudnik skladno s točko 2.11.2. ponudbi doda dokazilo (dopis, izjava ipd.), ki ga parafira in žigosa, s katerim izpolni zahteve naročnika, v katerem mora, kot je navedeno pod omenjeno točko na strani 9 razpisne dokumentacije:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.