Dosje javnega naročila 007170/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI, Ulica Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Dobava živil za obdobje 2 let za sklop 15 dobava splošnega prehrambnega blaga
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007170/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2019
JN007170/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007170/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI
Ulica Andreja Gabrščka 1
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Primož Hvala Kamenšček
Primoz.Hvala@os-iroba.si
+386 53935211

Internetni naslovi
http://www.os-iroba.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327800/RD_NMV_Splošno_prehrambeno_blago.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13487
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava živil za obdobje 2 let za sklop 15 dobava splošnega prehrambnega blaga
Referenčna številka dokumenta: JN 3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava živil splošnega prehrambnega blaga, skladno z razpisno dokumentacijo in ponudbo ponudnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava živil splošnega prehrambnega blaga, skladno z razpisno dokumentacijo in ponudbo ponudnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2019   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.10.2019   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 20.10.2019 do 12:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2019   11:47
VPRAŠANJE
Ali lahko oddamo ponudbo za posamezni artikel?

ODGOVOR
Ne. Ponudnik mora ponudbo oddati za vse artikle.Datum objave: 17.10.2019   11:51
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji nimate pravilno označeno veljavnost ponudbe, navajate ponudba mora biti veljavna najmanj do 31.8.2019.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Naročnik pojasnjuje, da mora biti ponudba veljavna do 31.01.2020, kar je že ustrezno navedeno v obrazcu ''Ponudba - izjava'', v obrazcu "Razpisna dokumentacija v postopku oddaje naročila male vrednosti" pa je prišlo do napake. Naročnik zato popravlja obrazec "Razpisna dokumentacija v postopku oddaje naročila male vrednosti" v točki 5, tako da se besedilo po novem pravilno glasi:
"5 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 31.01.2020, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje."
Datum objave: 17.10.2019   12:03
VPRAŠANJE
1. sklop mleko in mlečni izdelki
- zaporedna številka artikla 36 mleko nehomogenizirano, delno posneto 10 do 15l
Prosimo za umik tega artikla ali pa spremembo artikla iz nehomogeniziranega v homogenizirano mleko.
Avtomatsko je izbran že ponudnik, ki to mleko ima. Upoštevajte ZJN, ki govori o načelu gospodarnosti in enakopravne obravnave ponudnikov.

ODGOVOR
Pod zaporedno št. 36 naročnik nabavlja "KOSMIČI čokoladni 1 kg, enakov kot čokolešnik". Predmet javnega naročila je "Dobava živil za obdobje 2 let za sklop 15 dobava splošnega prehrambnega blaga". Naročilo ni razdeljeno na sklope in mleko ter mlečni izdelki niso predmet javnega naročila.
Datum objave: 21.10.2019   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da dovolite da gramature ponujenih izdelkov lahko odstopajo od vaših zahtevani in podamo ceno na vašo zahtevano gramaturo.
Dobavitelji imamo različne gramature in glede na to, da imate v predračunu več enakovrstnih izdelkov kot naprimer: vam ponudbe ne bomo mogli pripravit.
AJVAR blagi 4,25 kg
AJVAR blagi 4000 g
AJVAR blagi 4500 ml, brez kon zerv.,enakovr.kot evro-vrtPtuj
AJVAR blagi 650 g
AJVAR blagi 680 g, enakovr. kot Natureta
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni,


ODGOVOR
Spoštovani,

gramature ponujenih izdelkov lahko odstopajo od zahtevanih gramatur, kot so navedene v excel obrazcu. Ponujene cene pa naj bodo preračunane na naročnikovo zahtevano gramaturo.

Lep pozdrav.