Dosje javnega naročila 007101/2019
Naročnik: ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61A, 1211 Ljubljana - Šmartno
Gradnje: Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu
ZJN-3: Odprti postopek

JN007101/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.10.2019
JN007101/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN007101/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN007101/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2020
JN007101/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007101/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE
Spodnje Gameljne 61A
1211
SI041
Ljubljana - Šmartno
Slovenija
Gregor Albreht
gregor.albreht@zzrs.si
+386 12443418
+386 12443405

Internetni naslovi
https://www.zzrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327429/Dokumentacija_ZZRS_JN_Ribogojnica_Soca.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13398
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Ribištvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu
Referenčna številka dokumenta: 202-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ribogojnica Soča v Kobaridu
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša, če tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI000644 s polnim naslovom »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«, sofinancira Evropska unija v okviru finančnega mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2019   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2019   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE
Spodnje Gameljne 61A
1211
Ljubljana - Šmartno
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2019   10:11
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Naročnika pozivamo, da objavi sheme stavbnega pohištva in še detajle jaškov bazenov itd., ker se brez tega ne da narediti ponudbe.

Odgovor naročnika:

Na spletni strani:
https://www.zzrs.si/page/javna-narocila/
so s klikom na: OBJAVLJENO: 10.10.2019; Naslov: JN007101/2019-B01: Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu - Projekt za izvedbo (PZI) Referenčna številka dokumenta: 202-5/2019 ponudnikom dostopni vsi dokumenti (celoten PZI projekt).

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 18.10.2019   15:02
Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Za izpolnjevanje referenčnega pogoja za referenčno delo in vodjo del zahtevate predložitev referenčnega potrdila za navedene klasifikacije, kjer je za objekt že pridobljeno uporabno dovoljenje.
Ker smo dela že zaključili in predali s primopredajnim zapisnikom, naročnik pa zaradi določenih okoliščin ni pristopil k pridobitvi uporabnega dovoljenja, prosimo naročnika, da dovoli preložitev primopredajnega zapisnika.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Odgovor naročnika:

Da, naročnik bo referenco upošteval ob predložitvi primopredajnega zapisnika.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 18.10.2019   15:10
Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

Prosimo vas za detajl:
B.V.1 Kompletna dobava, izdelava in montaža kovinske ograje na stopnišču. Vgradnja po delavniškem načrtu in detajlu proizvajalca Upoštevati ves potreben material za izvedbo in barvanje po pravilih stroke. Skupna dolžina ograje 300 cm. 1,00 kpl

Odgovor naročnika:

Ograja je tipska, zato ni zarisane sheme.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije

Odgovor na vprašanje št. 4

Vprašanje ponudnika:

Med objavljeno projektno dokumentacijo ni shem za stavbno pohištvo. Prosimo vas za objavo in podaljšanje roka za oddajo ponudb.

Odgovor naročnika:

Sheme stavbnega pohištva so objavljene v PZI projektu, ki je, kot je bil podan odgovor na vprašanje št. 1, na spletni strani naročnika.

Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal, kar bo v začetku naslednjega tedna objavil na Portalu javnih naročil.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 21.10.2019   15:56
Odgovor na vprašanje št. 5

Vprašanje ponudnika:

Prosimo vas, da objavite tudi projektno dokumentacijo za tehnologijo.

Odgovor naročnika:

Projektna dokumentacija za tehnologijo je objavljena na spletni strani naročnika povezava na spletno stran:
https://www.zzrs.si/page/javna-narocila/

Ob tem naročnik še obvešča ponudnike, da gre za PDF dokumente, ki omogoča »zoomiranje«, v njih pa je mogoče tudi odvzemanje oziroma dodajanje posameznih slojev (layer-jev).

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 21.10.2019   15:59
Odgovor na vprašanje št. 6

Vprašanje ponudnika:

Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do 07.11.2019.

Odgovor naročnika:

Naročnik bo rok za prejem ponudb podaljšal do 07. novembra 2019. Sprememba roka (datum in ura) za prejem ponudb, javnega odpiranja ponudb (datum in ura) in sprememba roka za postavljanje vprašanj (datum in ura) bodo jutri, 21.10.2019, objavljeni na Portalu javnih naročil in v informacijskem sistemu e-JN.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 22.10.2019   11:43
Odgovor na vprašanje št. 7

Vprašanje ponudnika:

Prosimo vas za podatek kdo je dobavitelj opreme za poglavje: IV. Dela vezana na tehnologijo /B Cevne povezave / poglavje e za vse pozicije in poglavje j, pozicija 1 in 2.
Potrebovali bi tudi podatek o načinu daljinskega odčitavanja, ter dimenzijo (DN vodomera za pozicijo v poglavju III. Strojne instalacije 6. Vodovod in kanalizacija / A. Hišni vodovodni priključek pozicija 2.
Prosimo vas tudi za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Odgovor naročnika:

Splošni odgovor za poglavje »C« CEVNE POVEZAVE:

Za predvidene povezave so predvidene PE gladke cevi, ki se medsebojno dolžinsko spajajo na način elektro obojka. Kvaliteta cevi: PN-10-bar. Površinski izgled: sveža voda: črni barvni ton z modro vzdolžno črto; umazana voda: črni barvni ton brez vzdolžne črte in dovod zraka: črni barvni ton brez vzdolžne črte. Pri prerezih s premerom večjim od 300 mm se lahko uporablja način spajanja z uporabo sistema čelnega varjenja. Označba posameznih cevi je načelna in se lahko uporabljajo tudi prerezi, ki so minimalno večji ali tudi minimalno manjši od opisanega v posameznih postavkah!

Primerljivi proizvajalci / proizvodi po zahtevanih postavkah:

e/ OČIŠČENA VODA »2«:

1. Nabava in dobava vsega potrebnega materiala ter kompletna izvedba "BEAD" filtra (odstranitev mehanskih delcev umazanije, večjih od 5 mikronov).
Pretok: minimalno 2 m3/h.
Filtracija: do 5 mikronov; avtomatsko izpihovanje.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi izvedbo dovoda in odvoda, vključno z izvedbo potrebnih priključkov (del omrežja očiščene vode "2")!
Primerljivi proizvajalec /proizvod: Aquaculture Systems Technologies / Poly Geyser

2. Nabava in dobava ter namestitev 2,5 m3 biomedija s specifično površino vsaj 500 m2/m3; specifična teža: več kot voda (potonitev!).
Tip biomedija mora biti primeren za statično rabo (brez konstantnega vpihovanja zraka).
Potrebna je ustrezna oblika, ki preprečuje zamašitve pretoka skozi plast biomedija.
Biomedij je nameščen na perforirani pločevini, ki je od tal/dna pridvignjena za 10-20 cm.
Na dnu biološkega filtra se nahaja cevna mreža/register razpeljava dovedenega zraka in sicer direktno iz predvidene mreže razvoda zraka (material cevi: PP ali PEHD ali PVC; v primeru, da se uporabljajo kovinske cevi, je potrebna RF izvedba).
Kapaciteta (zrak): 20,0 m3/h/m2.
Pozicija cevnega razvoda/registra: od tal za vsaj 5,0 cm.
Primerljivi proizvajalec/proizvod: KALDNES Bio Media

2. Nabava in dobava vsega potrebnega materiala ter kompletna izvedba namestitve centrifugalne črpalke ("suhi motor") z UV sterilizatorjem.
Kapaciteta: 10 m3/h.
Moč 1,5 kW (380 V).
Dvig: 10-12 m1.
Obvezen je avtomatski vklop rezervne črpalke v primeru okvare delujoče črpalke (omarica z avtomatskim vklopom!).
Primerljivi proizvajalec/proizvod: PEDROLLO

3. Nabava in dobava UV sterilizatorja.
Kapaciteta: 7 m3/h.
Moč: minimalno 100 W.
Ohišje: INOX.
Oprema: elektronska kontrolna enota, števec delovnih ur, kontrola UV žarnice (senzor za prikaz jakosti UV žarkov).
Namestitev:
za črpalkami in pred potiskom v cevno razvodno mrežo očiščene vode "2".
Primerljivi proizvajalec/proizvod: ULTRAAQUA

4. Nabava in dobava ter namestitev (tudi izvedba vseh priključkov!) toplotne črpalke za ogrevanje očiščene vode "2".
Kapaciteta: 3 m3/h.
Moč: 5 kW (380 V).
Izvedba: titan.
Primerljivi proizvajalec/proizvod: OASIS

POZOR: ogrevanje le dela vode (cca 30%), ki se po ogrevanju vrača nazaj v prekat s črpalkama (ohranitev ustrezne temperature očiščene vode "2").

j/ ZRAK:
1. Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba namestitve radialnega dvostopenjskega puhala (air bearing blower).
Kapaciteta: 200 m3/h - 150 mbari.
Moč: max 5,0 kW.
Eno puhalo je v stalni pripravljenosti!
S tem opisom so zapisane minimalne karakteristike, ki jih mora zagotavljati vsak izmed ponujenih puhal!
Primerljivi proizvajalec/proizvod: EMMECO

2. Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba namestitve talnega cevnega difuzorja zraka (coarse bubbles diffuser »večji mehurcki«).
Tlorisna velikost: max. 5x2 m1 v bazenu za razplinjevanje vode.
Kapaciteta (zrak): max 50 m3/h/m2 - 150 mbar.
Dovod zraka do difuzorja: PE cev s premerom 110 mm.
S tem opisom so zapisane minimalne karakteristike, ki ji mora zagotavljati izbrani talni difuzor!
Mogoč je tudi lastna izvedba, ki mora zagotavljat minimalno zapisane karakteristike!

Rok za prejem ponudb je naročnik že podaljšal in je objavljen na Portalu javnih naročil.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije

Odgovor na vprašanje št. 8

Vprašanje ponudnika:

prosim za detajle jaškov, ki so v naslednjih popisih.

1. Nabava in dobava vsega potrebnega materiala ter tudi kompletna izvedba okroglega jaška z oznako "1,1" (swirl separator -prelivni jašek: D = 100 cm; vrh: +0,50m; dno: -1,20m; konus/lijak: od -1,20 m do -1,60 m) z uporabo betonske cevi s premerom 100 cm. Višina jaška je 210 cm, od katere je 160 cm betonske cevi vgrajene pod nivojem pohodne površine okoli jaška. V spodnjem delu je izdelana lijakasta oblika, višine 40 cm (uporaba ustrezne cementne malte!) s centralno postavljeno odprtino s premerom 20 cm (vstavitev PE cevi DN 20 z "mufno"; dolžina: 25 cm). V obod betonske cevi nad "lijakom" je izdelana ena okrogla izvrtina za izvedbo pretoka. Celotna notranja površina (od vrha do PE cevi) je obdelana s premazom, ki preprečuje pronicanje vode skozi betonsko cev. Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi izvedbo opisanega pretoka (uporaba PE cevi DN 20 dolžine 100 cm in enega kolena z zasukom za 90 stopinj); pri opisanem pretoku je potrebno uporabljati ustrezno tesnilno maso! Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi nabavo in dobavo ter namestitev izvlečne PE cevi DN 20, dožine 230 cm (izvlek iz talne odprtine/mufne). Izvlečna cev mora zgoraj imeti izdelano prečko za ročni dvig iz opisane mufne. POMEMBNO: cena za enoto mora upoštevati tudi kompletna izvedba 2 x hidroizolacijskega sloja vseh notranjih površin z uporabo tesnilne mase (npr: HIDROZAN).
1/ komplet po zgornjem opisu! 4,00 kpl
2. Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 80 cm in oznako "1.2".
1/ komplet po zgornjem opisu! 4,00 kpl
3. Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 80 cm in oznako "1.3".
1/ komplet po zgornjem opisu! 2,00 kpl4. Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 80 cm in oznako "1.4".
1/ komplet po zgornjem opisu! 3,00 kpl
5. Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 100 cm in oznako "1.5".
1/ komplet po zgornjem opisu! 1,00 kpl

Odgovor naročnika:

Detajli po katerih sprašuje potencialni ponudnik so objavljeni na spletni strani naročnika:
https://www.zzrs.si/page/javna-narocila/
pod >Projektna dokumentacija za tehnologijo< v PDF dokumentu z oznako >1.1-3<.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 22.10.2019   14:14
Odgovor na vprašanje št. 9

Vprašanje ponudnika:
6. Strojni izkop gradbenega jarka za ponikovalnico, čistilno napravo in zadrževalnik v terenu III. IV. kat. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Globina izkopa znaša do 6 m. Stranice izkopa se izvedejo pod kotom 80st., vključno z opaži. 20,00 m3.

Prosimo za detajl ponikovalnice. Glede na teren in neposredno bližino reke Idrije predvidevamo, da je podtalnica zelo visoko, ali je ponikovalnica sploh smiselna?

Odgovor naročnika:

Detalj ponikovalnice je v projektu ureditve okolja, ki je objavljen na spletni strani naročnika:
https://www.zzrs.si/page/javna-narocila/

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 22.10.2019   16:04
Odgovor na vprašanje št. 10

Vprašanje ponudnika:

Prosim za podrobnejši opis postavke G. krmiljenje, agregat v strojnem delu projekta.
Iz danih podatkov ni mogoče pripraviti ponudbe krmiljenja agregata.

Odgovor naročnika:

Kot navedeno v popisu del:
1. Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev krmilnega sistema za posamezne sklope. Opisan sistem mora zagotavljati / spremljati: morebiten izpad elektrike in takojšen avtomatski vklop ustreznega agregata, okvaro črpalke in takojšen avtomatski vklop rezerve črpalke, neustreznost temperature ter tudi morebitno okvaro UV sterilizatorja.
Kot izhaja iz popisa gre za komplet po zgornjem opisu v prostoru vališče za salmonide, za komplet po zgornjem opisu za razplinjevali bazen in komplet po zgornjem opisu v prostoru Lasco RAS in karantenskem delu.

Agregat se sam vklopi ob izpadu elektrike. Glede črpalk in puhal je vse dvojno, naprave morajo imeti stikalo: 0, ročno, avtomatsko. Medsebojno so povezane, okvara ene naprave sproži drugo.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije

Odgovor na vprašanje št. 11

Vprašanje ponudnika:

Med objavljeno PZI dokumentacijo še vedno ne najdemo shem stavbnega pohištva. Prosimo vas za navodila kako in kje lahko dostopimo do shem.

Odgovor naročnika:

Sheme stavbnega pohištva pomotoma niso bile objavljene v okviru PZI projekta, za kar se ponudnikom opravičujemo. Naročnik je na svoji spletni strani:
https://www.zzrs.si/page/javna-narocila/
že objavil sheme notranjega stavbnega pohištva in sheme zunanjega stavbnega pohištva.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 23.10.2019   16:38
Odgovor na vprašanje št. 12

Vprašanje ponudnika:

Iz kakšnega materiala, kakšen je pesek oziroma globina in kakšen pokrov gre za peskolove v spodnji postavki?
10. Dobava in vgradnja peskolova v kompletu z drobnim in pritrdilnim materialom. 10,00 kos.

Odgovor naročnika:

Detajl peskolova je v načrtu ureditve okolja, ki je objavljen na spletni strani naročnika:
https://www.zzrs.si/page/javna-narocila/
Vsi detajli so z opisi materialov in vsemi priključki.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 24.10.2019   09:30
Odgovor na vprašanje št. 13

Vprašanje ponudnika:

Prosimo vas za točno določitev faktorjev toplotne prevodnosti stavbnega pohištva saj se podatki v popisih in shemah razlikujejo. Zanima nas kaj moramo ponuditi dvoslojno ali troslojno zasteklitev in skupini faktor prevodnosti.

Odgovor naročnika:

Izolacijsko dvoslojno termo pan steklo, Uw=1,1W/m2/K.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 28.10.2019   10:44
Odgovor na vprašanje št. 14

Vprašanje ponudnika:

Skupnega faktorja UW = 1,1 z dvoslojnim steklom ni mogoče doseči. Prosimo vas za spremembo faktorja na UW = 1,2 ali pa povečanje na tro slojno zasteklitev.

Odgovor naročnika:

V kolikor ponudnik zagotovi navedenim pogojem iz gradbene fizike:
- Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz lesa ali umetnih mas , Umax = 1,300 W/m2K
* OKNO LESEN OKVIR 68 mm, U=1,4, ZASTEKLITEV U=0,90, U = 1,050 W/m2K, Ti = 20 °C,

Potem so lahko dvoslojna okna, sicer morajo biti troslojna.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije