Dosje javnega naročila 007303/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-100/19: Ureditev regionalne ceste R2-447/0367 Žalec Šempeter, pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4+480 do km 5+750
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.759.896,37 EUR

JN007303/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.10.2019
JN007303/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN007303/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN007303/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN007303/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2020
JN007303/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.03.2020
JN007303/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007303/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13590
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-100/19: Ureditev regionalne ceste R2-447/0367 Žalec Šempeter, pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4+480 do km 5+750
Referenčna številka dokumenta: 43001-345/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev regionalne ceste R2-447/0367 Žalec Šempeter, pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4+480 do km 5+750
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev regionalne ceste R2-447/0367 Žalec Šempeter, pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4+480 do km 5+750
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki od oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.11.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.11.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2019   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo naročnika, da v navodilih pri Tehnična in strokovna sposobnost v točkah 3.2.3.3 in 3.2.3.6 alinejo novogradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne ceste v pogodbeni vrednosti vsaj 1.100.000,00 EUR (brez DDV) zniža vrednost na vsaj 1.000.000,00 EUR (brez DDV).

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR

 Naročnik je spremenil razpisne pogoje in objavil nova Navodila.
Datum objave: 24.10.2019   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

a) V točki 3.2.3.3 in 3.2.3.6 pod točko b) zahtevate, kot ustrezno referenco - novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste v pogodbeni vrednosti vsaj 1.100.000,00 EUR (brez DDV).

Naročnika prosimo, da zahtevo v točki omeji samo vrednostno in sicer, da točko b) spremeni v smislu pogodbene vrednosti 1.000.000,00 EUR (brez DDV).
V kolikor naročnik želi pridobiti več konkurenčnih ponudb, prosimo, da spremeni zahtevane reference za ponudnika in vodjo gradnje.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Odgovor je bil podan v Spremembi razpisne dokumentacije-01.
Datum objave: 28.10.2019   11:40
VPRAŠANJE
Zaradi obsežnosti razpisanih del, zaradi praznikov/počitnic in v interesu kvalitetnejše izdelave ponudb, naročnika prosimo za podaljšanje roka. Predlagamo vsaj 3 delovne dni. Hvala.

ODGOVOR


Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb za 3 delovne dni in sicer je nov rok 18.11.2019.
Garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za oddajo ponudb.
Datum objave: 29.10.2019   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- Prosimo za objavo načrta konstrukcije polportala pod postavko 61 341 OPREMA CEST
- Določitev tipa avtobusne nadstrešnice (kot npr. Lešnik APL 03) in objava načrta
- Količine izkopov in odvozov v sklopu METEORNA KANALIZACIJA niso usklajene, ali pa je mogoče postavka 24 216 ZASIP S TRDO KAMNINO -5.KATEGORIJE, mišljena kot zasip z prej izkopanim materialom, vendar izkopa kamnine 5.kategorije ni nikjer predvidenega?
- Prosimo za objavo načrta konstrukcije za obešanje vodovoda na most pod postavko N.
- Prosimo za objavo načrtov za predvideni most (tlorisi, prerezi, detajli ograj,...)
- Ali sta postavki 24 214 in 24 312 mišljeni kot zasip z prej izkopanim materialom ali zasip z novim dobavljenim materialom ustrezne frakcije (sklop MOST)
- Naročnika prosimo da "fiksira" oceni tudi postavko 13 111 v sklopu OBVOZ V ČASU GRADNJE, tako kot je to storil v sklopu REGIONALNA CESTA.
- Prosimo za objavo načrta predvidnega obvoza v času gradnje, predvsem za mostni del, ker je postavka 42143 preveč splošna, da bi brez načrtov lahko določili pravilen strošek postavke.
SKLOP CR (CESTNA RAZSVETLJAVA):
- v podpoglavju 5.GRADBENA DELA je pri obbetoniranju cevi navedeno 4×cev fi 160 mm, v popisu del za cevi pa cevi takšnega premera ne najdemo?
- betonski jašek fi 80 ter AB jašek 1,2×1,2×1,2 se identično ponavlja tako pri GARADBENA DELA kot tudi pri OSTALA ELEK. DELA IN MATERIAL?
- Prosimo, da "fiksirate" tudi postavko 10. PROJEKTANTSKI NADZOR, kot ste to storili pri ostalih delih. Enako velja za sklop SEMAFORIZACIJA.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Prosimo za objavo načrta konstrukcije polportala pod postavko 61 341 OPREMA CEST
Odg.: Projektna dokumentacija je na voljo na vpogled na naslovu ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontakt g. Roman Pogačar,
t: 041 761 559

- Določitev tipa avtobusne nadstrešnice (kot npr. Lešnik APL 03) in objava načrta
Odg.: Projektna dokumentacija je na voljo na vpogled na naslovu ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontakt g. Roman Pogačar,
t: 041 761 559
Opis postavke :
Naprava, dobava in montaža tipske montažne avtobusne nadstrešnice s konstrukcijo iz vroče cinkane prašno barvane pločevine sive antracit barve in polnili zadnjih in dveh bočnih sten iz kaljenega stekla deb. 8mm, dimenzij nadstrešnice lxšxh = 420x190x260cm kot npr. Ziegler tip AUREO ali enakovredno. Vključno z vitrino hxš 900x600mm z okvirjem in varnostnim steklom. Komplet s pritrditvijo na temelj. Zajema izvedbo temelja dimenzije LxBxD = 4,5m x 2,0m x 0,30m
Zaglajen / metlan beton C35/45 XC4 XD3 XF4 PV-III
Beton C 25/30 XC2 z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost PV1, z armaturo kvalitete S500 (60kg) in polaganjem Gefitas folije z vbetoniranjem sidrnih palic in vgradnjo sidrne plošče za montažo konstrukcije po zahtevah dobavitelja nadstrešnice. Vključno z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi, izdelavo, kompletno montažo in demontažo opaža.
Nega betona z vlaženjem in pokrivanjem s PE folijo. Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov.
(izdelava AB temelja nadstrešnice po zgornjem opisu v celoti)


- Količine izkopov in odvozov v sklopu METEORNA KANALIZACIJA niso usklajene, ali pa je mogoče postavka 24 216 ZASIP S TRDO KAMNINO -5.KATEGORIJE, mišljena kot zasip z prej izkopanim materialom, vendar izkopa kamnine 5.kategorije ni nikjer predvidenega?
Odg.: Gre za zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma.

- Prosimo za objavo načrta konstrukcije za obešanje vodovoda na most pod postavko N.
Odg.: Projektna dokumentacija je na voljo na vpogled na naslovu ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontakt g. Roman Pogačar,
t: 041 761 559

- Prosimo za objavo načrtov za predvideni most (tlorisi, prerezi, detajli ograj,...)
Odg.: Projektna dokumentacija je na voljo na vpogled na naslovu ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontakt g. Roman Pogačar,
t: 041 761 559

- Ali sta postavki 24 214 in 24 312 mišljeni kot zasip z prej izkopanim materialom ali zasip z novim dobavljenim materialom ustrezne frakcije (sklop MOST)
Odg.: Pri postavki 24 214 upoštevati material iz izkopa. Pri postavki 24 312 upoštevati material iz kamnoloma

v podpoglavju 5.GRADBENA DELA je pri obbetoniranju cevi navedeno 4×cev fi 160 mm, v popisu del za cevi pa cevi takšnega premera ne najdemo?
Odg.: postavka se pravilno glasi »obbetoniranje PVC cevi (4x cev fI 100)« Naročnik je spremembo popravil in objavil nov popis.

- betonski jašek fi 80 ter AB jašek 1,2×1,2×1,2 se identično ponavlja tako pri GARADBENA DELA kot tudi pri OSTALA ELEK. DELA IN MATERIAL?
Odg.: Pod GRADENA DELA se ponudi izkop, pod OSTALA ELEK. DELA IN MATERIAL pa se ponudi dobavo in postavitev.


Datum objave: 29.10.2019   13:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za razlago naslednjih postavk:
4 Meteorna kanalizacija 24 216 Zasip s trdo kamnino - 5. kategorije m3 1576, ali upoštevamo izkopani material ali kamniti material z dobavo iz kamnoloma ?
4 Meteorna kanalizacija 24 229 Zasip cevi s peskom m3 594, s kakšno granulacijo peska ?
4 Meteorna kanalizacija 43327 Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm m1 315, v tehničnem poročilu piše, da se uporabljajo AB cevi, katere je potrebno upoštevati ?
6 fekalna kanalizacija 24 216 Zasip s trdo kamnino 5. kategorije m3 69, ali upoštevamo izkopani material ali kamniti material z dobavo iz kamnoloma ?
6 fekalna kanalizacija 24 229 Zasip cevi s peskom m3 13, s kakšno granulacijo peska ?
7 Vodovod 24 216 Zasip s trdo kamnino - 5. kategorije m3 38, ali upoštevamo izkopani material ali kamniti material z dobavo iz kamnoloma ?
2 1 Most 13 223 Ureditev začasne preusmeritve vodotoka. Upoštevati vse prestavitve zemeljskih mas ter vgradnjo začasnih cevi. 1,00 kos, v kakšni dolžini in kakšen je premer teh cevi ?
2 1 Most 24 214 Zasip z zrnato kamnino 3. kategorije - strojno 125,00 m3 ali upoštevamo izkopani material ali kamniti material z dobavo iz kamnoloma ?

Lepo pozdravljeni !ODGOVOR
4 Meteorna kanalizacija 24 216 Zasip s trdo kamnino - 5. kategorije m3 1576, ali upoštevamo izkopani material ali kamniti material z dobavo iz kamnoloma ?
Odg.: Gre za zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma.

4 Meteorna kanalizacija 24 229 Zasip cevi s peskom m3 594, s kakšno granulacijo peska ?
Odg: Obsip s peskom frakcije 0/16 mm

4 Meteorna kanalizacija 43327 Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm m1 315, v tehničnem poročilu piše, da se uporabljajo AB cevi, katere je potrebno upoštevati ?
Odg: Upoštevajo se AB cevi. Naročnik je spremembo popravil in objavil nov popis.

6 fekalna kanalizacija 24 216 Zasip s trdo kamnino 5. kategorije m3 69, ali upoštevamo izkopani material ali kamniti material z dobavo iz kamnoloma ?
Odg.: Gre za zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma.

6 fekalna kanalizacija 24 229 Zasip cevi s peskom m3 13, s kakšno granulacijo peska?
Odg: Obsip s peskom frakcije 0/16 mm

7 Vodovod 24 216 Zasip s trdo kamnino - 5. kategorije m3 38, ali upoštevamo izkopani material ali kamniti material z dobavo iz kamnoloma ?
Odg.: Gre za zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma.

2 1 Most 13 223 Ureditev začasne preusmeritve vodotoka. Upoštevati vse prestavitve zemeljskih mas ter vgradnjo začasnih cevi. 1,00 kos, v kakšni dolžini in kakšen je premer teh cevi?
Odg.: Cev premera fi 100, dolžina 16 m

2 1 Most 24 214 Zasip z zrnato kamnino 3. kategorije - strojno 125,00 m3 ali upoštevamo izkopani material ali kamniti material z dobavo iz kamnoloma ?
Odg.: V postavki 24 124 upoštevati material iz izkopa.Odg.: Projektna dokumentacija je na voljo na vpogled na naslovu ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontakt g. Roman Pogačar,
t: 041 761 559


Datum objave: 29.10.2019   13:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za detajl postavke v zavihku 1-3 zidovi, ograje.

52811 Dobava in vgradnja postajališča dim. 2,0 x 4,25 m na temeljno ploščo, tip 3P, v kompletu konstrukcija, kritina, vertikalna stekla in sedalo kos 2

Hvala in pozdrav.

ODGOVOR

Odg.: Projektna dokumentacija je na voljo na vpogled na naslovu ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontakt g. Roman Pogačar,
t: 041 761 559

Opis te postavke :
Naprava, dobava in montaža tipske montažne avtobusne nadstrešnice s konstrukcijo iz vroče cinkane prašno barvane pločevine sive antracit barve in polnili zadnjih in dveh bočnih sten iz kaljenega stekla deb. 8mm, dimenzij nadstrešnice lxšxh = 420x190x260cm kot npr. Ziegler tip AUREO ali enakovredno. Vključno z vitrino hxš 900x600mm z okvirjem in varnostnim steklom. Komplet s pritrditvijo na temelj. Zajema izvedbo temelja dimenzije LxBxD = 4,5m x 2,0m x 0,30m
Zaglajen / metlan beton C35/45 XC4 XD3 XF4 PV-III
Beton C 25/30 XC2 z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost PV1, z armaturo kvalitete S500 (60kg) in polaganjem Gefitas folije z vbetoniranjem sidrnih palic in vgradnjo sidrne plošče za montažo konstrukcije po zahtevah dobavitelja nadstrešnice. Vključno z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi, izdelavo, kompletno montažo in demontažo opaža.
Nega betona z vlaženjem in pokrivanjem s PE folijo. Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov.
(izdelava AB temelja nadstrešnice po zgornjem opisu v celoti)
Datum objave: 29.10.2019   13:14
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo da objavi detajl in informacijo o proizvajalcu BUS postajališča kot npr. tip 3P. Ali lahko ponudimo drugačno izvedbo enake ali boljše kvalitete?

ODGOVOR

Odg.: Projektna dokumentacija je na voljo na vpogled na naslovu ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontakt g. Roman Pogačar,
t: 041 761 559
Ponudnik v svoji ponudbi ponudi nabavo, dobavo in montažo s projektom predvidene.
Opis postavke :
Naprava, dobava in montaža tipske montažne avtobusne nadstrešnice s konstrukcijo iz vroče cinkane prašno barvane pločevine sive antracit barve in polnili zadnjih in dveh bočnih sten iz kaljenega stekla deb. 8mm, dimenzij nadstrešnice lxšxh = 420x190x260cm kot npr. Ziegler tip AUREO ali enakovredno. Vključno z vitrino hxš 900x600mm z okvirjem in varnostnim steklom. Komplet s pritrditvijo na temelj. Zajema izvedbo temelja dimenzije LxBxD = 4,5m x 2,0m x 0,30m
Zaglajen / metlan beton C35/45 XC4 XD3 XF4 PV-III
Beton C 25/30 XC2 z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost PV1, z armaturo kvalitete S500 (60kg) in polaganjem Gefitas folije z vbetoniranjem sidrnih palic in vgradnjo sidrne plošče za montažo konstrukcije po zahtevah dobavitelja nadstrešnice. Vključno z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi, izdelavo, kompletno montažo in demontažo opaža.
Nega betona z vlaženjem in pokrivanjem s PE folijo. Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov.
(izdelava AB temelja nadstrešnice po zgornjem opisu v celoti)


Datum objave: 29.10.2019   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zavihku 1-4-MK in RVV zmnožka iz celice I190 ne prišteje v celici I204.

Lep pozdrav !

ODGOVOR


Naročnik je spremembo popravil in objavil nov popis.

Datum objave: 29.10.2019   13:15
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo detajla izvedbe ploščatega AB prepusta z betonsko ploščo.
Hvala.

ODGOVOR


Odg.: Projektna dokumentacija je na voljo na vpogled na naslovu ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontakt g. Roman Pogačar,
t: 041 761 559


Datum objave: 29.10.2019   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pogodbena vrednost(osnovna pogodba)referenčnega posla je bila manj kot 1,000,000,00 EUR (brez DDV), vrednost izvedenih del oz .končna obračunska situacija pa je presegala 1.000.000,00(brez DDV). V tem primeru se verjetno za referenčni posel upošteva vrednost izvedenih del ?

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR


Za referenčni posel se upošteva vrednost pogodbenih del oziroma izvedenih del le, če so le-ta potrjena s pogodbo oziroma aneksom.
Datum objave: 11.11.2019   09:38
VPRAŠANJE
Lep pozdrav ! Naročnika kot dobrega in skrbnega gospodarja dobronamerno prosimo, da kot primerno rešitev za osvetljevanje cest, križišč potrdi rešitev, ki je v skladu s standardon EN13201 ter uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja ter ponudniki pri tem lahko uporabimo led cestne svetilke, ki so nižjih moči in nižjega svetlobnega toka ter so barve svetlobe 4000 K. Ponudniki izpolnjevanje zahtev omenjenega standarda in uredbe dokažemo s priložitvijo izračuna osvetljenosti. Naročnik tako prejme razsvetljavo, ki je skladna s standardom in uredbo in je učinkovitejša v primerjavi z zastavljeno po projektu oz javnem naročilu (nižja poraba električne energije, nižji stroški za električno energijo, ne obremenjujemo okolja po nepotrebnem s svetlobo). Prosimo za potrditev. Hvala !

ODGOVOR

Svetilke morajo biti podobnih svetlobno tehničnih karakteristik, kot so navedene v popisu, katere so bile uporabljene v svetlobo tehničnem izračunu. Lahko so boljše, ne pa slabše.
Datum objave: 11.11.2019   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za razlago naslednje postavke:
1-2-pločnik 24 114 Vgraditev nasipa iz trde kamnine - 5. kategorije m3 2986, ali upoštevamo izkopani material ali kamniti material z dobavo iz kamnoloma ?

Lepo pozdravljeni !


ODGOVOR

Upošteva se zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma.
Datum objave: 11.11.2019   09:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naročnika prosimo, da objavi vsaj karakteristični prerez in tloris mostu. Hvala in lp.

ODGOVOR


Naročnik objavlja tloris, prečni in vzdolžni profil mostu.

Datum objave: 11.11.2019   09:39
VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja del ista oseba kot vodja del za izvedbo mostu, če zadosti obem zahtevanim pogojem, torej pogoju 3.2.3.3 in pogoju 3.2.3.5?

ODGOVOR

Naročnik objavlja tloris, prečni in vzdolžni profil mostu.