Dosje javnega naročila 007160/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za storitve vzdrževanja in dobavo originalnih nadomestnih delov za radijske postaje Motorola
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 75.000,00 EUR

JN007160/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2019
JN007160/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2020
JN007160/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.07.2020
JN007160/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2020
JN007160/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007160/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327766/430-777-2019-RD_-_Vzdrževanje_in_dobava_originalnih_nadomestnih_delov_Motorola.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13468
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za storitve vzdrževanja in dobavo originalnih nadomestnih delov za radijske postaje Motorola
Referenčna številka dokumenta: 430-777/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet razpisa je vzdrževanje in dobava rezervnih delov za radijske postaje Motorola
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31400000
31430000
32500000
32522000
50330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvedbe so servisni prostori izvajalca, kraj prevzema in dobave blaga je skladišče naročnika, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in dobava rezervnih delov za radijske postaje Motorola.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V skladu z zgoraj navedenim.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2019   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji!

Opomba k oddelku III.: Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2019