Dosje javnega naročila 007331/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Poslovni najem službenih vozil, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.333.382,40 EUR

JN007331/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.10.2019
JN007331/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN007331/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.01.2020
JN007331/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN007331/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN007331/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN007331/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007331/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 203-494325
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA
Poljanska cesta 97
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
Tehnološki park 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327824/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13480
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poslovni najem službenih vozil, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 430-1028/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60171000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
poslovni najem službenih vozil, brez voznika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: vozila na CNG pogon (35 vozil)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60171000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
poslovni najem vozil na CNG pogon, brez voznika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
ocena stroškov v življenjski dobi vozila100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: vozila na dieselski pogon
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60171000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
poslovni najem vozil na dieselski pogon (17 vozil), brez voznika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
ocena stroškov v življenjski dobi vozila100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: vozila na bencinski pogon (8 vozil)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60171000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
poslovni najem vozil na bencinski pogon (8 vozil), brez voznika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
ocena stroškov v življenjski dobi vozila100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: protokolarno vozilo
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60171000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
poslovni najem protokolarnega vozila (1 vozila), brez voznika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
ocena stroškov v življenjski dobi vozila100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
določeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
določeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
določeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.11.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18. 11. 2019 in se bo izvedlo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2019   13:33
Številka: 430-1028/2019-11
Oznaka JN: 7560-19-210088
Datum: 22. 10. 2019


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »poslovni najem službenih vozil, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki« številka objave na Portalu javnih naročil JN007331/2019-B01 z dne 18. 10. 2019, prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
v obrazcu na strani 71 razpisne dokumentacije tj. 3. Lahko dostavno vozilo navajate, da želite naslednje:
- 6 vozil do 100.000 km/letno
- 2 vozili do 20.000 km/letno.
V tem delu je glede na predhodne navedbe v razpisni dokumentaciji dodati še naslednjo zahtevo: - 1 vozilo do 40.000 km/letno.
Prosimo za korekcijo.

Odgovor:
Razpisno dokumentacijo bomo v tem delu dopolnili in sicer: na strani 71, točka 3. lahko dostavno vozilo se doda: 1 vozilo do 40.000 km/letno.

Skladno s podanim odgovorom, bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 28.10.2019   09:58
Številka: 430-1028/2019-12
Oznaka JN: 7560-19-210088
Datum: 28. 10. 2019


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »poslovni najem službenih vozil, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki« številka objave na Portalu javnih naročil JN007331/2019-B01 z dne 18. 10. 2019, prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
v 1. sklopu ena, pod točko dva zahtevate 5 osebnih vozil z jeklenim platišči. Ali so sprejemljiva tudi aluminijasta platišča?
Odgovor:
Da, sprejemljiva so tudi aluminijasta platišča.

Skladno s podanim odgovorom, bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 04.11.2019   12:21
Številka: 430-1028/2019-13
Oznaka JN: 7560-19-210088
Datum: 4. 11. 2019


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »poslovni najem službenih vozil, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki« številka objave na Portalu javnih naročil JN007331/2019-B01 z dne 18. 10. 2019, prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
v okviru 2. sklopa kjer pod zaporedno številko 6 povprašujete po terenskem vozilu z zaporo diferenciala (N1-tovorno vozilo), prosimo za informacijo ali je za naročnika sprejemljivo tudi vozilo brez aktivnega tempomata?
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Da, vozilo je lahko brez aktivnega tempomata.


Datum objave: 06.11.2019   12:27
Številka: 430-1028/2019-14
Oznaka JN: 7560-19-210088
Datum: 6. 11. 2019


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »poslovni najem službenih vozil, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki« številka objave na Portalu javnih naročil JN007331/2019-B01 z dne 18. 10. 2019, prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
vezano na javno naročilo št. JN007331/2019-B01 vas prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

1. V okviru razpisne dokumentacije zahtevate navigacijski sistem ali prednaloženo karto celotne Evrope z doživljenjsko brezplačno posodobitvijo oz. nadgradnjo.
Ali je za naročnika sprejemljiva tudi brezplačna posodobitev oz. nadgradnja zgolj za celotno obdobje najema (60 mesecev)? Prosimo, za potrditev.

Odgovor: DA, sprejemljiva je posodobitev oz. nadgradnja zgolj za celotno obdobje najema vozila.

2. V delu II. Opis predmeta javnega naročila, pod točko 1 navajate, da morata biti dve vozili iz sklopa CNG (za potrebe mestnega redarstva) opremljeni z dodatno varnostno in zatemnitveno folijo. Prosimo za informacijo ali gre za dve vozili katerih oblika karoserije je AB - dvižna vrata zadaj (tj. podskop 1A) ali želite zatemnitveno folijo v delu kjer je zahtevana oblika karoserije AC-karavan (podsklop 1B) v katerem so tri vozila za potrebe mestnega redarstva in od teh želite dve vozili z zatemnitveno folijo?
Sklepamo, da zatemnitveno folijo želite v podskopu 1A, pri dveh vozilih z dvižnimi vrati zadaj, v izogib nesporazumom pa prosimo za vašo potrditev.

Odgovor: Dodatna varnostno zatemnitvena folija, mora biti vgrajena v dveh vozilih oblike AB karoserije z dvižnimi vrati zadaj (podsklop 1A.).

3. V okviru razpisne dokumentacije zahtevate nadgradnjo, ki jo v točki 3. poglavja II. delite na dva dela, in sicer:
a.) nadgradnjo vezano na Osebno civilno vozilo, ki je namenjeno za izvajanje meritev s samodejno merilno postajo in
b.) osebno označeno vozilo, ki je namenjeno za izvajanje operativnih nalog Mestnega redarstva.
V sami razpisni dokumentaciji nikjer ne navajate kateri del sklopa 1 (sklop 1 ima tri podsklope), opredeljuje Osebno civilno vozilo, ki je namenjeno za izvajanje meritev s samodejno merilno postajo in kateri del sklopa 1 zajema Osebno označeno vozilo, ki je namenjeno za izvajanje operativnih nalog Mestnega redarstva?
Prosimo za natančno navedbo v katere od spodaj navedenih podsklopov se vključi nadgradnja opisana pod točko a) in v katere nadgradnja opisana pod točko b):
1.sklop:
Podsklop 1a oblika karoserije: AB- z dvižnimi vrati zadaj.
Podsklop 1b oblika karoserije: AC karavan.
Podsklop 1c oblika karoserije: AC-karavan.

Odgovor:
Podsklop 1a oblika karoserije: AB- z dvižnimi vrati zadaj. Osebni civilni vozili, namenjeni za izvajanje meritev s samostojno merilno postajo.
Podsklop 1b oblika karoserije: AC karavan. Osebna, označena vozila za izvajanje operativnih nalog redarstva.
Podsklop 1c oblika karoserije: AC-karavan. Osebni, označeni vozili za izvajanje operativnih nalog redarstva.

4. V okviru razpisne dokumentacije zahtevate nadgradnjo, ki jo opisujete v točki 3. poglavja II. in pri tem navajate montažo obstoječih delov, ki so vgrajena v trenutnih vozilih. Glede na to, da ne moremo zagotoviti garancije za opremo, ki je trenutno vgrajena, prav tako ne vzdrževanja, pri čemer tudi nimamo podatka v kakšnem stanju je trenutna oprema, prosimo za črtanje zahteve po montaži obstoječe opreme in odprtje možnosti po vgradnji nove opreme. Za naročnika bo nova oprema tudi bolj racionalna odločitev, saj se bo izognil morebitnim popravilom, ki bodo izhajala iz obrabljenosti trenutne opreme.

Odgovor:
V okviru navedenega se črtajo naslednje alineje:
- montaža obstoječih avtomobilskih radijskih postaj in antene v vozilo skladno z navodili;
- montaža obstoječih svetilk z držalom za polnjene z nosilcem za vozilo.

Glede na črtanje zgoraj navedenih alinej, mora ponudnik podati dovoljenje, da se na vozilo lahko namesti oprema, za katero so se črtale zahteve po montaži. Prav tako mora ponudnik zagotoviti možnost vgradnje nove opreme.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni,
vezano na tehnične zahteve vozil Sklop 3, ali so za naročnika sprejemljiva vozila brez avtomatskega odpiranja prtljažnih vrat in z tempomatom brez prilagodljive zaznave mrtvega kota?

Odgovor:
Za naročnika so sprejemljiva vozila BREZ avtomatskega odpiranja prtljažnih vrat in z tempomatom brez prilagodljive zaznave mrtvega kota


3. Vprašanje:
Pozdravljeni,
prosimo za odgovore na spodnji vprašanji:
1. V okviru tehničnih specifikacij v 1.sklopu pod zaporedno številko 1 (podsklop 1a) pri vozilu z obliko karoserije AB-vozilo z dvižnimi vrati zadaj, prosimo za informacijo ali lahko ponudimo vozilo brez spodnje opreme:
- brez senzorja za dež;
- brez akustičnega parkirnega sistema spredaj (možen je samo zadaj s kamero);
- brez avtomatske klimatske naprave (ponudimo lahko klimatsko napravo, ki ni avtomatska).

Odgovor:
- Vozilo mora imeti Senzor za dež
- Vozilo je lahko brez akustičnega parkirnega sistema spredaj
- Vozilo ima lahko klimatsko napravo ki ni avtomatska.


2. V okviru tehničnih specifikacij v 1.sklopu pod zaporedno številko 2 (podsklop 1b) pri vozilu z obliko karoserije AC-karavan, prosimo za informacijo kaj je mišljeno z zahtevo "čelne varnostne blazine voznik in sovoznik in potniki zadaj"?
Za potnike zadaj čelne blazine namreč ni mogoče umestiti v vozilo. Ponudimo lahko čelne varnostne blazine voznik in sopotnik ter sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, vključno s sprednjima stranskima varnostnima blazinama. Prosimo za potrditev, da s ponudbo omenjenih zračnih blazin izpolnjujemo naročnikove zahteve.

Odgovor:
Vozila s ponudbo omenjenih zračnih blazin izpolnjujejo naročnikove zahteve.Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 07.11.2019   13:03
1. Vprašanje:
Pozdravljeni,
prosimo naročnika za pojasnila in odgovore na vprašanja:

1. Ali stroške cestninjenja izven Republike Slovenije krije najemnik?

Odgovor: Da.

2. Ali se v primeru zamenjave vozila z novim vozilom v primeru kraje / totalke upoštevajo prevoženi kilometri s prejšnjim vozilom in prevoženi km z novim vozilom glede na pogodbeno dogovorjeno število km?

Odgovor: Da.


3. Na strani 11 razpisne dokumentacije navajate, da poslovni najem vključuje »neomejeno število vseh mehanskih popravil v neomejeni vrednosti, sestavnih delov in opreme vgrajenih serijsko ali dodatno, kot so zahtevani v opisu posameznega sklopa vozil«.
Pri omenjenem bi radi dodali, da se odobrijo popravila v neomejeni vrednosti, le ob predpostavki, da je uporabnik oz. najemnik z vozilom ravnal kot skrben gospodar in da nobeno popravilo ni bilo potrebno zaradi malomarnosti, namerne okvare ali poškodbe ali neprimernega ravnanja z vozilom. V nasprotnem primeru je uporabnik oz. najemnik dolžan sam pokriti stroške popravila v celoti. Prosimo za potrditev.

Odgovor: Da, potrjujemo.


4. Ali uporabnik nosi stroške popravil, tistih popravil, za katera zavarovalnica zavrne zavarovalno kritje iz razlogov na strani najemnika (vožnja v nasprotju s pravili cestnega prometa, neupoštevanje svetlobnih indikatorjev v vozilu in napotkov potovalnega računalnika)?

Odgovor: Da.

5. Zahteva se, da mora biti vozilo opremljeno s pnevmatikami premium razreda. Vozilo iz tovarne prispe na pnevmatikah, ki jih je predvidel proizvajalec vozila in do prihoda vozila ne moremo vedeti, na katerih pnevmatikah bo vozilo prispelo (premium ali standard). Ali je za naročnika sprejemljivo, da izdobavimo vozila na pnevmatikah razreda, ki ga je predvidel proizvajalec vozil in pri naslednji menjavi, ko pnevmatike dosežejo z zakonom predpisano minimalno globino profila opremimo vozilo z pnevmatikami premium razreda?

Odgovor: Je sprejemljivo, ob pogoju, da se ob prvi zimsko letni menjavi pnevmatik in ne šele po obrabi do zakonsko predpisanega profila, ki so ob izdobavi vozila standardnega razreda, le te zamenja s premijskim razredom.

6. Ali izraz tujina obsega le države članice EU ali tudi tretje države in katere?

Odgovor: Izraz obsega države EU in države, ki so navedene v mednarodni karti zavarovanja motornega vozila (zelena karta).

7. Ali se nadomestno vozilo preda in prevzame na servisu / v delavnici, ali je potrebno vključiti storitev Door To Door?

Odgovor: Vključena mora biti storitev Door To Door.

8. Prosimo za potrditev, da strošek odbitne franšize pri popravilu krije naročnik / leasingojemalec? Ali se odbitna franšiza upošteva pri vseh popravilih, kjer se uveljavlja polno kasko zavarovanje (alineje na dnu strani 12 in vrhu strani 13 razpisne dokumentacije)?

Odgovor: Kot je navedeno v RD se pri polnem kasko zavarovanju upošteva odbitna franšiza samo pri nevarnosti prometne nesreče in padca ali udarca kakega predmeta. Zadevna odbitna franšiza znaša 1% od nabavne vrednosti novega vozila, ki se določi na dan obračuna škode in je strošek naročnika/leasingojemalca.

9. Ali se rok 30 dni šteje od prijave tatvine do vrnitve vozila v posest najemniku ali do same izsleditve vozila?

Odgovor: Kot je določeno v RD glede zadevne kombinacije delnega kaska - »krije škodo za vsa motorna vozila in sestavne dele (vključen DDV) zaradi tatvine, velike tatvine, ropa, roparske tatvine in odvzema motornega vozila. Krita je tudi škoda, ki je posledica prometne nesreče ali pogonske okvare, nastale po kateremkoli izvršenem dejanju iz prejšnjega stavka. Šteje se, da je vozilo izginilo, če ga ne najdejo v tridesetih (30) dneh od dneva, ko je bilo izginotje prijavljeno policiji.«. Torej 30 dni šteje od prijave tatvine do vrnitve vozila v posest najemniku oziroma, če se vozilo ne najde v 30 dneh je zavarovalnica dolžna izplačati zavarovalnino.
Potrebno pa je upoštevati, da zadevni poslovni najem obsega storitev vključenih v ponudbo poslovnega najema med drugim tudi nadomestno vozilo uporaba nadomestnega vozila, kadar je vožnja onemogočena zaradi nesreče, mehanske okvare, kraje, rednega vzdrževanja, požara; nadomestno vozilo mora biti istega razreda, ni pa potrebno da ima nadomestno vozilo za Mestno redarstvo predpripravo za montažo digitalne TETRA naprave.

10. Vezano na 12. člen pogodbe, v katerih primerih glede na preostale pogoje razpisne dokumentacije lahko pride do tega, da se tekom trajanja pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev, kakovost in količina?

Odgovor:
Razlogi za morebitne spremembe so navedeni v 19. členu pogodbe.

11. Ali v primeru odstopa od pogodbe v skladu s 17. členom vzorca pogodbe, ko od pogodbe brez krivde najemodajalca odstopi najemnik, tudi velja, da najemodajalec nima pravice do odškodnine, nadomestila ali povračila stroškov? Ali se v tem primeru za zaključek pogodbe uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o odstopu od pogodbe?

Odgovor:
17. člen osnutka pogodbe se črta. V fazi podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom se bodo členi pogodbe ustrezno preštevilčili.

12. Ali se v primeru, ko pride do predčasne odpovedi pogodbe iz razloga izključno na strani najemnika, pri ureditvi medsebojnih obveznosti upošteva pozitivni pogodbeni interes najemodajalca? Ali se za ureditev medsebojnih razmerij uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika o odstopu od pogodbe in učinkih razvezane pogodbe?

Odgovor:
18. člen osnutka pogodbe ostaja nespremenjen. Uporabljajo se določila pogodbe. Najemnik vstopa v pogodbo, da z najemom zagotovi vozila za izvajanje svojih nalog in pristojnosti. Zato je interes najemnika, da se navedena pogodba izvrši v celoti s tem, da se spoštujejo pogodbena določila ter, da se pogodba izvrši pravočasno in kvalitetno, zato je oblikovano določilo 18. člena.


13. Kot merilo se navaja NC cena poslovnega najema vozil za 5 let z vključenim DDV, ali pravilno razumemo, da ponudbena cena poleg DDV vključuje tudi DPZP? Prosimo za pojasnilo.

Odgovor: Da.

14. Prosimo za pojasnilo 3. člena pogodbe; cena naj vključuje 8% in 22 % DDV. Kateri DDV je mišljen pod stopnjo 8%? Ali gre mogoče za 8,5% DPZP (davek od prometa zavarovalnih poslov) in 22 % DDV?

Odgovor: Da, pravilno je 8,5%.


Vezano na zahtevo na str. 35 razpisne dokumentacije, točka 5 Tehnični pogoj reference in prilogo št. 4:

15. Ali se šteje kot referenca zaključen posel npr. v letu 2019, za katerega je bila sklenjena pogodba v zadnjih 6 letih pred oddajo ponudbe (pogodba traja npr. 5 let ali več)? Ali je lahko pogodba še v teku?

Odgovor: da, pogodba je lahko še v teku.

16. Ali ima lahko ponudnik sklenjenih več pogodb z istim naročnikom v skupni vrednosti kot jih navajate po sklopih (v kolikor ne gre za pogodbe na podlagi javnega razpisa, leasingodajalec sklepa z naročnikom pogodbe za posamezna vozila in ne ene pogodbe za npr. 30 vozil)?

Odgovor: Da.

17. Vezano na 5. točko na strani 15 razpisne dokumentacije »Cena in način plačila«: Če se napravi obračun le ob koncu najema, bi prosili, da se v celotni razpisni dokumentaciji spremenijo postavke "vsak prevožen kilometer nad letnim limitom", "vsak prevožen kilometer pod letnim limitom", "Cena z DDV za vsak prevožen kilometer nad 1-letnim limitom" in "Povračilo cene z DDV za vsak kilometer pod 1-letnim limitom". Postavke naj se spremenijo tako, da se "1-letnim limitom" nadomesti z besedno zvezo "pogodbeno določenim limitom v celotni dobi najema".
V nasprotnem primeru bi prosili, da se poda obrazložitev na kakšen način letno stanje vpliva na končni obračun.

Odgovor: Strinjamo se s predlagano besedno zvezo, kar velja smiselno za celotno razpisno dokumentacijo.


18. Na strani 12 razpisne dokumentacije navajate, da poslovni najem vključuje "- letno vinjeto ali plačilo cestninjenja ob spremembi sistema".
Glede na to, da se cene vinjet letno lahko pri sklenitvi pogodbe za poslovni najem vozil v pravilni vrednosti zaračunamo znesek letnega stroška vinjete samo za prvo leto, za vsako novo koledarsko leto pa bi morali sklepati anekse zaradi morebitnih sprememb v ceni vinjet ali plačila cestninjenja.
Prosimo, da se v razpisni dokumentaciji doda navedba: » V primeru, da pride do zakonske spremembe cenika letne vinjete ali spremembe plačila cestninjena ob spremembi sistema, ki ima za posledico spremembo letnega zneska, v primerjavi z zneskom zadnjega aktualnega leta uporabe vinjet, lahko ponudnik za višino razlike spremembe v ceni prilagodi mesečni znesek poslovnega najema vozil.

Odgovor: Ne.


19.Uskladitev glede uporabe besede »zavarovanec«.
V razpisu se v razdelku zavarovanja večkrat pojavlja beseda »zavarovanec« v kontekstu, ki nakazuje, da je pravzaprav mišljen MOL oz. leasingojemalec. Zavarovanec v smislu zavarovalnih rizikov bo v okviru razpisa dejansko pravni lastnik vozila torej leasingodajalec. Gre za tehnikalijo, ki je standard zavarovalništva. Prosimo, za potrditev razumevanja.

Odgovor: Potrjujemo, da je v zadevni RD kot »zavarovanec« mišljen MOL oziroma leasingojemalec, kar je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

20. Doplačilo za izključitev zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc na službenih vožnjah za vsa vozila.
Zahteva predstavlja »produkt«, ki ga zavarovalnice na slovenskem trgu praviloma ne ponujajo oz. kot tak ne obstaja.
Po posvetu z zavarovalnicami, bi bilo eventualno možno urediti odkup posledic za vozila v lasti pravnih oseb, vendar se zavarovalnica regresnemu zahtevku proti kršitelju (fizični osebi) ne odpove. V praksi to pomeni, da za leasingodajalca, kot lastnika in MOL kot uporabnika (pravno osebo) posledic ob izplačilu škode/odškodnine ni, regres pa se izvaja na kršitelja (fizično osebo). To velja za vse kršitve zakonodaje pri uporabi motornih vozil (alkohol, droge, vožnja brez vozniškega izpita, pobeg iz kraja nezgode, ipd).
Ali opisan produkt »odkup posledic za vozila v lasti pravnih oseb« ustreza zahtevam te točke?

Odgovor: Naročnik spreminja določilo v zadevni RD »V zavarovanje je vključeno doplačilo za izključitev zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc na službenih vožnjah za vsa vozila.« tako, da sedaj glasi: »V zavarovanje je vključeno doplačilo za odkup izključitve zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc na službenih vožnjah za vsa vozila. Zavarovalnica pa ima v tem primeru od voznika pravico uveljavljati povračilo, vendar največ v znesku 13.560 EUR.«.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni,
vezano na zahtevo Sklop 2, 5. osebno vozilo in Sklop 3:
- Ali lahko ponudimo vozila brez rezervnega kolesa, v kolikor bodo na vozilu praznovozne (run flat) pnevmatike?
- Ali lahko ponudimo vozila brez zračne blazine kolen voznika?

Odgovor: Ne, za obe vprašanji.


Naročnik z objavo odgovorov na vprašanja spreminja tudi odgovor na 3. vprašanje, ki je bilo objavljeno 6.11.2019 ob 12:27 uri, in se nanaša na 1. sklop vozil pod zap. št. 1 (podsklop 1a). Naročnik pri vozilih zahteva avtomatske klimatske naprave. Klimatske naprave, ki niso avtomatske, torej niso dovoljene.
Vsi odgovori so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.