Dosje javnega naročila 007225/2019
Naročnik: OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
Gradnje: Vezi narave ureditev nadomestnih habitatov za vidro ob reki Sotli
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 98.599,99 EUR

JN007225/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2019
JN007225/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
JN007225/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
JN007225/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN007225/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007225/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 200-485018
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
ales.otorepec@rogaska-slatina.si, Aleš Otorepec
obcina@rogaska-slatina.si
+386 38181700
+386 38181724

Internetni naslovi
http://www.rogaska-slatina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327443/VEZI_NARAVE_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13407
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vezi narave ureditev nadomestnih habitatov za vidro ob reki Sotli
Referenčna številka dokumenta: 430-0059/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se nanaša na ureditev nadomestnih habitatov za vidro ob reki Sotli, v okviru projekta Vezi narave.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo se nanaša na ureditev nadomestnih habitatov za vidro ob reki Sotli, v okviru projekta Vezi narave.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.12.2019
Konec: 20.02.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Vezi narave / Veze prirode se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so opredeljeni v dokumentih v zvezi z oddajo javnega naročila, oz. v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.11.2019   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o
ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se
avtomatično zaključi po preteku 48 ur.
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Predlagano največje število udeležencev v okvirnemOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2019   09:00

Dodatne informacije:
CELOTNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA JE NA VOLJO PREKO SPLETNE POVEZAVE:
http://www.rogaska-slatina.si/uploaded/Razpis_Vezi_narave_PZI.zip
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
Rogaška Slatina
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2019   12:22
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za nevedbo projektanta in objavo vseh projektov, ki so na voljo za izvedbo javnega naročila.

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
povezavo do celotne projektne dokumentacije boste našli znotraj obvestila o naročilu, pod točko VI.3 Dodatne informacije.
Morebitna vprašanja za projektanta je potrebno objaviti na tem mestu, za odgovor bo v sodelovanju s projektantom poskrbel naročnik.
Lep pozdrav!

Datum objave: 16.10.2019   13:30
VPRAŠANJE
Z vsem dolžnim spoštovanjem do vas kot naročnika, na omenjeni povezavi "do celotne projektne dokumentacije: www.rogaska-slatina.si/uploaded/Razpis_Vezi_narave_PZI.zip" najdemo samo logotipe ter slike sestanka in kosila..., kateri nam pa žal pri pripravi ovrednotenja ponudbe nič ne koristijo :/

ODGOVOR
Pozdravljeni,
res je, z vsebino teh datotek res ne bomo izboljšali habitata za vidro! :-)
Administrator serverja je namesto vsebine mape "Vezi narave - PZI" pomotoma naložil vsebino mape "Vezi narave."
Napako je odpravil - vsebina na isti povezavi je ta trenutek že takšna kot mora bit.
Hvala za opozorilo, lep pozdrav!

Datum objave: 18.11.2019   07:31
Spoštovani,
zaradi težav pri nalaganju ponudb je rok za predložitev ponudb podaljšan, nov glasi: 22. 11. 2019, 09:00.
Nov čas odpiranja ponudb: 22. 11. 2019, 09:05.
Lep pozdrav!