Dosje javnega naročila 007150/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Blago: MULTMODULARNI DIAGNOSTIČNI APARAT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007150/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2019
JN007150/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007150/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Nabavna služba, Staša Horvat
stasa.horvat@sb-ms.si
+386 25123895
+386 25123821

Internetni naslovi
http://www.sb-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327541/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13456
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MULTMODULARNI DIAGNOSTIČNI APARAT
Referenčna številka dokumenta: NMV029/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
MULTMODULARNI DIAGNOSTIČNI APARAT
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
MULTMODULARNI DIAGNOSTIČNI APARAT
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2019   13:06

VPRAŠANJE 1
Spoštovani,

vezano pa pogodbeno določilo (vzorec kupoprodajne pogodbe, 3. člen), ki določa predmet pogodbe, naročnik zahteva izvedbo »šolanje osebja naročnika za pravilno uporabo opreme«. Naročnika vljudno naprošamo, da poda točno število delavcev naročnika ali točno število izvedenih izobraževanj (za večje število delavcev), saj v nasprotnem primeru zaradi nejasnega obsega ponudbe ne moremo podati točne ponudbene vrednosti.

ODGOVOR: Vse osebe, ki bodo delale z aparatom je potrebno naučiti delati z aparatim.

VPRAŠANJE 2
Spoštovani,

vezano na pogodbeno določbo (vzorec kupoprodajne pogodbe 4. člen), ki določa odzivni čas in rok za odpravo napake, naročnika opozarjamo, da naj upošteva zahtevnosti in ostalih objektivnih okoliščin predmeta javnega naročila. Izpostavljamo, da je navedeni pristop k odpravi napake oz. odzivni čas 8 ur in odprava napake v roku 48 ur nesorazmerna, saj v takem roku ni mogoče odpraviti večjih (nepredvidenih) napak itn. Glede na navedeno predlagamo, da se navedeni rok podaljša na odzivni čas 48 ur in odprava napake v roku 7 delovnih dni. V primeru, da okvare ni možno odpraviti v roku 7 dni po prijavi okvare, se bo izvajalec naročniku v roku 75-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele.
Ali je to za naročnika sprejemljivo?

ODGOVOR: Ne.

VPRAŠANJE 3
Spoštovani,

vezano na pogodbeno določbo (vzorec kupoprodajne pogodbe 9. člen), ki določa način plačila » v 12 brezobrestnih mesečnih obrokih..« naročnika opozarjamo, da zahteva iz razpisne dokumentacije namreč zgolj draži razpisan predmet. Glede na navedeno predlagamo, da se naročnik pravilno izstavljen in potrjen račun poravna na transakcijski račun izvajalca, navedenega na računu v 60 dneh. V primeru zamude lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.
Ali je to za naročnika sprejemljivo?

ODGOVOR: Ne.

VPRAŠANJE 4
Spoštovani,

ob upoštevanju načela sorazmernosti, smernic Ministrstva za javno upravo glede oblikovanja zavarovanj pri javnih naročilih blaga ter konkretnih parametrov zadevnega javnega naročila prosimo za spremembo določil glede zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (11. člen) v višini 5%. Zahteva iz razpisne dokumentacije namreč zgolj draži razpisan predmet, pri čemer naročniku zaradi enkratne dobave in kratkega roka dobave ne prinaša ključne prednosti.


Naročnika hkrati vljudno pozivamo, da ob objavi kakršnih koli popravkov (ali drugih dodatnih informacij) dosledno upošteva načelo sorazmernosti in adekvatno podaljša tako rok za oddajo ponudbe kot tudi rok za oddajo vprašanj.

ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
Želeli bi vam ponuditi naš aparat, ki že v osnovni konfiguraciji močno presega vaše zahtevane specifikacije. Poleg tega, kar ste navedli, vam nudi:
- ICG angiografijo (lahko simultano s FA)
- pravo barvno sliko fundusa, dobljeno s simultanim skeniranjem z rdečim, zelenim in modrim laserjem in lastnimi senzorji za vsak laser
- 89 stopinjski kot slikanja (z opcijskim nastavkom, ki je še vedno nekontakten, celo 163 stopinj)
- modro in zeleno avtofluorescenco, ki imata vsaka svoje prednosti in ima zato smisel imeti obe
- retro sliko, ki omogoča kvazi 3D prikaz določenih patologij in je unikatna na trgu
- brezplačen uvoz vseh pacientov in izvidov iz vašega sedanjega OCT

Da nam omogočite dati ponudbo, vas prosimo, da v razpisni dokumentaciji spremenite naslednje minorne tehnične zahteve:
- umaknete točko 3. Simultano-hkratno izajanje OCT in SLO posnetka bo omogočeno z eno od prihodnjih posodobitev softwarea, ki vam jo bomo ponudili brezplačno, a trenutno ni možno
- spremenite točko 9 tako, da ustreza tudi razpon kompenzacije dioptrij od -15 do +15D
- spremenite točko 10 tako, da dovolite izvajanje OCT tudi pri valovni dolžini 880 nm

ODGOVOR: Preseganje zahtev v razpisu dovoljeno, ne izboljša pa skupne ocene o funkcionalnih zahtevah predmeta naročila in o potrebah naročnika sodi naročnik. Način izpolnitve pogojev je v domeni ponudnika. Ne bomo spreminjali tehnične specifikacije.

Aparat se je v EU začel prodajati šele v prejšnjem mesecu, zato v tem trenutku še nimamo 3 inštalacij, ki bi jih lahko navedli kot referenco. Ker ima proizvajalec ogromno naročil, pa vam lahko zagotovimo, do bo v času morebitne dobave referenčnih centrov v EU več kot dovolj. Lahko v tem smislu popravite zahteve?

ODGOVOR: Ne bomo spreminjali tehnične specifikacije.