Dosje javnega naročila 007099/2019
Naročnik: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Storitve: PREGLED DELOVNE OPREME
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 18.744,88 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007099/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2019
JN007099/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
JN007099/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN007099/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN007099/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.11.2019
JN007099/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007099/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000
SI0
Maribor
Slovenija
Miro Ogrizek
miro.ogrizek@nlzoh.si
+386 24500159
+386 24500225

Internetni naslovi
http://www.nlzoh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nlzoh.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13392
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREGLED DELOVNE OPREME
Referenčna številka dokumenta: 20-NMV190919-02
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PREGLED DELOVNE OPREME
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PREGLED DELOVNE OPREME
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2019   08:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2019   07:34
VPRAŠANJE
Ali je potrebno oddati prazen OBRAZEC št. 3 - Soglasje podizvajalca v razdelek ''Druge priloge'', če ni predvideno, da bo podizvajalec izvajal dela?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
ne, če nastopate samostojno vam ni potrebno prilagati obrazca 3, le na obrazcu 1 označite, da nastopate samostojno.Datum objave: 17.10.2019   08:21
VPRAŠANJE
Kako je z kontrolnimi pregledi, v kolikor se izkaže da je delovna oprema neustrezna? Ali morajo biti stroški kontrolnega pregleda všteti v ponudbeno ceno?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
stroški kontrolnega pregleda naj ne bodo všteti v ceno. V kolikor bo potreben servis/odprava pomanjkljivosti se bo opravil ponovni pregled delovne opreme in bo zato izdana faktura v višini prvega pregleda, kjer so zajeti vsi stroški.