Dosje javnega naročila 007173/2019
Naročnik: NIGRAD, komunalno podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Blago: Javno naročilo za dobavo betonskih izdelkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 173.148,50 EUR

JN007173/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2019
JN007173/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN007173/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.11.2019
JN007173/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.01.2020
JN007173/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007173/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.
Zagrebška cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Majda Dolenc
majda.dolenc@nigrad.si
+386 24500300
+386 24500365

Internetni naslovi
http://www.nigrad.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nigrad.si/
ESPD: http://www.nigrad.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13490
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
d.d.
I.5 Glavna področja dejavnosti
komunala


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za dobavo betonskih izdelkov
Referenčna številka dokumenta: JN 23/19-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava betonskih izdelkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44114200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo za dobavo betonskih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2019   11:00
Kraj: v sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2019   10:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kdaj bo objaljena razpisna dokumentacije. Dne 15.10.2019 ob 10.00 dokumentacija še ni objavljena.

Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

Danes bo objavljena razpisna dokumentacija na naši spletni strani.
Lep pozdrav


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na vaši spletni strani, ne najdemo razpisne dokumentacije. Prosim za direkten link.

Hvala.

ODGOVOR
Danes bo objavljena razpisna dokumentacija na naši spletni strani.
Lep pozdrav

Datum objave: 15.10.2019   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali ponudbi priložimo 3x bianco menico in 1x menično izjavo, ali moramo ponudbo priložiti 3x bianco menico in 3x menično izjavo?

lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

Pri ponudbi ni potrebno priložiti menične izjave in 3x bianco menic, saj je zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo.
Priloži pa izbran ponudnik k pogodbi, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav


VPRAŠANJE
Kaj cevi so nearmirane?

Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

Cevi niso armirane.

Lep pozdrav,VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj je rok za oddajo ponudbe?.

v objavi na portalu JN je kot datum oddaje naveden 30.10.2019 do 10.00, v navodilih za pripravo ponudbe pa je kot datum za oddajo ponudbe naveden 25.10.2019 do 10.00.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

Se opravičujemo za neljubo napako. Sedaj je pravilna dokumentacija objavljena na naši spletni strani.

Rok za oddajo je 30.10.2019 do 10 ure.

Lep pozdrav
Datum objave: 22.10.2019   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se lahko ponudijo cevi l=2,0m ali 2,5m namesto 3,0m?
Ali morajo imeti cevi vgrajeno tesnilo? Morajo biti vodotesne?

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je na svoji spletni strani objavil spremembo razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav


Datum objave: 24.10.2019   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani, kako je pa označena sprememba razpisne dokumentacije, ker je na zavihku "Javna naročila" ni opaziti?

ODGOVOR
Spoštovani,

Sprememba je na naši spletni strani objavljena z imenom Sprememba Rd, 21.10.2019.
Lep pozdrav