Dosje javnega naročila 007738/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitve tehničnih pregledov vozil GPU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 20.273,50 EUR

JN007738/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.11.2019
JN007738/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN007738/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2020
JN007738/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007738/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327604/430-694-2019_Izvajanje_tehničnih_pregledov_za_vozila_GPU.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13444
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitve tehničnih pregledov vozil GPU
Referenčna številka dokumenta: 430-694/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71631000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo za oddajo naročila storitve tehničnih pregledov vozil GPU
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71631000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prostori ponudnika, namenjeni za opravljanje tehničnih pregledov.
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve izvajanja tehničnih pregledov vozil Generalne policijske postaje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 22.11.2019 in se bo pričelo ob 13.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2019   00:00

Dodatne informacije:
Opomba pod točko I.3: Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna pojasnila v zvezi z pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitev razpisne dokumentacije )bo objavljena na portalu javnih naročil.
Opomba pod točko I.4: Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve - Policije.
Opomba pod točko II.2.4: Opis in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.
Opomba k Oddelku III: Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.