Dosje javnega naročila 007095/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Dograditev tipskih nadstreškov cestninskega nadzora po cestninskih postajah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.306,50 EUR

JN007095/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2019
JN007095/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN007095/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2020
JN007095/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007095/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za javno naročanje, Tomaž Klun
tomaz.klun@dars.si
+386 13009462
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327404/RD_-_Dograditev_tipskih_nadstreškov_cestninskega_nadzora_po_cestninskih_postajah.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327404/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13382
I.4 Vrsta javnega naročnika
naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
gradnja in vzdrževanje AC in HC v Republiki Sloveniji


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dograditev tipskih nadstreškov cestninskega nadzora po cestninskih postajah
Referenčna številka dokumenta: 000265/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dograditev tipskih nadstreškov cestninskega nadzora po cestninskih postajah Tepanje, Dragotinci in Krško.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: cestninske postaje Tepanje, Dragotinci in Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dograditev tipskih nadstreškov cestninskega nadzora po cestninskih postajah Tepanje, Dragotinci in Krško.
Dograditev nadstreškov se izvede na sledečih lokacijah:
CP Krško, 1 parkirno mesto,
CP Tepanje, 2 parkirni mesti in
CP Dragotinci, 2 parkirni mesti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2019   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019