Dosje javnega naročila 007164/2019
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Gradnje: Izgradnja zadrževalnega bazena deževnih vod
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.184,86 EUR

JN007164/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2019
JN007164/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2019
JN007164/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN007164/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.01.2021
JN007164/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007164/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
SI
Brežice
Slovenija
Vilma Zupančič
vilma.zupancic@brezice.si
+386 76205561
+386 74990052

Internetni naslovi
http://www.brezice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13413
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja zadrževalnega bazena deževnih vod
Referenčna številka dokumenta: JN 41-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnega bazena deževnih vod in izvedba povezave le-tega na obstoječe črpališče kanalizacije Brežice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Ob lokaciji črpališča Čatež ob reki Savi, pri protipoplavnem zidu, je predviden zadrževalni bazen deževnih vod. Bazen je armiranobetonski objekt, zasnovan kot pretočni bazen s funkcijo zadrževanja prvega onesnaženega vala (15 min. naliv). Združuje tako funkcijo zadrževanja, kot funkcijo razbremenjevanja, ko se napolni. Za omejitev pretoka iz zadrževalnega bazena je predvidena namestitev avtomatske dušilke na iztoku iz bazena v črpališče Čatež. Praznjenje bazena po koncu naliva oz. deževnega odtoka je gravitacijsko.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 25.11.2019
Konec: 30.04.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2019   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2019   14:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2019   15:15
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 28.10.2019   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.1 PREDDELA/ Postavke 10, 11, 12 ....podrobnejši opis na kakšen način je potrebno urediti varovanje kanalizacije, TK voda, NN kablov in kaj naj upoštevamo v teh postavkah
1.2 ZEMELJSKA DELA/Post. 16. Izvedba podvrtavanja protipoplavnega zidu.. kpl 1,00...prosimo za načrt-detajl izvedbe podvrtavanja, ter točno lokacijo podvrtavanja
1.5 ZIDARSKA DELA/Post. 13. Izvedba by-pasa kanalizacije...kpl 1,00...prosimo za podroben popis s količinami, ter dolžino by-pasa na podlagi katerega bo možno postavko ovrednotiti.
1.6 MONTAŽNA DELA/ Post. 3. Dobava in montaža vstopnih lestev...prosimo za dimenzije vstopnih lestev s podrobnejšim opisom, iz načrtov tega ni mogoče razbrati.

Hvala
Lp

ODGOVOR

1. varovanje obstoječih vodov - varovanje v skladu z zahtevami upravljalcev in mnenjedajalcev tangiranih vodov (odvisno od dejanskega stanja na terenu, varovanje z opažem, zaščitna cev,...)
2. v projektu je detajl protipoplavnega zidu, št. risbe 3.5.7.3, kjer je razvidno mesto prečkanja.
3. obvod kanalizacije je predviden na delu, kjer je predvidena poglobitev obstoječe kanalizacije, razvidno iz Ureditvene situacije ZBDV, risba št. 3.5.2
4. vstopne lestve so razvidne iz Situacije ZBDV, risba št. 3.5.3 (lestve dolžine 3,8m, 3,8m, 2,3m in 1,45m)

Naročnik je na svoji spletni strani objavil dodatne dele PD in soglasja.


Datum objave: 28.10.2019   15:03
VPRAŠANJE
Izvedba by-pasa kanalizacije - prosim za bolj natančen opis del, se pravi kaj vse mora ponudnik upoštevati v kpl (vsaj navedba koliko metrov kanalizacije).
Hvala!

ODGOVOR

- varovanje obstoječih vodov - varovanje v skladu z zahtevami upravljalcev in mnenjedajalcev tangiranih vodov (odvisno od dejanskega stanja na terenu, varovanje z opažem, zaščitna cev,...).

Naročnik je na svoji spletni strani objavil dodatno PD in soglasja.


Datum objave: 28.10.2019   15:04
VPRAŠANJE
Kaj mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju cen za postavke:
1. varovanje obstoječe kanalizacije
2. varovanje obstoječih TK kablov
3. varovanje obstoječih NN kablov

Hvala.

ODGOVOR

- varovanje obstoječih vodov - varovanje v skladu z zahtevami upravljalcev in mnenjedajalcev tangiranih vodov (odvisno od dejanskega stanja na terenu, varovanje z opažem, zaščitna cev,...).

Naročnik je na svoji spletni strani objavil dodatno PD in soglasja.Datum objave: 30.10.2019   08:53
VPRAŠANJE
Izvedba by-pasa kanalizacije - prosim za bolj natančen opis del, se pravi kaj vse mora ponudnik upoštevati v kpl (vsaj navedba koliko metrov kanalizacije).
Hvala!

ODGOVOR

Podatke lahko ponudnik razbere iz prejšnjih odgovorov naročnika in dodatnih grafik, ki so bile na spletni strani naročnika objavljene 28. 10. 2019.