Dosje javnega naročila 007235/2019
Naročnik: OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OBČINE RADOVLJICA IN POSAMEZNIH JAVNIH ZAVODOV V OBČINI RADOVLJICA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 996.347,81 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007235/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2019
JN007235/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN007235/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.01.2020
JN007235/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN007235/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2020
JN007235/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN007235/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.12.2020
JN007235/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2021
JN007235/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2021
JN007235/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007235/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 200-485605
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Gašper Tarman
gasper.tarman@radovljica.si
+386 45372350

Internetni naslovi
https://www.radovljica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.radovljica.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13420
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OBČINE RADOVLJICA IN POSAMEZNIH JAVNIH ZAVODOV V OBČINI RADOVLJICA
Referenčna številka dokumenta: 430-0019/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe občine Radovljica in objektov v njeni lasti ter posameznih javnih zavodov v občini Radovljica, za obdobje štirih (4) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.
Naročniki so poleg občine Radovljica posamezne pravne osebe, ki jih vse po pooblastilih zastopa občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 560.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Radovljica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe občine Radovljica in objektov v njeni lasti ter posameznih javnih zavodov v občini Radovljica, za obdobje štirih (4) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.
Naročniki so poleg občine Radovljica posamezne pravne osebe, ki jih vse po pooblastilih zastopa občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 560.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.11.2019   10:01
Kraj: elektronski portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19
4240
Radovljica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2019   12:12
VPRAŠANJE
Prosim objavite Pooblastila za 15 min podatke za SODO.

ODGOVOR 1

Pooblastilo je objavljeno na spletni strani Občine Radovljica (https://www.radovljica.si/objave/58).

Lep pozdrav


Datum objave: 23.10.2019   10:38
VPRAŠANJE
Pooblastila za 15 min podatke za SODO morajo podpisati plačniki , ker se z njimi sklepajo pogodbe. Elektro Gorenjska tako zahteva.

ODGOVOR 2
Iz Elektro Gorenjska so na obvestili, da objavljeno pooblastilo zadošča za ponudnika, da pridobi merilne podatke potrebne za izdelavo ponudbe potencialnim odjemalcem pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja električne energije (SODO d.o.o.).