Dosje javnega naročila 007193/2019
Naročnik: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Blago: LAS GORENJSKA KOŠARICA - PAMETNA RAZSVETLJAVA ZA OBČINE BOHINJ, NAKLO, TRŽIČ (KJER SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI) PO SKLOPIH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.842,87 EUR

JN007193/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.10.2019
JN007193/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN007193/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN007193/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN007193/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.03.2020
JN007193/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.03.2020
JN007193/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.10.2020
JN007193/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007193/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37
4000
SI
Kranj
Slovenija
Rok Šimenc
info@bsc-kranj.si
+386 42817230
+386 42817249

Internetni naslovi
http://www.bsc-kranj.si
http://www.bsc-kranj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bsc-kranj.si/
ESPD: http://www.bsc-kranj.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13495
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13495
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: LAS GORENJSKA KOŠARICA - PAMETNA RAZSVETLJAVA ZA OBČINE BOHINJ, NAKLO, TRŽIČ (KJER SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI) PO SKLOPIH
Referenčna številka dokumenta: ESRR_5/2019_PR_OP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
IZVEDBA PAMETNE RAZSVETLJAVE ZA OBČINE BOHINJ, NAKLO IN TRŽIČ (KJER SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI) PO SKLOPIH
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba pametne razsvetljave v Občini Bohinj
Številka sklopa: S1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928530
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Bohinj
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba pametne razsvetljave v Občini Bohinj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD-izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba pametne razsvetljave v Občini Naklo
Številka sklopa: S2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Naklo
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba pametne razsvetljave v Občini Naklo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD-izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba pametne razsvetljave v Občini Tržič
Številka sklopa: S3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928500
45316110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Tržič
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba pametne razsvetljave v Občini Tržič
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD-izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2019   11:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2019   11:26
VPRAŠANJE
Sklop 1: Ponudbena cena, je fiksna ter nespremenljiva do konca izvedbe naročila, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.
Ali je tukaj mišljeno, da je obračun po sistemu "ključ v roke"?

ODGOVOR

Ne, ni mišljen sistem obračuna »ključ v roke«. Mora pa ponudnik, tako kot je podana zahteva v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, v ponudbeni ceni zajeti vse stroške in morebitne popuste saj je ponudbena oz. pogodbena cena fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe naročila.


Datum objave: 18.10.2019   11:26
VPRAŠANJE
Ali se lahko reference dokazujejo skupno s podizvajalcem?

ODGOVOR
Lahko, a v tem primeru morajo biti podizvajalcu, vsaj v tolikšni višini vrednosti, kot jo izkazuje s svojo referenco, oddana v izvajanje dela po predmetnem javnem naročilu (oz. sklopu, ki ga ponudnik ponuja).Datum objave: 18.10.2019   11:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali pravilno razumemo navodilo RD in sicer, da se samo za Sklop 3 ponudbi prilaga dokazna dokumentacija (prospektni material, tehnične kataloge oz. drugo dokazno dokumentacijo za ponujene tipe svetilk), za Sklopa 1 in 2 pa ne?

ODGOVOR
Dokazna dokumentacija se prilaga samo za Sklop 3.