Dosje javnega naročila 007112/2019
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup opreme za popis osnovnih sredstev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 39.534,71 EUR

JN007112/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2019
JN007112/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN007112/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.11.2019
JN007112/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007112/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327470/RD_terminali.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13408
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme za popis osnovnih sredstev
Referenčna številka dokumenta: JN-11/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30216100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Enkratni nakup 25 kosov terminalov za popis osnovnih sredstev s pripadajočo programsko opremo za izvedbo inventure.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30216130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je enkratni nakup 25 kosov terminalov za popis osnovnih sredstev s pripadajočo programsko opremo za izvedbo inventure.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 10. 2019 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2019   08:44
VPRAŠANJE
Čas odprave napake 48h (to je 16 delovnih ur) je po mojem mnenju pretiran. V kolikor ne gre za garancijsko popravilo in kupec nosi stroške popravila, ne verjamem, da je kupec sposoben izdati naročilnico v nekaj urah. Navadno to že zaradi objektivnih razlogov traja vsaj nekaj dni.

Kaj če je prijava napake v petek ob 16h? Mora biti terminal popravljen do nedelje do 16h? Zahteva je povsem neživljenjska.

Predlagam:
1. Podaljšanje roka popravila iz 48h na vsaj 2 tedna - inventura ni kritična operacija. Vsi ostali procesi v ustanovi lahko nemoteno tečejo dalje.
2. Naročite kakšen dodaten rezervni terminal, da lažje krijete izpad terminala. Možnost je tudi zavarovanje opreme pri proizvajalcu naprav, ki krije tudi poškodbe na terminalu, ki so nastale po krivdi uporabnika. Slednja opcija je glede na način vaše uporabe pretirana in predraga. Popis se običajno izvaja manj kot 1 mesec na leto, ta možnost pa postane ekonomsko upravičena, ko je terminal v uporabi skozi celo leto.

Predlagam torej, da v pogodbi spremeniti 11.člen.

ODGOVOR
Naročnik 11. člena pogodbe ne bo spreminjal. Zahtevani roki veljajo za garancijska popravila. Izvengarancijska popravila niso predmet tega naročila in pogodbe.

Datum objave: 17.10.2019   10:02
VPRAŠANJE
Prosim za obrazložitev točke 1.2.
a) Vodenje inventure več proračunskih uporabnikov istočasno.
Ali bodo posamezni terminali dodeljeni isti lokaciji ali bodo prehajali med proračunskimi uporabniki?

b) Podpira namestitev klient verzije na lastne terminale naročnika z operacijskim sistemom Android v 4.4 ali več, ki podpira vsaj:
popis z ročnim "bluetooth" čitalcem črtnih kod povezanim z lastnim terminalom naročnika,
popis samo s kamero telefona (v primeru namestitve na Android telefone uporabnika).
Na katere terminale se nanaša ta zahteva. Prosim navedite model in znamko terminalov. Ravno tako za "bluetooth" čitalce.

ODGOVOR
a) Nekaj terminalov bo prehajalo med proračunskimi uporabniki - npr. Vrhovno, Višje sodišče v Ljubljani in Sodni svet; med višjimi in okrožnimi sodišči.

b) ) Gre za zahtevo po splošni kompatibilnosti. Mišljeni so mobilni telefoni (različnih proizvajalcev in modelov), ki imajo operacijski sistem vsaj Android 4.4. Na ta način lahko v primeru okvare terminala (po preteku garancijskega roka) inventuro opravimo z mobilnimi telefoni. V primeru, da bi bil popis s kamero telefona prepočasen, nameravamo nanj povezati "Bluetooth" čitalec črtnih kod (kompatibilen z Android 4.4). Opreme za ta scenarij še nimamo.
Datum objave: 17.10.2019   10:04
VPRAŠANJE
Prosimo navedite okvirno število uporabnikov, ki bodo dostopali do sistema za popis OS.

ODGOVOR
Predvideno število uporabnikov je med 50 in 100.