Dosje javnega naročila 007121/2019
Naročnik: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
Storitve: Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2020 - 2024
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007121/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2019
JN007121/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN007121/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007121/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Ulica 11. novembra 34
8273
SI036
Leskovec pri Krškem
Slovenija
Andreja Vrhovšek
tajnistvo@infra.si
+386 78163800
+386 78163814

Internetni naslovi
http://www.infra.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327496/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13425
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2020 - 2024
Referenčna številka dokumenta: 6-ZJN/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71317210
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvajanje storitev varnosti in zdravje pri delu ter požarnega varstva na gradbiščih na območjih HE Mokrice, HE Brežice, HE Krško, HE Blanca, HE Boštanj in Odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik, Šmartno pri Litiji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71317210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občine Sevnica, Krško in Brežice ter Šmartno pri Litiji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev varnosti in zdravje pri delu ter požarnega varstva na gradbiščih na območjih HE Mokrice, HE Brežice, HE Krško, HE Blanca, HE Boštanj in Odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik, Šmartno pri Litiji obsega:
- izvajanje koordinacije v fazi priprave projektov in
- izvajanje koordinacije v fazi izvajanja del na gradbiščih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2019   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2019