Dosje javnega naročila 007183/2019
Naročnik: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA, Dornava 128, 2252 Dornava
Blago: NABAVA KURILNEGA OLJA EXTRA LAHKO IN GORIVA ZA VOZILA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 322.666,80 EUR

JN007183/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.10.2019
JN007183/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN007183/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.01.2020
JN007183/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007183/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 199-482942
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
Dornava 128
2252
SI
Dornava
Slovenija
Simona Petrovič
simona.petrovic@zavod-dornava.si
+386 27540249
+386 27550501

Internetni naslovi
http://www.zavod-dornava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327389/kurilno_olje_in_goriva_za_vozila.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13379
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA KURILNEGA OLJA EXTRA LAHKO IN GORIVA ZA VOZILA
Referenčna številka dokumenta: 4300-10/2019-1//1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NABAVA KURILNEGA OLJA EXTRA LAHKO IN GORIVA ZA VOZILA PO SKUPINAH
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NABAVA KURILNEGA OLJA - EXTRA LAHKO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DORNAVA 128, DORNAVA 1, 2252 DORNAVA
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA KURILNEGA OLJA - EXTRA LAHKO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: NABAVA GORIVA ZA VOZILA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA GORILA ZA VOZILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 1 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2019   11:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13379


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
Dornava 128
2252
Dornava
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2019   11:12
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji navajate goriva skupina 1 in skupina 2. Ali skupino 1 in skupino 2 upoštevate kot posamezna sklopa, ki se lahko oddata ločeno?
In če skupine1 in skupine 2 ne upoštevate kot posamezna sklopa ( ki se lahko oddata ločeno), kaj je merilo za izbor?

Lep pozdrav.

Odgovor:

Skupina 1 in 2 sta ločena sklopa, ki se tudi oddata ločeno.

Lep pozdrav!

Datum objave: 04.11.2019   14:34
Spoštovani,

po definiciji ESPD obrazec nadomešča različne obrazce o ustreznosti, finančem statusu in sposobnosti. Potrdila nato dostavi najugodnejši ponudnik na zahtevo naročnika.. Zato prosimo za pojasnilo: ali moramo vsi ponudnki že v sami ponudbi priložiti overjene izjave o nekaznovanosti članov organov nadzora na dan poteka roka za oddajo ponudbe ali pa bo izjavo podal samo izbrani ponudnik, kot je to navedeno v izjavi oziroma obrazcu št. 7.

Hvala

Odgovor:

Overjene izjave o nekaznovanosti bo podal samo izbrani ponudnik.

Lep pozdrav!

Datum objave: 05.11.2019   13:27
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnitev, kako naj se izpolni 5. člen pogodbe v primeru, da se ponudnik prijavlja na oba sklopa.

Lep pozdrav.Odgovor:

Prosimo vas, da napišete vrednost za skupino 1 brez in z DDV ter za skupino 2 brez in z DDV:

5. člen

Okvirna vrednost naročila po tej pogodbi znaša: skupina 1: .. EUR/brez DDV in EUR/z DDV v skladu s prilogo štev. 1.
Skupina 2: .. EUR/brez DDV in EUR/z DDV (Samo z roko dopišite)


Lep pozdrav!Datum objave: 07.11.2019   07:46
Spoštovani,

ali lahko za zakonite zastopnike namesto obrazca 4 in soglasja ponudbi priložimo potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti.

Hvala


Odgovor:

Lahko priložite potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti.

Lep pozdrav!