Dosje javnega naročila 007171/2019
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve stacionarne IP telefonije in storitve posredovanja podatkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.001,10 EUR

JN007171/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2019
JN007171/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN007171/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2019
JN007171/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.12.2019
JN007171/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2019
JN007171/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007171/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Eva Kmetec
aktrp@gov.si
+386 15807596

Internetni naslovi
http://www.arsktrp.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327888/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13472
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve stacionarne IP telefonije in storitve posredovanja podatkov
Referenčna številka dokumenta: 4300-11/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zagotavljanje storitev stacionarne IP telefonije in storitve posredovanja podatkov, ki vključuje naslednje storitve:
- storitev uporabe centrale znotraj HKOM,
- storitev najema IP opreme (telefonskih aparatov),
- storitve klicanja za prenos podtkov za potrebe govorne telefonije in
- masovno pošiljanje SMS sporočil upravičencem.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zagotavljanje storitev stacionarne IP telefonije in storitve posredovanja podatkov, ki vključuje naslednje storitve:
- storitev uporabe centrale znotraj HKOM,
- storitev najema IP opreme (telefonskih aparatov),
- storitve klicanja za prenos podtkov za potrebe govorne telefonije in
- masovno pošiljanje SMS sporočil upravičencem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2019   09:31
VPRAŠANJE
Za sprejemanje vprašanj ste določili termin 18.10.2019 do 10-ih, torej imajo ponudniki na voljo manj kot 4 dni.
Priprava primerne rešitve terja precejšen obseg dela in razjasnitev vsebine javnega naročila - zahtev.
Naročnik je za razjasnitev zahtev dolžan zagotoviti primerno komunikacijo s potencialnimi ponudniki tako, da na vprašanja odgovarja
in omogoča zastavljanje vprašanj v razumnih časovnih rokih.

Verjetno vam je kot porabniku javnih sredstev v interesu pridobiti več kot eno ponudbo, zato vas sprašujemo, zakaj
ponudnike onemogočate na način, da jim odmerjate nerazumno kratek časovni rok za zastavljanje vprašanj?
Pozivamo vas, da rok za vprašanja podaljšate vsaj za 5 dni, do 23.10.2019.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik podaljšuje rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj do 21.10. 2019 do 23:55 ure.
Naročnik meni, da je na novo postavljen rok, glede na to, da gre za naročilo male vrednosti, ustrezen.
S spoštovanjem.
Datum objave: 17.10.2019   14:53
VPRAŠANJE
V 5. členu pogodbe ste zapisali:

Rok za dobavo, namestitev, testiranje in integriranje opreme za postavitev sistema telefonije, telefonskih aparatov in za aplikacijo na lokaciji naročnika je najkasneje po preteku 5 (petih) dni od sklenitve pogodbe. Sistem telefonije se šteje za postavljenega, aplikacija pa vzpostavljena, ko izvajalec in naročnik podpišeta primopredajni zapisnik.

Gre za povsem nesprejemljive časovne roke, ki predstavljajo omejevanj in onemogočanje konkurence. Zahtevat dobavo in namestitev opreme v roku le 5 dni od podpisa pogodbe je nesprejemljivo in nedopustno. Čemu služi takšno omejevanje ponudnikov? Povsem očitno je, da s takšnimi pogoji preferirate obstoječega ponudnika, Telekom Slovenije. V kolikor temu ni tako pa pričakujemo, da zahtevo spremenite v razumno, 30 dni po podpisu pogodbe.

Dodatno vprašanje:
Ali mora biti ponujena oprema nova?

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik podaljšuje rok za dobavo, namestitev, testiranje in integriranje opreme za postavitev sistema telefonije, telefonskih aparatov in za aplikacijo na lokaciji naročnika, na najkasneje 25 dni po podpisu pogodbe.

Oprema mora biti nova, kot je to določeno v 7.členu vzorca pogodbe.

S spoštovanjem.


Datum objave: 17.10.2019   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predmetnem javnem naročilu ste v 5 členu vzorca pogodbe postavili zahtevo za vzpostavitev (Rok za dobavo, namestitev, testiranje in integriranje opreme za postavitev sistema telefonije, telefonskih aparatov in za aplikacijo na lokaciji naročnika je najkasneje po preteku 5 (petih) dni od sklenitve pogodbe.) 5 dni.
Datum podpisa pogodbe ne more biti edini oz. osnovni kriterij s katerim se določa pričetek 5 dnevnega roka, kajti za vzpostavitev telekomunikacijskega sistema morajo biti zagotovljeni tudi pogoji na strani naročnika, le ta je dolžan izbranega ponudnika uvesti v delo - dolžan je zagotoviti pogoje za pričetek del in sicer:
- seznam naročniških številk
- kopijo zadnjega računa obstoječega ponudnika
- specifične funkcionalne zahteve.

Zato vas pozivamo, da zahtevani rok podaljšate na razumnega, vsaj 15 oz. 20 dni po podpisu pogodbe oziroma potek. ko je naročnik zagotovil zgoraj zapisane pogoje s katerimi je izbranemu ponudniku omogočil pričetek izvedbe.

Siljenje izbranega ponudnika v podpis pogodbe z nesprejemljivimi, enostranskimi pogoji ni zakonito, takšna pogodba je nična.

ODGOVOR
Spoštovani,

v zvezi z rokom za dobavo, namestitev, testiranje in integriranje opreme za postavitev sistema telefonije, telefonskih aparatov in za aplikacijo na lokaciji naročnika, je naročnik že podal odgovor dne 17.10.2019 ob 14:53 uri.
V zvezi z obveznostmi naročnika glede zagotovitve pogojev za pričetek del, naročnik pojasnjuje, da so njegove obveznosti določene v 2. in 21. členu vzorca pogodbe, ki jih naročnik ne bo spreminjal.

S spoštovanjem.
Datum objave: 21.10.2019   15:11
VPRAŠANJE
Prosimo vas za pojasnilo izraza "Extrafax"?
Na kakšen način komunicira s telefonskim sistemom Extrafax.


ODGOVOR
Spoštovani,

Extrafax je programska oprema nameščena na namiznem računalniku za potrebe pošiljanja in sprejemanja fax sporočil. Naročnik opušča pošiljanje faksov preko programske opreme Extrafax, zato umika zahtevo, da mora IPAP podpirati integracijo z Extrafaxom.

S spoštovanjem.


Datum objave: 21.10.2019   15:38
VPRAŠANJE
1. Ali naročnik dopušča možnost da je spletni vmesnik za konfiguracijo osebnih telefonskih funkcij le v angleškem jeziku?
2. Ali je predmet razpisa tudi vzpostavitev internega klicnega centra? V kolikor ne, kakšna je povezava med telefonsko centralo in internim klicnim centrom?
3. Kolikšna je zakupljena pasovna širine omrežja v segmentu HKOM katero lahko ponudnik upošteva?
4. Kaj si naročnik predstavlja pod pojmom "Možnost predvajanja prednajave na vseh uporabnikih" in kdo priskrbi omenjene posnetke?
5. Ali je pri programskem telefonu pogoj slovenski jezik?
6. Ali mora stikala za telefonijo v komunikacijskih vozliščih zagotoviti ponudnik? Morajo biti PoE?
7. Ali je mogoče vse analogne interne številke vključiti iz centralnega vozlišča oz. če to ni mogoče, kolikšno je število internih analognih priključkov po posameznih vozliščih?


ODGOVOR
Spoštovani,

Odgovor na 1. vprašanje:
Ne. Naročnik ne dopušča možnosti, da je spletni vmesnik za konfiguracijo telefonskih funkcij le v angleškem jeziku. Spletni vmesnik za konfiguracijo osebnih telefonskih funkcij mora omogočati tudi slovenščino.

Odgovor na 2. vprašanje:
Naročnik pojasnjuje, da je obstoječi klicni center trenutno povezan preko analognih TDM priključkov. Slednji so med drugim tudi predmet tega javnega naročila.
Kot je navedeno v poglavju Zahteve za izvajanje storitev v »Tehničnih specifikacijah« mora ponujena rešitev ponudnika zagotavljati kompatibilnost z obstoječim klicnim centrom naročnika, alternativno pa lahko ponudnik ponudi tudi svoj klicni center, ki pa mora imeti enake karakteristike za uporabnike in ne sme predstavljati dodatnega finančnega bremena za naročnika (velja tako za vzpostavitev kot za vzdrževanje).

Odgovor na 3. vprašanje:
Naročnik pojasnjuje, da je zahteva za ustrezno povečanje pasovne širine omrežja v segmentu HKOM mišljena za primer morebitnega povečanja uporabnikov pri naročniku. Ponudnik naj se glede vprašanj v zvezi s HKOM obrne na lastnika in upravljavca HKOM tj. Ministrstvo za javno upravo.

Odgovor na 4. vprašanje:
Naročnik pojasnjuje, da mora biti skladno s »Tehničnimi specifikacijami« (Splošne zahteve za IP Centralo) omogočena selektivna prednajava (najava pred vzpostavitvijo zveze) na vseh uporabnikih. Naročnik ponudniku posreduje ustrezno besedilo za posnetek, katerega ponudnik brez dodatnih stroškov posname in implementira.

Odgovor na 5. vprašanje:
Da. Pogoj pri programskem telefonu je slovenski jezik.

Odgovor na 6. vprašanje:
Ne, ker naročnik zagotavlja lastna stikala (niso PoE). Ponudnik mora pa zagotoviti ustrezne napajalnike za priklop telefonov na posamezno delovno mesto.

Odgovor na 7. vprašanje:
Naročnik pojasnjuje, da se število analognih priključkov po posameznih vozliščih spreminja. Ponudnik mora zagotoviti skupaj 17 analognih priključkov v vsakem od (sedmih) komunikacijskih vozlišč.

S spoštovanjem.