Dosje javnega naročila 007189/2019
Naročnik: KOMUNALA, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek
Blago: Nakup kamene soli za posipanje cest
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 367.898,40 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007189/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.10.2019
JN007189/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN007189/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN007189/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.12.2019
JN007189/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2019
JN007189/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007189/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.
Spodnje Rute 50
4282
SI
Gozd Martuljek
Slovenija
info@komunala-kg.si, Zupan Henrika
info@komunala-kg.si
+386 45881156
+386 45879309

Internetni naslovi
http://www.komunala-kg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-kg.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13483
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup kamene soli za posipanje cest
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14410000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava kamene soli za posipanje cest
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava kamene soli za posipanje cest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.12.2019
Konec: 30.04.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2019   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2019   14:47
VPRAŠANJE
Ali je potrebno analizo soli predložiti že v fazi oddajanja ponudbe ali jo predloži samo dobavitelj s komur boste sklenili pogodbo?

ODGOVOR

Analizo predložite že v fazi oddajanja ponudbe.


Datum objave: 16.10.2019   11:01
VPRAŠANJE
2.3.3. Reference
Potrebno je izkazati, da v zadnjih treh letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb tega naročila, dobavili na območju EU najmanj tri (3) dobave kamene soli za posipanje cest v vrednosti 100.000,00 EUR brez DDV.
Zanima nas; 1. Ali bomo zadostili pogoju, če za enega kupca predložimo znesek v višini 100.000,00 EUR brez DDV v zadnjih treh letih skupaj? Ali je mišljeno za enega kupca v eni sezoni oz v enem letu?

ODGOVOR
Potrebno je izkazati, da v zadnjih treh letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb tega naročila, v navedenem obdobju dobavili na območju EU najmanj tri (3) dobave kamene soli za posipanje cest v skupni vrednosti 100.000,00 EUR brez DDV.

Datum objave: 16.10.2019   11:02
VPRAŠANJE
2.1.1. Navajate , da pred oddajo ponudbe pri pristojnem organu vložijo vloge za izdajo potrdil o nekaznovanosti vseh relevantnih fizičnih in pravnih oseb, saj bo naročnik kot ustrezno dokazilo za dokazovanje neobstoja tega razloga za izključitev štel vsa dokazila, ki so bila izdana v obdobju 30 dni pred rokom za oddajo ponudb do roka za oddajo ponudb.
Zanima nas kje vložimo potrdila o nekaznovanosti za pravne osebe in kje za fizične osebe. Ali na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Lj ali na Okrožnem sodišču v Ljubljani? Ali na obeh pristojnih organih?

ODGOVOR
Obe vrsti potrdil izdaja Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.Datum objave: 17.10.2019   07:45
VPRAŠANJE
Prijavljamo se samostojno na razpis. Zanima nas ali kljub temu priložimo OBRAZEC št. 2 in št. 3?
Ali POGLAVJE 4 stran 34 od 64 tudi podpišemo in žigosamo ter ga priložimo k ponudbi?
V navodilih ponudnikom 1.101.1 navajate, da v fazi pridobivanja ponudb priložimo OBRAZEC št. 12. Ali prav razumemo, da nam v tej fazi ni potrebno priložiti OBRAZCA št. 13 i bo to storil le izbrani dobavitelj?

ODGOVOR
V kolikor ponudnik nastopa samostojno, ni potrebno prilagati Obrazca št. 2 in 3.
Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa tiste izjave, kjer je to zahtevano.
Ponudnik se z izpolnjeno izjavo na Obrazcu št. 12 zavezuje, da bo, v primeru, da bo izbran za dobavitelja, izročil naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, katere vsebina bo ustrezala Vzorcu št. 13 (vzorca ni potrebno prilagati).