Dosje javnega naročila 007135/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Rekonstrukcija Zadružnega doma Uršna sela 2. faza
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 501.758,75 EUR

JN007135/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
JN007135/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN007135/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2019
JN007135/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.01.2020
JN007135/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.02.2020
JN007135/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2020
JN007135/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.06.2020
JN007135/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007135/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija Zadružnega doma Uršna sela 2. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-47/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija Zadružnega doma Uršna sela 2. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: URŠNA SELA
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija Zadružnega doma Uršna sela 2. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2019   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2019   09:00
VPRAŠANJE
Na portalu še vedno ni objavljenega javnega naročila.

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacije je sedaj na objavljena na S-Procurement.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 14.10.2019   09:01
VPRAŠANJE
Ne vemo, kaj vam ne odgovarja na portalu javnih naročil, da morate delati preko španskega portala S-procurement. S tem dodatno otežujete delo ponudnikom!!

ODGOVOR
Razpisna dokumentacije je sedaj na objavljena na S-Procurement.
naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 24.10.2019   09:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za podatek:
1. čigav je obstoječi sistem javljanja požara?
2. čigav je obstoječi sistem vloma?
Hvala.

ODGOVOR

Obstoječi objekt je trenutno v tretji gradbeni fazi. Obstoječi objekt nima urejenega obstoječega sistema javljanja požara in sistema vloma.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.10.2019   09:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas za katero opremo javljanja požara gre. Ali gre za dograditev in kakšen je že obstoječ sistem?

Hvala.

Lp

ODGOVOR

Obstoječi objekt je trenutno v tretji gradbeni fazi. Obstoječi objekt nima urejenega obstoječega sistema javljanja požara in sistema vloma.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.10.2019   09:58
VPRAŠANJE
Zdravo, kaj ste zamislili pod klasifikacijo CC SI 12203 - druge poslovne stavbe?? Torej npr. upravne stavbe (kot npr. občina) niso ustrezna referenca??

ODGOVOR

Naročnik bo razširil reference na CC-SI (112,121, 122,123,126), v višini najmanj 300.000 EUR brez DDV.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 24.10.2019   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali pravilno razumemo, da mora ponudnik imenovati vodjo del, ki mora seveda ustrezati zakonsko zahtevanim pogojem (pooblaščeni inženir, vpisan v IZS... etc...) , poleg tega pa še vodjo gradnje s strokovno izobrazbo gradbeništva na ravni vsaj prve stopnje in ki je vpisan v IZS?

ODGOVOR

Naročnik mora imenovati odgovornega vodjo del, ki je vpisan v IZS.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.10.2019   10:01
VPRAŠANJE
Naročnik še vedno ni objavil shem oken in vrat. Rok za oddajo ponudbe teče in ne moremo pridobiti ustrezne ponudbe .

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil dopolnitev razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.10.2019   10:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik naj nujno -čimprej objavi sheme oken in vrat za potrebe pridobitve ponudbe.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil dopolnitve razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.10.2019   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani, vljudno prosimo, da odgovarjate na zastavljena vprašanja. Hvala lepa

ODGOVOR

Odgovori in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo objavljeni v skladu z ZJN-3.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.10.2019   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, gre za precej obsežno javno naročilo, poleg tega so vmes prazniki, zato vas prosimo, da rok za oddajo podaljšajte za nekaj dni. Hvala

ODGOVOR


Naročnik roka za oddajo ne bo podaljšal.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 24.10.2019   10:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo, da rok za oddajo podaljšate za kakšen dan, saj je oddaja po praznikih oz. počitnicah, ko ima večina dobaviteljev prosti teden. Hvala lepa

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 24.10.2019   11:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
EI - javljanje požara - v popisu ni vključena postavka za zagon in pregled sistema javljanja požara (tudi pri vlomu je tako) , brez česar se ne da zagnati sistema. Prosimo dopolnite popis.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Popisa del.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.10.2019   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim Vas, da objavite sheme stavbnega pohištva.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil dopolnitev razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.10.2019   11:48
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo shem oken in vrat.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil dopolnitev razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.10.2019   11:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zahtevate navedbo referenc ter izkušnje, ki izkazujejo katere sisteme razsvetljave je ponudnik izvedel v preteklih letih.
Ali boste ponudnika, ki teh izkušenj oz. referenc nima oz. jih ne bo navedel izločili iz nadaljnjega postopka oz. boste njegovo ponudbo označili kot nedopustno??

ODGOVOR

V primeru, da ne bodo izkazane reference bo ponudnikova ponudba zavrnjena kot nedopustna.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.10.2019   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji zahtevate reference CC SI 11220, 12203, 12610, 12620... Prosimo, da zahtevo razširite na klasifikacijo 12630 in 12640, ki predstavljata mnogo zahtevnejše objekte. hvala

ODGOVOR

Naročnik bo objavil dopolnitev razpisne dokumentacije, klasifikacija bo razširjena.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 24.10.2019   11:55
VPRAŠANJE
Za kvalitetno pripravo ponudbe bi potrebovali vsaj še sheme stavbnega pohištva.
Tudi sicer je opis za stavbno pohištvo nepopoln (sistem odpiranja, okovje, barva, senčila?).
S tako nedefiniranim popisom za stavbno pohištvo naročnik tvega nerealno ponudbo in tudi nesmotrno porablja javna sredstva.
Prosimo tudi za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj menimo da je ta prekratek (pa še dva državna praznika sta vmes) za pridobitev kvalitetnih izvajalskih ponudb za izvedbo projekta.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil dopolnitev razpisne dokumentacije.
Rok za oddajo ponudb ne bo podaljša.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 24.10.2019   11:59
VPRAŠANJE
Pripravljalna in rušitvena dela, post.6

Odstranitev obstoječih tlakov v pritličju na nepodkletenem delu, z odvozom materiala na stalno deponijo, z vsemi prenosi ter potrebnimi deli;
Skupna debelina tlaka cca. 20 cm
m2 140,00
m2 10,00
Kaj pomeni 2x navedena količina ? Prosimo za opis sestave tlakov in skupno količino?

ODGOVOR

Sestava tlakov je sledeča:
140 m2 je notranji tlak v pritličju (prostori nekdanje trgovine in sanitarije)
Sestava obstoječega tlaka (ocenjeno)
- Keramične ploščice 1cm
- Estrih 5cm
- Toplotna izolacija 4cm
- Hidroizolacija
- Podložni beton 10cm

10 m2 je zunanji tlak pred vhodom
Sestava obstoječega tlaka (ocenjeno)
- Keramične ploščice 1cm
- Estrih 8cm
- Podložni beton 10cm
Naročnik Mestna občina Novo mesto