Dosje javnega naročila 007168/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije na projektu Rekonstrukcija obstoječe ledene dvorane in dozidava nove dvorane za curling v Zalogu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 144.592,88 EUR

JN007168/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2019
JN007168/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2020
JN007168/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.02.2020
JN007168/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN007168/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.02.2021
JN007168/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007168/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327491/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_projektna_dokumentacija_Curling_Zalog.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13419
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije na projektu Rekonstrukcija obstoječe ledene dvorane in dozidava nove dvorane za curling v Zalogu
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije na projektu Rekonstrukcija obstoječe ledene dvorane in dozidava nove dvorane za curling v Zalogu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije na projektu Rekonstrukcija obstoječe ledene dvorane in dozidava nove dvorane za curling v Zalogu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2019   13:23
VPRAŠANJE
Na spletni strani MO Ljubljana ta hip še ni videti priloge A.
LP

ODGOVOR
Priloga A je objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana, in sicer na spletni povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izdelava-projektne-dokumentacije-na-projektu-rekonstrukcija-obstojece-ledene-dvorane-in-dozidava-nove-dvorane-za-curling-v-zalogu/Datum objave: 23.10.2019   10:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Predmetna naloga je dokaj kompleksna po svoji sestavi in potrebnih udeleženih specifičnih strokovnjakih. Omenjeno seveda vpliva na logistiko priprave ponudbe.
Ker je rok ponudbe 4.11.2019, torej po daljšem prazničnem obdobju (in celo po šolskih počitnicah), ko ljudje niso dosegljivi, kar otežuje sestavo ponudbe, vljudno naprošamo za podaljšanje roka vsaj do 7.11.2019.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za predložitev ponudb. Naročnik ocenjuje, da je rok za oddajo ponudb primeren.Datum objave: 23.10.2019   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Ali imate znano in jo objavite ocenjeno vrednost investicije v brez DDV, in sicer vključno z vso strojno - tehnološko opremo?

2. Ali lahko objavite ocenjeno vrednost razpisanih del?

3. Ali bo načrtovana gradnja dosegla katerega od kriterijev (G) po "Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje",
za kar bi bilo potrebno izdelati Prehodno okoljsko presojo?

3.2. V primeru, da bo dosežen kateri od kriterijev in ocenjujemo da bo, ali sta dokumentacija in vloga za postopek predmet razpisanih del?

4. Ali razpolagate s projektno dokumentacijo obstoječe stavbe?
4.1. V kakšni obliki?
4.2. Katere faze dokumentacije (PGD, PZI, PID) in za katere vrste (arh, konstr, strojne, elektro)?

5. Ali je predmet naloge celovita študija požarne varnosti, torej vključno z obstoječo stavbo, ali samo za prizidavo?


Hvala


ODGOVOR
1. Ali imate znano in jo objavite ocenjeno vrednost investicije v brez DDV, in sicer vključno z vso strojno - tehnološko opremo?
V veljavnem Zakonu o javnem naročanju ni določena obveznost naročnika, da mora višino ocenjene vrednosti navesti v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji, zato naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti.

2. Ali lahko objavite ocenjeno vrednost razpisanih del?
V veljavnem Zakonu o javnem naročanju ni določena obveznost naročnika, da mora višino ocenjene vrednosti navesti v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji, zato naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti.

3. Ali bo načrtovana gradnja dosegla katerega od kriterijev (G) po "Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje",
za kar bi bilo potrebno izdelati Prehodno okoljsko presojo?
To bo predmet projektne dokumentacije.

3.2. V primeru, da bo dosežen kateri od kriterijev in ocenjujemo da bo, ali sta dokumentacija in vloga za postopek predmet razpisanih del?
Da.

4. Ali razpolagate s projektno dokumentacijo obstoječe stavbe?
Da.

4.1. V kakšni obliki?
V papirni obliki.

4.2. Katere faze dokumentacije (PGD, PZI, PID) in za katere vrste (arh, konstr, strojne, elektro)?
Naročnik razpolaga z vso dokumentacijo, na katero se nanaša vprašanje.

5. Ali je predmet naloge celovita študija požarne varnosti, torej vključno z obstoječo stavbo, ali samo za prizidavo?
To bo predmet projektne dokumentacije.