Dosje javnega naročila 007109/2019
Naročnik: SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor
Blago: Dobava električne energije za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek

JN007109/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
JN007109/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN007109/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2019
JN007109/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007109/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Slovenska ulica 27
2000
SI
Maribor
Slovenija
Bojan Hojnik
bojan.hojnik@sng-mb.si
+386 22506114
+386 22506212

Internetni naslovi
http://www.sng-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327410/Elektro_20-22.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13384
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: El-20-22/10.10.2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Kot v razpisni dokumentaciji
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 100.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Kot v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 100.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Slovenska ulica 27
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2019   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas, ali je datum oddaje ponudbe pravilen, saj je namreč 16.11.2019 sobota.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Odpiranje je elektronsko, zato datum ne more biti prevelika težava. Če bo več ugovorov, bomo odpiranje prenesli na ponedeljek. Zaenkrat naj ostane tako kot je, odpiranje je v soboto, 16. 11. 2019 ob 10.05-ti uri! Se opravičujem za spregled.
lp


Datum objave: 15.10.2019   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
prosimo za objavo podpisanega in žigosanega Pooblastila za posredovanje merilnih podatkov, kajti obr 8 je nepodpisan.
Hvala

ODGOVOR

Podpisan in žigosan obrazec 08 bo na voljo na portalu SNG Maribor na naslovu https://www.sng-mb.si/javna-narocila/razpis-za-dobavitelja-elektricne-energije/ .

lp

Datum objave: 17.10.2019   15:28
VPRAŠANJE
spoštovani!
prosimo za spremembo datuma oddaje ponudbe (borza v soboto zaprta).hvala

ODGOVOR

Sprememba je objavljena. Hvala za opozorilo. lp


Datum objave: 17.10.2019   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kdaj bo na voljo podpisan obrazec 8_pooblastio za pridobitev podatkov porabe ?


ODGOVOR

Potrjen obrazec 8 je objavljen na portalu SNG Maribor https://www.sng-mb.si/f/docs/javna-narocila/Scan_0014.pdf. lp

Datum objave: 06.11.2019   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim če lahko preverite objavo na portalu e-JN. Povezava namreč ne deluje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Končno nam je uspelo urediti povezavo. Prosim upoštevajte obe korekturi. Lp