Dosje javnega naročila 900131/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Blago: Oprema posameznika in oprema za podporo
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.042.853,50 EUR

JN131/2019 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
JN141/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.11.2019
JN131/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN4/2020 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 14.01.2020
JN4/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo
    JN131/2019 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
2019/S 200-487367
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Blago

Oprema posameznika in oprema za podporo

Datum objave: 11. 10. 2019
Številka objave: JN131/2019


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Gordana Bratovž, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14712424. Telefaks +386 14712762. E-pošta gordana.bratovz@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
Obramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: TAKTIČNI ZAŠČITNI JOPIČI
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: CENTRALNO SKLADIŠČE MORS, KOŠČEVA 6, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: TAKTIČNI ZAŠČITNI JOPIČI: 250 KOS ZA LETO 2019 IN 1300 KOS ZA LETO 2020
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
35810000 (Oprema posameznika)
35815000 (Neprebojna oblačila)
35815100 (Neprebojni telovniki)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg TAKTIČNI ZAŠČITNI JOPIČI: 250 KOS ZA LETO 2019 IN 1300 KOS ZA LETO 2020
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 14 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 360/2019-ON-PSPS; 430-394/2019
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 11. 11. 2019
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2019/10/12545-54097222275210500623
/JN_VAB_360_ON-PSPS_2019.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 30. 10. 2019
Čas: 9:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 11. 11. 2019
Čas: 14:00
Kraj: MORS, VOJKOVA CESTA 59, 1000 LJUBLJANA
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 10. 2019
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN141/2019, Blago: Oprema posameznika in oprema za podporo; datum objave: 5. 11. 2019

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2019   15:43
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je glede dobavnega roka navedeno sledeče:

- Za leto 2019 po ponudbi ponudnika, vendar predvidoma najkasneje do 20.11.2019 250 kpl.

Glede na to, da se ponudba oddaja 11. 11. 2019 in da naročnik potrebuje za odločitev in pravnomočnost te odločitve nekaj časa, je težko zadostiti vašim zahtevam, da se do 20. 11. 2019 dobavi prvo količino 250 jopičev. Ali lahko ponudimo daljši dobavni rok?

Prosimo za obrazložitev?

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi tudi daljši dobavni rok, saj je v razpisni dokumentaciji napisano "predvidoma najkasneje do 20.11.2019".
Datum objave: 05.11.2019   14:06
Glede na podane tehnične zahteve za nakup taktičnih zaščitnih jopičev prosimo za pojasnitev naslednjih točk (iz tabele tehničnih zahtev na straneh 19 do 31 razpisne dokumentacije MORS 360/2019-ON-PSPs):

VPRAŠANJE:
»- zap.št. 5 - navedena je zahteva, da mora biti IR refleksija sukanca, sprimnih trakov in ježkov v območju valovne dolžine 800-1200nm konstantna in sicer v intervalu od 25-35%, tako kot tkanine.
Prosimo za pojasnilo, ali je sprejemljiva konstantna IR refleksija sukanca, sprimnih trakov in ježkov v območju valovne dolžine 800-1200nm, vendar ne v intervalu od 25-35%, saj je po informaciji proizvajalcev omenjenih surovin take zahteve nemogoče doseči.«
ODGOVOR:
IR refleksija tkanine mora biti v območju valovne dolžine 800-1200nm konstantna in sicer v intervalu od 25%-35%. Sprejemljiva je konstantna IR refleksija sukanca v območju valovne dolžine 800-1200nm in intervalu od 60% do 85%. Sprejemljiva je konstantna IR refleksija sprimnih trakov in ježkov v območju valovne dolžine 800-1200nm in intervali od 40 % do 65%.

VPRAŠANJE:
»- zap.št. 8 - v tem delu se omenja snemljivi del za zaščito genitalij, vendar glede na ostale navedbe v razpisni dokumentaciji (npr. pod zap.št.11) je to zaščita za trebušni del. Prosim za pojasnilo.«
ODGOVOR:
Pod zap.št. 8 se beseda genitalij zamenja z besedo trebušnega dela. Pravilno se stavek glasi: »Enaka osnovna mehka balistična zaščita mora biti tudi v modularnih snemljivih delih (ki se jih na jopič namesti po potrebi) za zaščito ramen, nadlahti, vratu in trebušnega dela ter v balističnem pasu.

VPRAŠANJE:
»- zap.št. 14 - 3.odstavek: navedeno je, da mora jopič vsebovati bočni povezovalni pas, ki bo združil prednjo in zadnjo stran in bo visok 16+7 cm. Prosim za pojasnilo, kaj je mišljeno z navedeno velikostjo +7 cm.«
ODGOVOR:
3.odstavek se pravilno glasi: jopič mora vsebovati bočni povezovalni pas, ki bo združil prednjo in zadnjo stran in bo visok 16 ± 1cm.

VPRAŠANJE:
»- zap.št. 15 - 2.odstavek: navedeno je, da mora jopič imeti na prednji in zadnji strani minimalno 6 trakov MOLLE, ki omogočajo namestitev torbic.
Prosim za pojasnilo, ali je pod zahtevo za prednjo stran (min.6 MOLLE trakov) mišljeno, da je na jopiču skupaj s trebušno zaščito minimalno 6 MOLLE trakov ali samo na jopiču?«
ODGOVOR:
Mišljeno je, da je minimalno 6 MOLLE trakov samo na jopiču.

VPRAŠANJE:
»- zap.št. 15 - 5.odstavek: navedeno je, da mora biti balistični ščitnik za trebušni del izdelan tako, da se ga lahko spravi/pritrdi na notranjo stran jopiča (in če je potrebno odstrani).
Prosim za informacijo, ali je zadovoljivo, če se balistični ščitnik za trebušni del samo odstraniti in se ne spravi na notranjo stran jopiča?«
ODGOVOR:
Ni zadovoljivo, da se balistični ščitnik za trebušni del samo odstrani. Zahteva je, da se ga lahko spravi/pritrdi na notranjo stran jopiča. To pomeni, da obstoji možnost, da se ga lahko spravi/pritrdi na notranjo stran jopiča.

VPRAŠANJE:
»- zap.št. 24 - 2.odstavek: navedeno je, da masa jopiča z mehko balistično zaščito, z bočnimi pasovi in z vključenima trdima balističnima ploščama + vključeno zaščito za trebušni del ne sme presegati 5,2 kg.
Prosim, da še enkrat preračunate navedeno težo (seštevek teže posameznih delov je višja kot 5,2 kg).«
ODGOVOR:
Naročnik spreminja zahtevo pod točko 24, tako da se sedaj glasi:
»Masa jopiča z mehko balistično zaščito in bočnimi pasovi z balistično zaščito z vključenima trdima balističnima ploščama + vključeno zaščito za trebušni del ne sme presegati 6,1 kg.
Masa jopiča z mehko balistično zaščito z bočnimi pasovi brez balistične zaščite z vključenima trdima balističnima ploščama + vključeno zaščito za trebušni del ne sme presegati 5,2 kg.
Masa zaščite za trebušni del ne sme presegati 250 g.
Bojni pas z balistično zaščito ne sme presegati 0,9 kg.«

VPRAŠANJE:
»V razpisni dokumentaciji na strani št. 36 PRILOGA 2: Ponudba - cena je navedba MORS 301/2019-ON-PSPb. Prosimo za popravek številke v skladu z razpisno dokumentacijo.«
ODGOVOR:
Navedba MORS 301/2019-PN-PSPb na strani 36 PRILOGA 2: Ponudba cena, se spremeni tako da se glasi MORS 360/2019-ON-PSPs.