Dosje javnega naročila 007289/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za turistično brv Stari grad Miklavški hrib za pešce s pomožnimi objekti in dostopnimi potmi
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 230.512,90 EUR

JN007289/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN007289/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2019
JN007289/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.01.2020
JN007289/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007289/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.12.2020
JN007289/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.12.2020
JN007289/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.06.2022
JN007289/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007289/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 202-491630

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Mateja Bohm
prostor@celje.si
+386 34265600
+386 34265632

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://moc.celje.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13482
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za turistično brv Stari grad Miklavški hrib za pešce s pomožnimi objekti in dostopnimi potmi
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za turistično brv Stari grad Miklavški hrib za pešce s pomožnimi objekti in dostopnimi potmi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za turistično brv Stari grad Miklavški hrib za pešce s pomožnimi objekti in dostopnimi potmi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Navedeno v vzrocu pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v dokumentaciji, ki je obj. na spletni str. naročnika
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v dokumentaciji, ki je obj. na spletni str. naročnika

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v dokumentaciji, ki je obj. na spletni str. naročnika

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v dokumentaciji, ki je obj. na spletni str. naročnika

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.11.2019   09:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2019